نرم افزار رسم نمودار تابع های مختلف ریاضی

نرم افزار رسم نمودار تابع های مختلف ریاضی

(قابل نصب روی کامپیوتر)

نرم افزار Advanced Grapher

نرم افزار Advanced Grapher علاوه بر انجام محاسبات ریاضی، به رسم نمودار معادلات، نامعادلات و تقریب زدن منحنی ها می پردازد. این نرم افزار به شما کمک می کند که نمودارهای مختلف را رسم کرده و به آنالیز آن ها بپردازید. نمودارهایی برحسب (Y(xو (x(y در مختصات دکارتی و معادلات گوناگونی را در مختصات قطبی می توان رسم کرد. هم چنین نمودار معادلات f(x,y)=0 و نامعادلات (f(x,y)>0 ، ۰مختصات نمودار، عبارات و متونی را اضافه کرد. دیگر قابلیت این نرم افزار این است که با تعریف توابع، مشتق و انتگرال آن ها را محاسبه کرده و نمودار تمامی این توابع را نمایش می دهد. هم‏چنین توانایی آنالیز عددی مشتق، انتگرال توابع مختلف را دارد.

دانلود نرم افزار رسم نمودار توابع ریاضی

حجم فایل: ۲ مگابایت

دانلود فایل: لینک دانلود

پسورد فایل: www.riazisara.ir

 


مطالب مشابه :


مختصات قطبی چیست؟(polar system)

این مختصات مناسب حرکت های منحنی ها را کنار هم رسم رسم نمودار در سیستم قطبی هم
معرفی کتابهای نوشته شده توسط همکار محترم وفعال منطقه 9

عمود منصّف پاره خط و ویژگی های آن مماس های رسم شده از مختصات دکارتی و قطبی رسم منحنی
آموزش تصویری ریاضی 2 دانشگاهی

از مباحث اصلی این مجموعه می توان به میدان های برداری، مختصات قطبی قطبی و رسم منحنی قطبی.
نرم افزار رسم نمودار تابع های مختلف ریاضی

نرم افزار رسم نمودار تابع های و تقریب زدن منحنی ها را در مختصات قطبی می توان رسم
نمایش شکل زمین

قطبی چگونه رسم می شوند؟ الف) منحنی های منحنی های فاصله دار و
برچسب :