لیست فلش کارت های رایگان

لیست فلش کارت های رایگان

بعضی مواقع سرور پرشین گیگ مشکل دار میشه و امکان دانلود از کار می افته لطفا در این گونه موارد بعدا مراجعه کنید     نکته مهم:لینک های زیر مربوط به پاکر می باشد برای دریافت لغات jMemorize بر روی اینجا کلیک نمایید

نکته دانلود حتما مطالعه نمایید:

 بعضا دیده شده که دوستان با دانلود کردن مشکل دارند به همین منظور بنده دو پیشنهاد به شما دارم
اول : بهتر است از نرم افزار های دانلود استفاده کنید

دوم :  بعد از کلیک بر روی لینک در صفحه تبلیغاتی ظاهر شده بر روی گزینه Download کلیک راست کرده و گزینه Save Target As (در اینترنت اکسپلورر)
یا ُSave Link As (در فایرفاکس) را بزنید، صفحه ای باز می شود و از شما می خواهد که محل ذخیره فایل را مشخص نمایید    

کاردانی به کارشناسی : کتاب واژگان زبان نوشته محمدرضا حبیب وند انتشارات گسترش علوم پایه، با بیش از ۱۷۰۰ لغت

مجموعه لغات زبان کتب دبیرستان+ پیش دانشگاهی به تفکیک درس

مجموعه لغات کتب ادبیات فارسی دوره متوسطه 

مجموعه لغات زبان سوئدی - فارسی به همرا مثال با بیش از ۱۲۰۰ لغت

مجموعه لغات کتاب 504 به تفکیک درس

مجموعه 1100 لغت اصلاح شده توسط آقای برهان رضایی

مجموعه لغات تافل مولف جواد عسگری  ارسالی توسط مهدی خسروی 

مجموعه لغات آموزشی VOA Special English توسط آفای حمید رضا الهی آمده شده است جدید

مجموع لغات مهندسی برق در آینده

حمایت شما از ما

منتظر دریافت بانک اطلاعاتی شما هستمو دیگر زبان ها فکر کنم نیاز به توضیح ندارد

یک نکته اینکه کارت هایی که با پسوند xml.gz هستند در موبایل قابل اجرا نیستند برای اجرا شدن آنها باید ابتدا آنها را با نرم افزار کامپیوتر باز نمود و سپس آنها را ذخیره کرد

Description Download
Countries of the world and their capitals Capitals.xml.gz
Capitals of Europe Hauptstaedte-Europas.pau.gz
Capitals of Africa Hauptstaedte-Afrikas.pau.gz
Countries of the world and their currencies Currencies.xml.gz
German federal states and their capitals (German) Bundeslaender-Hauptstaedte.xml.gz
Swiss cantons and their capitals Hauptstaedte-Schweiz.pau.gz
Swiss cantons and their licence numbers Schweiz-AKZ.pau.gz
Swiss cantons and their admission to the confederation Schweiz-Beitrittsjahre.pau.gz
Austrian federal states and their capitals Hauptstaedte-Oesterreich.pau.gz
French provinces and their capitals Hauptstaedte-Frankreich.pau.gz
Italian provinces and their capitals Hauptstaedte-Italien.pau.gz
Canadian provinces and their capitals Hauptstaedte-Kanada.pau.gz
Brasilian federal states and their capitals Hauptstaedte-Brasilien.pau.gz
Chinese provinces and their capitals Hauptstaedte-China.pau.gz
Southafrican provinces and their capitals Hauptstaedte-Suedafrika.pau.gz
US american federal states and their capitals Hauptstaedte-USA.pau.gz
US american federal states and their statehood dates USA-Beitrittsjahre.pau.gz
Highest mountains of the world Hoechste-Berge.pau.gz
Abbreviations in meteorology Meteorologie-Abkuerzungen.pau.gz
Valuta (Dutch) Valuta.xml.gz

Mathematics
Description Download
Squarenumbers up to 302=900 Squarenumbers.xml.gz
Multiplication tables Multiplications_12.xml.gz
Multiplications_25.xml.gz
Trigonometry Trigonometry.xml.gz

Chemistry
Description Download
Some symbols and formulas (German) Chemie.pau.gz
Table of the elements Table-Of-The-Elements.xml.gz

Languages
Description Download
Esperanto-German vocabulary Esperanto-Deutsch_0500.xml.gz
Esperanto-Deutsch_1610.xml.gz
German-French vocabulary Deutsch-Franzoesisch-Grundwortschatz.xml.gz
Deutsch-Franzoesisch.xml.gz
envol5_unite01.xml.gz
envol5_unite02.xml.gz
envol5_unite03.xml.gz
envol5_unite04.xml.gz
envol5_unite05.xml.gz
envol5_unite06.xml.gz
envol5_unite07.xml.gz
envol5_unite08.xml.gz
envol5_unite09.xml.gz
envol5_unite10.xml.gz
envol6_unite13.xml.gz
envol6_unite14.xml.gz
envol6_unite15.xml.gz
envol6_unite16.xml.gz
envol6_unite17.xml.gz
Danish-German vocabulary Dansk-Deutsch-Farben1.pau.gz
Dansk-Deutsch-Koerper1.pau.gz
Dansk-Deutsch-Lebensmittel1.pau.gz
Dansk-Deutsch-Menschen1.pau.gz
Dansk-Deutsch-Obst-Gemuese1.pau.gz
Dansk-Deutsch-Tiere1.pau.gz
Dansk-tal.pau.gz
German-Spanish vocabulary Deutsch-Spanisch.xml.gz
Deutsch-Spanisch-Farben.xml.gz
Deutsch-Spanisch-Tiere.xml.gz
Deutsch-Spanisch-Familie.pau.gz
Greek Alphabet Greek_Alphabet.xml.gz
Russian vocabulary Deutsch-Russisch.xml.gz
Deutsch-Russisch2.xml.gz
Russian_Letters.xml.gz
Latin-German vocabulary Deponentien.pau.gz
German Antonyme.pau.gz
Grundformen.pau.gz
Mikroreaktionen.pau.gz
Synonyme_1.pau.gz
Synonyme_2.pau.gz
Stilmittel.pau.gz
Certificate "German as a foreign language" ZDAF_1.pau.gz
ZDAF_2.pau.gz
ZDAF_3.pau.gz
ZDAF_4.pau.gz
ZDAF_5.pau.gz
ZDAF_6.pau.gz
ZDAF_7.pau.gz
Vocabulary for Witam!
By courtesy of Max Hueber Verlag.
Polnisch-Deutsch-01.xml.gz
Polnisch-Deutsch-02.xml.gz
Polnisch-Deutsch-03.xml.gz
Polnisch-Deutsch-04.xml.gz
Polnisch-Deutsch-05.xml.gz
Polnisch-Deutsch-06.xml.gz
Polnisch-Deutsch-07.xml.gz
Polnisch-Deutsch-08.xml.gz
Polnisch-Deutsch-09.xml.gz
Polnisch-Deutsch-10.xml.gz
Polnisch-Deutsch-11.xml.gz
Polnisch-Deutsch-12.xml.gz
Polnisch-Deutsch-13.xml.gz
Polnisch-Deutsch-14.xml.gz
Polnisch-Deutsch-15.xml.gz
Polnisch-Deutsch-16_Quiz.xml.gz
Polnisch-Deutsch-17_Dodatek.xml.gz
Polnisch-Deutsch-Zahlen.xml.gz
More German-Polish vocabulary Aneks_leksykalny.pau.gz
Chemie.pau.gz
Computersprache.pau.gz
Germanismen.pau.gz
Grammatik.pau.gz
Grundstufe_Deutsch_1.pau.gz
Grundstufe_Deutsch_2.pau.gz
Grundstufe_Deutsch_3.pau.gz
Hauff_Der_junge_Englaender.pau.gz
Idiome_1.pau.gz
Idiome_2.pau.gz
Idiome_3.pau.gz
Lautmalende_Woerter.pau.gz
Mathematik.pau.gz
Praesens.pau.gz
Recht.pau.gz
Rektion_der_Adjektive.pau.gz
Rektion_der_Substantive.pau.gz
Rektion_der_Verben.pau.gz
Sprichwoerter.pau.gz
Wirtschaftsdeutsch.pau.gz
Zwillingsformeln.pau.gz
Hebrew-German vocabulary hebraeisch_einleitung.pau.gz
hebraeisch_kapitel1.pau.gz
hebraeisch_kapitel2.pau.gz
hebraeisch_kapitel3.pau.gz
hebraeisch_biblisches_kilwing_v1.01.pau.gz
hebraeisch_tendler.gz.pau.gz
hebraeisch_langenscheidt.pau.gz
Italian-German vocabulary Italienisch-Deutsch.pau.gz
Deutsch-Italienisch.pau.gz
Cebuano-German vocabulary Cebuano-Deutsch-01.pau.gz
Cebuano-Deutsch-02.pau.gz
Cebuano-Deutsch-03.pau.gz
Deutsch-Cebuano-A-C.pau.gz
Deutsch-Cebuano-D-F.pau.gz
Deutsch-Cebuano-G-K.pau.gz
Deutsch-Cebuano-L-N.pau.gz
Deutsch-Cebuano-M-R.pau.gz
Deutsch-Cebuano-S-U.pau.gz
Deutsch-Cebuano-V-Z.pau.gz
German-English vocabulary Englisch-Deutsch-12192.xml.gz
Englisch-Deutsch-Farben.xml.gz
Englisch-Deutsch-Koerper.xml.gz
Deutsch-Englisch-Koerper.xml.gz
Englisch-Deutsch-Lebensmittel.xml.gz
Englisch-Deutsch-Tiere.xml.gz
Englisch-Deutsch-Verben.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-01.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-02.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-03.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-04.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-05.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-06.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-07.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-08.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-09.xml.gz
Deutsch-Englisch-Harry-10.xml.gz
English-German-Clothing.pau.gz
English-for-law.pau.gz
Englisch-Deutsch-Allgemeinwortschatz.pau.gz
Most important vocabulary of the English novel "Lies of Silence" English-LiesOfSilence.pau.gz
Graduate Record Examination Graduate_Record_Examination.pau.gz
Graduate_Record_Examination-Beyond_Hit_Parade_1.pau.gz
Graduate_Record_Examination-Beyond_Hit_Parade_2.pau.gz
Graduate_Record_Examination-Hit_Parade_1.pau.gz
Graduate_Record_Examination-Hit_Parade_2.pau.gz
Graduate_Record_Examination-Hit_Parade_3.pau.gz
Graduate_Record_Examination-Hit_Parade_4.pau.gz
Graduate_Record_Examination-Kaplan_Top_52.pau.gz
English-Advanced-Vocabulary.pau.gz
English Word Roots Word_Roots.pau.gz
English Proverbs, Idioms and Sayings English-Proverbs.pau.gz
English_Idioms.pau.gz
English_Proverbs_and_Sayings.pau.gz
English Slang English_Slang.pau.gz
Irregular English Verbs Irregular-Verbs-English.pau.gz
International Phonetic Alphabet (IPA) for English IPA.pau.gz
Latin Tree Names Latin-Tree-Names.pau.gz
Basic Englisch Vocabulary English-Numbers.pau.gz

E1-1.1.xml.gz E1-2.1.xml.gz E1-3.1.xml.gz
E1-4.1.xml.gz E1-4.2.xml.gz E1-5.1.xml.gz
E1-6.1.xml.gz E1-6.2.xml.gz

E2-1.1.xml.gz E2-2.1.xml.gz E2-3.1.xml.gz
E2-4.1.xml.gz E2-5.1.xml.gz

E3-1.1.xml.gz E3-2.1.xml.gz E3-3.1.xml.gz

E4-1.1.xml.gz E4-2.1.xml.gz E4-3.1.xml.gz
E4-3.2.xml.gz E4-4.1.xml.gz E4-4.2.xml.gz
E4-5.1.xml.gz E4-5.2.xml.gz

E5-1.1.xml.gz E5-2.1.xml.gz E5-2.2.xml.gz
E5-3.1.xml.gz E5-3.2.xml.gz E5-3.3.xml.gz
E5-4.1.xml.gz

E6-1.1.xml.gz E6-1.2.xml.gz E6-2.1.xml.gz
E6-2.2.xml.gz E6-3.1.xml.gz E6-4.1.xml.gz
E6-4.2_8.5.1.xml.gz E6-5.1.xml.gz E6-6.1.xml.gz

E7-1.1.xml.gz E7-2.1.xml.gz E7-3.1.xml.gz
E7-3.2.xml.gz E7-4.1.xml.gz E7-4.2.xml.gz
E7-5.1.xml.gz E7-5.2.xml.gz E7-6.1.xml.gz
E7-6.2.xml.gz E7-7.1.xml.gz

E8-1.1.xml.gz E8-2.1.xml.gz E8-3.1.xml.gz
E8-3.2.xml.gz E8-4.1.xml.gz E8-5.1.xml.gz
E8-5.2.xml.gz E8-5.3.xml.gz

E9-1.1.xml.gz E9-1.2.xml.gz E9-2.1.xml.gz
E9-2.2.xml.gz E9-3.1.xml.gz E9-3.2.xml.gz
E9-4.1.xml.gz E9-5.1.xml.gz E9-5.2.xml.gz

English-Spanish vocabulary English-Spanish.xml.gz
Spanish-English-Food.pau.gz
Spanish-English-Love.pau.gz
Spanish-English-Music.pau.gz
Spanish-English-Basic.pau.gz
English-Italian vocabulary English-Italian-Basic.pau.gz
Italian-English-Animals.pau.gz
Italian-English-Basic.pau.gz
Italian-English-Irregular-Verbs.pau.gz
Italian-English-Most-Common-Words.pau.gz
apperance_and_movement_italian_english.pau.gz
writing_and_speaking_italian_english.pau.gz
travel_and_transport_italian_english.pau.gz
town_city_words_italian_english.pau.gz
quality_measure_containers_italian_english.pau.gz
physical_world_italian_english.pau.gz
personalities_italian_english.pau.gz
perceptions_italian_english.pau.gz
leisure_italian_english.pau.gz
clothing_and_accessories_italian_english.pau.gz
body_italian_english.pau.gz
arts_and_media_italian_english.pau.gz
English-French vocabulary English-French-Basic.xml.gz
English-Welsh vocabulary English-Welsh.pau.gz
English-Korean vocabulary Korean-English_Beginner.xml.gz
Korean-English_Intermediate.xml.gz
Korean-English_Advanced.xml.gz
English-Korean-Phrases.xml.gz
English-Korean-Basic-Words.xml.gz
English-Korean-Body-Parts.xml.gz
English-Korean-Family-Relations.xml.gz
English-Korean-Pure-Numbers.xml.gz
English-Korean-Sino-Numbers.xml.gz
مطالب مشابه :

فلش کارت های آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی

73-زبان فرانسه فلش کارت های آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی. دانلود
لیست فلش کارت های رایگان

لیست فلش کارت های بعضا دیده شده که دوستان با دانلود کردن کتاب واژگان زبان نوشته
300) نرم افزار Anymemo فلش‌کارت ترکی استانبولی برای گوشی‌ها و تبلت‌های اندروید

نرم افزار Anymemo فلشکارت ترکی استانبولی استانبولی- دانلود فرانسهزبان
233) نرم‌افزار «آنکی» با فلش‌کارت‌های ترکی استانبولی ـ فارسی برای کامپیوتر

نرم‌افزار «آنکی» با فلشکارت‌های ترکی دانلود کتاب ترکی استانبولی و فرانسه
دانلود فلش کارت

آموزش زبان انگلیسی ELC آموزش زبان انگلیسی , فرانسه دانلود فلش کارت. Flashcards. Actions.
ترجمه مکالمه های زبان هشتم

دانلود فلش کارت . شا ي ان : آقا ي چا ي چ ي ،ا ي ن پسر عمو ي من سم هستش.اون به زبان ها ي فرانسه
بهترین منابع آزمون ارشد سال 92 زبان فرانسه

منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان فرانسه کتاب و فلش کارت منابع آزمون اشد،دانلود
برچسب :