معرفی کتب حسابداری و مالی

عنوان کتاب: حسابداری مدیریت

نوشته: شیم سیگل
ترجمه: پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
عنوان اصلی: Schaums Otlines. Managerial Accounting 2nd ed فهرست مطالب: مقدمه سازمان
مقدمه مترجم
فصل اول: حسابداری مدیریت در یک بنگاه
فصل دوم: مفاهیم بهای تمام شده، واژه ها و طبقه بندی ها
فصل سوم: تعیین گرایش های اقلام بهای تمام شده
فصل چهارم: بهای تمام شده - حجم - سود و تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
فصل پنجم: اقلام مربوط بهای تمام شده در تصمیمات غیرجاری
فصل ششم: بودجه بندی برای برنامه ریزی سود
فصل هفتم: حسابداری مسئولیت، هزینه یابی استاندارد و تسهیم هزینه ها
فصل هشتم: ارزیابی عملکرد، قیمت گذاری انتقالی و عدم تمرکز
فصل نهم: بودجه بندی سرمایه ای
فصل دهم: روش های کمی در حسابداری مدیریت
فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل صورت های مالی و صورت گردش وجوه نقد
فصل دوازدهم: روش های هزینه یابی، تسهیم هزینه ها و محصولات مشترک
فصل سیزدهم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC، JIT و TQM
جداول ضمیمه
واژه نامه

 


مطالب مشابه :


معرفی کتب حسابداری و مالی

نوشته: شیم سیگل ترجمه: پرویز بختیاری ناشر: سازمان مدیریت صنعتی عنوان اصلی: Schaums Otlines.
منابع فراگیر

استیفن رابینز (ترجمه الوانی و دانایی فرد) صفار (ترجمه پرویز بختیاری) سازمان مدیریت
دانلود منابع کنکور کارشانسی ارشد فراگیر پیام نور

استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان) (ترجمه پرویز بختیاری) سازمان مدیریت
منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

ترجمه: پرویز بختیاری. انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی انتشارات نگاه دانش ویرایش
منابع پیشنهادی جهت آزمون دکتری و ارشد حسابداری

-حسابداری مدیریت،پرویز بختیاری -تئوری حسابداری، ولک و داد و ترنی،ترجمه دکتر
کتب معرفی شده توسط اساتید

دکتر شباهنگ دکتر پرویز بختیاری تئوری مدیریت پیشرفته (دکتر حسین اسلامی) : ترجمه : دکتر
منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری

· حسابداری مدیریت پرویز بختیاری · حسابداری ترجمه دکتر پارساییان و
منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری

· حسابداری مدیریت پرویز بختیاری ترجمه دکتر پارساییان و بزرگ اصل وجلد سوم ترجمه دکتر ;
نمد و نمد مالی در چهار محال و بختیاری

گنجینه‌ فرهنگ مردم چهار محال و بختیاری هنرهای ایران، زیر نظر ر.دبلیو فریه، ترجمه پرویز
به بهانه برگزاری بزرگداشت "باباطاهر لر همدانی"در عراق:جایگاه باباطاهر در عرفان و ادب سرزمینش

19-برتری زبان پارسی / ترجمه پرویز اذکایی و چهار محال و بختیاری اکثریت بالرها است و
برچسب :