24 انتصاب در سازمان آموزش و پرورش اصفهان

از سوي براتی رييس سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان ۳ معاون سازمان ، ۲ کارشناس مسئول سازمان و ۱۹ رئیس و مدیر آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق اصفهان بدین ترتیب منصوب شدند

24.gifآقاي محمد رضا عباسيان معاون هماهنگي امور پرورشي و تربيت بدني سازمان آموزش وپرورش

24.gifسيد مجيد عامليان  معاون پژوهش , برنامه ريزي و منابع انساني سازمان آموزش وپرورش

24.gifآقاي سيد جعفر مير معاون آموزش وپرورش عمومي سازمان آموزش وپرورش

24.gifآقاي قاسم سلماني  كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و مشاور رئيس سازمان آموزش وپرورش

24.gifآقاي جعفر تحويل پور فرد  كارشناس مسئول روابط عمومي و اسناد سازمان آموزش وپرورش

24.gif آقاي مهدي منصفي پور  رييس جديد اداره آموزش وپرورش ناحيه چهار اصفهان

24.gifآقاي محمود حقیقی  رييس جديد اداره آموزش وپرورش ناحيه یک اصفهان

 24.gifآقاي سيد كمال خشوعي اصفهاني  رييس اداره آموزش وپرورش ناحيه پنج

 24.gifآقاي غدير ايرجي  رييس جديد اداره آموزش وپرورش منطقه خور و بيابانك

 24.gifآقاي رضا سليمي طراري  مدير جديد آموزش وپرورش شهرستان فريدن

24.gifآقاي محمد رضا كثيري  مدير آموزش و پرورش شهرستان تيران وكرون

24.gifآقاي مهديقلي گودرزي  مدير جديد آموزش و پرورش شهرستان خوانسار

24.gifآقاي محمد رضا جواني  رييس جديد اداره آموزش و پرورش منطقه امامزاده

 24.gifآقاي نصيرالدين جوادي  رئيس جديد آموزش وپرورش ناحيه سه اصفهان

 24.gifآقاي حبيب الله معتمدي  رييس آموزش وپرورش منطقه بن رود

24.gifآقاي مهدي مهديه  مدير آموزش وپرورش شهرستان نجف آباد

24.gifآقاي عباسعلي زائري  مدير جديد آموزش وپرورش شهرستان اردستان

24.gif آقاي فرشاد حسني  رييس جديد آموزش وپرورش پيربكران

24.gifآقاي خدابخش كبريايي زاده  رييس جديد آموزش وپرورش زواره


24.gifآقاي مرتضي احمدي  رييس آموزش وپرورش منطقه بويين ومياندشت

24.gif آقاي بهرام خواجه سعيدي  مدير آموزش وپرورش شهرستان فريدونشهر

24.gifآقاي احمد احمديان ريزي  مدير جديد آموزش وپرورش شهرستان زرين

24.gifآقاي احمد فرهنگ مدير آموزش وپرورش شهرستان كاشان

24.gifآقاي محمد حسن سنايي مدير جديد آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

 


مطالب مشابه :


آيين نامه اجرايي مدارس(2)

سنجش آموزش و پرورش اصفهان ماده 56- سعی شودبراساس ضوابط ومعیارهای آموزش وپرورش درهرمدرسه
نگرش سیستمی قرآن به آموزش و پرورش

آموزشگاه طلوع اصفهان - نگرش سیستمی قرآن به آموزش و پرورش - آموزش وپرورش وعلوم تربیتی
24 انتصاب در سازمان آموزش و پرورش اصفهان

از سوي براتی رييس سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان ۳ معاون سازمان ، ۲ کارشناس مسئول سازمان
نحوه ادامه تحصيل دانش آموزان راهنمايي

سنجش آموزش و پرورش اصفهان - نحوه ادامه تحصيل دانش آموزان راهنمايي - همراه با سنجش
حوزه اجرا

سنجش آموزش و پرورش اصفهان بين كاركنان رسمي شاغل در آموزش وپرورش كه واجد شرايط لازم
مخزن وحوزه تكثير

سنجش آموزش و پرورش اصفهان زير نظر رئيس سازمان /مدير اداره ي آموزش وپرورش مربوط انجام
اصفهان

آموزش کلاس پنجم دبستان - اصفهان اداره کل آموزش وپرورش استان
هنرستانهای آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان

مشاوران ناحیه 5/پنج اصفهان - هنرستانهای آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان - راهنمایی ومشاوره
انتصاب 5 رئیس جدید آموزش و پرورش در استان اصفهان

آموزش و پرورش ايران - انتصاب 5 رئیس جدید آموزش و پرورش در استان اصفهان - - آموزش و پرورش ايران
برچسب :