لیست بیمارستان های تهران ، آدرسهای بیمارستانهای تهران ، Tehran's Hospitals

بیمارستان آبان 

آدرس :  تهران ، خیابان كریمخان زند ، خیابان شهید عضدی ، نبش خیابان لباف

تلفن :    9 - 786 02 889

 

بیمارستان آپادانا 

آدرس :  تهران ، میدان فردوسی ، خیابان سپهبد قرنی ، چهارراه سپند

تلفن :  4 - 163 03 883   و   9 – 045 27 888

 

بیمارستان آتیه 

آدرس :  تهران ، شهرك (غرب) قدس ، چهارراه پونك باختری ، تقاطع دادمان و بلوارفرحزادی  

تلفن :  9 - 081 86 880   و   5 – 081 86 880   و   077 86 880

 

بیمارستان آراد 

آدرس :  تهران ، خیابان سمیه ، بین خیابان بهار و شریعتی ، پلاک 67

تلفن :  6 – 001 01 776

 

بیمارستان و زایشگاه آرش روئین تن ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، فلكه سوم تهرانپارس ، خیابان 196 شرقی ، نرسیده به میدان پروین

تلفن :  754 88 778   و   081 60 887   و   330 03 777   و   5 – 734 87 778

 

بیمارستان آریا 

آدرس :  تهران ، بولوار كشاورز ، نبش وصال شیرازی ، پلاک 255

تلفن :  038 61 889   و   5 – 181 67 889

 

بیمارستان آزادی (میمنت) 

آدرس :  تهران ، خیابان آزادی ، خیابان میمنت ، روبروی آتش نشانی

تلفن :  9 - 126 01 660   و   7 – 144 35 660

 

بیمارستان آسیا 

آدرس :  تهران ،  خیابان شهیدبهشتی ، ابتدای خیابان بخارست (شهیداحمدقصیر) ، روبروی دانشگاه علامه طباطبایی

تلفن :  979 31 887   و   10 – 209 32 887   و   80 – 978 31 887

 

بیمارستان آیت اله كاشانی ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خزانه بخارایی ، فلكه دوم

تلفن :  5 – 131 61 550

 

بیمارستان اختر  ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، پل رومی (الهیه) ، خیابان بوستان ، خیابان شریفی منش ، بن‌بست آذر

تلفن :  5 – 784 02 220

 

بیمارستان اسماعیلی (شهید) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، میدان انقلاب ، اول خیابان آزادی ، جمالزاده جنوبی ، پلاک  254

تلفن :  7 – 214 24 669

 

بیمارستان اشرفی اصفهانی (شهید) ، مراكز آموزشی و درمانی

آدرس :  تهران ، خیابان مولوی ، نرسیده به چهارراه مولوی - بالاتر از خیابان آتش نشانی

تلفن :  252 35 556   و   726 21 556   و   889 21 556

 

بیمارستان اقبال 

آدرس :  تهران ، خیابان آزادی ، خیابان آذربایجان ، چهارراه رودکی

تلفن :  402 39 668   و  027 35 668   و   766 32 667   و   495 32 668

 

بیمارستان اكبرآبادی (شهید)

آدرس :  تهران ،  خیابان مولوی - ایستگاه باغ فردوس - نبش خیابان مادر

تلفن :  3 – 161 27 556   و   888 39 556   و   34 60 60 55    و   49 49 63 55

 

بیمارستان البرز 

آدرس :  تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان وصال شیرازی ، جنب پمپ بنزین ، پلاک ۳۹

تلفن :  4 – 563 67 664   و   4 – 073 69 664

 

بیمارستان الغدیر 

آدرس :  تهران ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، میدان الغدیر

تلفن :  ۴~۷۷۸۰۸۸۸۱  و  1 - 010 98 778   و   4 – 8881 7780

 

بیمارستان الوند 

آدرس :  تهران ، خیابان حافظ ، چهارراه عزیزخان ، جنب بهداری ارتش

تلفن :  6 - 966 06 667   و   50 40 70 66

 

بیمارستان امام حسین (ع) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، میدان امام حسین ، خیابان شهیدمدنی  ( نظام آباد )

تلفن :  072 46 775  و   5 -  001 58 775

 

بیمارستان امام خمینی (ره)  ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، انتهای بولوار كشاورز

تلفن :  9 – 061 35 669   و   9 – 081 38 669   و   9 – 040 30 669

 

بیمارستان امید 

آدرس :  تهران ،خیابان ولیعصر ، چهارراه امیراکرم ، خیابان نوفل‌لوشاتو ، جنب سازمان اوقاف

تلفن :  054 28 667   و   4 – 161 06 667

 

بیمارستان امیراعلم ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان سعدی شمالی ، دروازه دولت ، نرسیده به خیابان تقوی

تلفن :  9 – 106 06 667

 

بیمارستان امیرالمومنین (ع) 

آدرس :  تهران ، خیابان ستارخان ، خیابان نیایش

تلفن :  9 – 001 15 665   و   9 – 341 17 665   و   6 – 001 14 665

 

بیمارستان امیرالمومنین (ع) 

آدرس :  تهران ، میدان بهمن ،  بولوار شهیدتندگویان ، نازی آباد ، روبروی پارك سردار جنگل

تلفن :  2 – 231 68 550   و   570 65 550

 

بیمارستان اندرزگو (شهید) ، ( بازرگانان ) 

آدرس :  تهران ، خیابان ری ، جنب بزرگراه شهیدمحلاتی

تلفن :  699 66 335   و   633 66 335   و   3 – 001 52 335

 

بیمارستان انصاری 

آدرس :  تهران ، ۴۶ متری غربی نارمک ، خیابان ثابتی ، نرسیده به سه راه سمنگان ، پلاک ۱۶۹

تلفن :  155 00 779

 

بیمارستان ایران 

آدرس :  تهران ، خیابان انقلاب ، پیچ شمیران ، خیابان ظهیرالاسلام ، خیابان حمیدرضا مصباح  ، خیابان نورمحمدی

تلفن :  4 – 731 28 775   و   6 –  124 31 775   و   460 33 775

 

بیمارستان ایرانشهر 

آدرس :  تهران ، خیابان بهار شمالی ، بالاتر از برق فردوسی ، خیابان جواد كارگر ، کوچه جهان

تلفن :   9 – 061 08 776   و   9 – 062 08 776

 

بیمارستان ایرانمهر 

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، نرسیده به دوراهی قلهك ، پلاک ۱۳۱۷

تلفن :  5 - 011 05 226   و   5 –  71 90 00 22   و   60 60 00 22

 

بیمارستان ایرانیان 

آدرس :  تهران ، بولوار دهكده المپیك ، میدان المپیك

تلفن :  3 – 590 08 447

 

بیمارستان بابك 

آدرس :  تهران ، خیابان كارون ، چهارراه طوس

تلفن :  2 – 800 14 660   و   703 19 660

 

بیمارستان بانك ملی ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان فردوسی ، روبروی سفارت آلمان

تلفن :  6 – 360 31 667   و   9 – 761 31 667

 

بیمارستان باهر 

آدرس :  تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان جامی ، خیابان شیخ هادی ، پلاک  272

تلفن :  6 – 363 62 664

 

بیمارستان بعثت ، نیروی هوایی 

آدرس :  تهران ، بزرگراه بسیج مستضعفان ، سه راه تختی ، خیابان هجرت

تلفن :  5 – 91 490 333

 

بیمارستان بقیه‌ا.. اعظم 

آدرس :  تهران ، میدان ونک ، ملاصدرا ، بعد از چهارراه شیخ بهائی

تلفن :  4 – 441 50 880

 

بیمارستان بقیه ا.. جماران ، سپاه 

آدرس :  تهران ، خیابان باهنر  ( نیاوران ) ، میدان جماران ، خیابان حسن كیا ، پلاک  30 

تلفن :  8 - 205 90 222

 

بیمارستان بوعلی ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، میدان امام حسین ،  اول خیابان دماوند

تلفن :  40 – 35 480 333

 

بیمارستان بهارلو ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان کارگر جنوبی ، میدان راه آهن ، خیابان بهداری ، جنب خیابان انبار نفت

تلفن :  00 444 556   و   372 47 556

 

بیمارستان بهرامی ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، تهران نو ، خیابان دماوند ، ایستگاه قاسم آباد ، خیابان قاسم آباد ، خیابان كیانی

تلفن :  9 – 801 68 775   و   69 69 55 77   و   971 47 775

 

بیمارستان بهمن 

آدرس :  تهران ، شهرک (غرب)  قدس ، اول ایران زمین شمالی

تلفن :  10 -  901 75 558   ،  فکس  :   353 73  885

 

 بیمارستان و زایشگاه پارسا

آدرس :  تهران ، خ  ولیعصر ؟

تلفن : 

 

بیمارستان پارس 

آدرس :  تهران ، بولوار كشاورز ، جنب ساختمان سامان ، پلاک 83

تلفن :  9 – 51 00 96 88

 

بیمارستان پارسیان  

آدرس :  سعادت آباد ، میدان فرهنگ

تلفن : 

 

بیمارستان پارک کلینیک 

آدرس :  تهران ، خالداسلامبولی

تلفن : 

 

بیمارستان پاسارگاد 

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، سه راه طالقانی ،بالاتر از خیابان سمیه ، شماره ۱۴۴

تلفن :  77 30 60 77   و   88 19 50 77   و   00 36 50 77   و   50 54 60 77   و   58 26 50 77

 

بیمارستان پاستورنو 

آدرس :  تهران ، خیابان شهیدبهشتی ، خیابان احمدقصیر ، نبش كوچه هشتم

تلفن :  7 – 551 34 887

 

 بیمارستان پاک 

آدرس :  تهران ، شهرک قدس ؟

تلفن : 

 

بیمارستان پانزده خرداد ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ،خیابان کریمخان زند ، خیابان دکتر عضدی جنوبی ، خیابان آبان جنوبی ، جنب خیابان لباف

تلفن :  9 – 155 02 889   و   108 01 889

 

بیمارستان پرستاران شاهد 

نشانی :  تهران ، ابتدای جاده ساوه ، بلوار الغدیر ، پائین‌تر از میدان الغدیر

تلفن :  59 49 80 66

 

بیمارستان پلی کلینیک لویزان 

آدرس :  تهران ، خیابان پاسداران ، لویزان ، خیابان شهید رضائی

تلفن :   33 66 93 22

 

بیمارستان پیامبران 

آدرس :  تهران ، بولوار آیت اله كاشانی ، بولوار ابوذر جنوبی

تلفن :  41 – 131 79 440

 

بیمارستان  تختی ( کودکان ) 

آدرس :  تهران ، میدان راه‌آهن ، خیابان شوش ، چهارراه خانی آباد

تلفن :  40 40 12 55

 

بیمارستان تخصصی كودكان تهران 

آدرس :  تهران ، خیابان طالقانی ، بعد از خیابان ولی عصر ، پلاک  31

تلفن :  70 – 669 46 664   و   25 44 46 66

 

بیمارستان تهران 

آدرس :  تهران ، خیابان كریمخان زند ،  میدان سنایی ، خیابان مدیری (حسینی)

تلفن :   5 - 021 21 888

 

بیمارستان تهران‌کلینیک 

آدرس :  تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، جنب سفارت اندونزی ، شماره ۱۹۶

تلفن :  6 – 113 18 887   و   4 - 931 12 887  

 

بیمارستان تهرانپارس ، تخصصی وفوق تخصصی

آدرس :  تهران ، تهرانپارس ، جنوب غربی فلكه سوم تهرانپارس  

تلفن :  4 - 690 84 778   و   94 –  89 46 88 77

 

بیمارستان جرجانی 

آدرس :  تهران ، میدان امام حسین ، ابتدای خیابان دماوند 

تلفن : 000 68 775   و   999 67 775   و   70 80 56 77

 

بیمارستان جم 

آدرس :  تهران ، خیابان شهیدمطهری ، بعد از قائم مقام فراهانی ، خیابان فجر ( جم )

تلفن :  9 - 091 20 888   و   6 – 133 33 888

 

بیمارستان جواهری ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان خاقانی ، نبش خیابان عطاری مقدم

تلفن :  2 0000 226   و   16 10 60 22   و   81 99 00 22

 

بیمارستان چمران 

آدرس :  تهران ، خیابان پاسداران ، میدان نوبنیاد ، خیابان لنگری ، خیابان صنایع

تلفن :  5 – 031 37 229   و   5 – 741 39 229

 

بیمارستان حضرت رسول (ص)  ، مركز آموزشی درمانی ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان ستارخان ، شهرآرا ، خیابان نیایش ، جنب دانشكده پزشكی

تلفن :  9 – 001 15 665   و   6 – 001 14 665   و   9 – 341 17 665

 

بیمارستان حضرت زینب (س) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان طالقانی ، خیابان فرصت ، تقاطع خیابان سمیه

تلفن :  7 – 975 43 888   و   157 30 882

 

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) ، تامین اجتماعی ، مركز آموزشی و درمانی

آدرس :  تهران ،  خیابان شریعتی ، خیابان شهیدوحید دستگردی ، بعد از خیابان نفت شمالی ، نرسیده به بزگراه مدرس

تلفن :  4 – 041 22 222

 

بیمارستان حضرت فاطمه (س) ، مراكز آموزشی و درمانی

نشانی :  تهران ، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی (یوسف‌آباد) ، جنب پارك شفق ، خیابان بیست و یکم

تلفن :  7 – 883 13 887

 

بیمارستان خاتم الانبیاء ، بنیادشهید و امورایثارگران ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، میدان ونك ، خیابان ولی عصر ، نرسیده به نیایش ، خیابان یاسمی

تلفن :  60 - 751 97 887   و   80 – 571 97 887   و   9 – 751 97 887

 

بیمارستان خانواده ارتش 

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، روبروی خیابان بهارشیراز ، خیابان كاج ، پشت سینما ایران

تلفن :  8 – 076 03 776   و    100 03 776   و   500 00 776   و  

 

بیمارستان خیریه سیدالشهدا

آدرس :  تهران ، چهار راه گلوبندک

تلفن : 

 

بیمارستان خیریه غیاثی  

آدرس :  تهران ، شهرک ولیعصر ؟

تلفن : 

 

بیمارستان خیریه ولیعصر  

آدرس :  تهران ، خزانه بخارائی

تلفن : 

 

بیمارستان دادگستری ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان انقلاب ، نرسیده به میدان فردوسی ، روبروی خیابان ویلا ، خیابان پارس

تلفن :  5 – 52 11 70 66

 

بیمارستان دارالشفاء 

آدرس :  تهران ، خیابان پیروزی ، خیابان شكوفه ، خیابان نورصالحی

تلفن :  634 85 337   و   566 96 337   و   993 36 333

 

بیمارستان دریانی

آدرس :  تهران ، ولیعصر ؟

تلفن : 

 

بیمارستان  دانشگاه تهران 

آدرس :  تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان ۱۶ آذر

تلفن :  400 18 664

 

بیمارستان دانشوری 

آدرس :  تهران ، دارآباد ، انتهای خیابان ابتهاج

تلفن :  9 – 50 35 80 22

 

بیمارستان دكتر سپیر 

آدرس :  تهران ، خیابان مصطفی خمینی ، بالاتر از چهارراه سرچشمه ، نبش كوچه مرادی ، پلاک  521

تلفن :  1 – 000 555 33   و   99 77 55 33

 

بیمارستان دی 

آدرس :  تهران ، تقاطع خیابان ولی عصر و عباسپور ( توانیر ) ، پلاک  1

تلفن :  20 – 111 97 887

 

بیمارستان رازی (پوست) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، میدان وحدت اسلامی (شاپور سابق) ، کوچه رازی

تلفن :  3 – 51 99 60 55   و   9 – 668 30 556

 

 بیمارستان روانپزشکی رازی

آدرس :  تهران ، جاده ورامین ؟

تلفن : 

 

بیمارستان روانپزشکی آزادی 

آدرس :  تهران ، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ، ابتدای اتوبان کرج ، ورودی شیخ فضل اله نوری به اشرفی اصفهانی

تلفن :  727 74 440

 

بیمارستان روانپزشکی ایران 

آدرس :  تهران ، جاده مخصوص کرج ؟

تلفن : 

 

بیمارستان روانپزشکی سعادت آباد 

آدرس :  تهران ،  سعادت آباد ؟

تلفن : 

 

بیمارستان روانپزشکی صدر ،  بنیادمستضعفان وجانبازان ،

آدرس :  تهران ، بزرگراه صدر ، قیطریه

تلفن : 

 

بیمارستان روانپزشکی روزبه

آدرس :  تهران ، کارگرجنوبی ؟

تلفن : 

 

بیمارستان قلب وعروق رامتین 

آدرس :  تهران ، خیابان ولی عصر ، چهارراه پارك وی ، خیابان ولنجك ، خیابان بوستان ، انتهای خیابان بیست و دوم

تلفن :  742 03 224   و   895 03 224

 

بیمارستان رجائی  (قلب و عروق شهید رجائی) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از میدان ونک ، جنب پارک ملت ، نبش نیایش

تلفن :  9 – 921 21   و   9 – 921 23

 

بیمارستان رسالت 

آدرس :  تهران ، بزرگراه رسالت ، پل سیدخندان ، جنب خیابان ابوذر غفاری

تلفن :  9 - 648 69 228   و   71 - 166 65 228

 

بیمارستان اعصاب و روان رضایی 

آدرس :  تهران ، خیابان باهنر (نیاوران) ، خیابان منظریه ۲ ، کوچه ابراهیمی

تلفن :  850 84 222

 

بیمارستان زمرد 

آدرس :  تهران ، چهارراه پاسداران ، سه راه صرابخانه ، خیابان گل‌نبی ، خیابان دشستان چهارم ، پلاک  ۹

تلفن :  3 – 501 58 223

 

بیمارستان ساسان ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، بولوار كشاورز ، بین خیابان فلسطین و دائمی ، پلاک  ۵۹

تلفن :  9 - 051 60 889   و   89 – 171 65 889

 

بیمارستان سانترال 

آدرس :  تهران ، خیابان باقرخان ، روبروی بیمارستان امام خمینی ، خیابان بیات

تلفن :  9 – 81 80 93 66

 

بیمارستان سانترال شماره ۱ 

آدرس :  تهران، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان محمد قریب ، مقابل بیمارستان امام خمینی

تلفن :   9 – 15 11 93 66

 

بیمارستان سجاد 

آدرس :  تهران ، ضلع شمال شرقی میدان جهاد (فاطمی)

تلفن :   6 – 391 57 888

 

بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری ، مراكز آموزشی و درمانی

آدرس :  تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ونك ، خیابان رشید یاسمی

تلفن :   6 – 31 00 77 88

 

بیمارستان سوم شعبان ری 

آدرس :  تهران ، میدان قیام ، خیابان ری ، کوچه رضوی

تلفن :  9 – 111 29 331

 

بیمارستان سوم شعبان 

آدرس :  تهران ، خیابان دماوند ، جنب شهرداری

تلفن :   600 23 552

 

بیمارستان سینا ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان امام خمینی ، نرسیده به میدان حسن آباد

تلفن :  9 – 41 10 70 66

 

بیمارستان شریعت رضوی (شهید مهدی شریعت رضوی) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، سرآسیاب مهرآباد ، روبروی پایگاه یكم شكاری

تلفن :  711 92 666   و   992 92 666   و    878 92 666

 

بیمارستان شریعتی ( دکتر شریعتی ) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان كارگر شمالی ، نرسیده جلال آل احمد

تلفن :   5 – 91 70 63 88

 

بیمارستان شفایحیائیان ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان مجاهدین اسلام ، پشت میدان بهارستان

تلفن :   9 – 76 00 12 33

 

بیمارستان شوش ، سازمان تامین اجتماعی 

آدرس :  تهران ، خیابان شوش غربی ، چهارراه تختی ، خانی آباد

تلفن :  755 36 556

 

بیمارستان شهدای تجریش ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، میدان تجریش - خیابان شهرداری

تلفن :  9 – 001 18 227

 

بیمارستان شهدای هفتم تیر ، مراكز آموزشی و درمانی

نشانی :  تهران ، خیابان شهیدرجایی ، سه راه شهر ری

تلفن :  4 – 51 90 90 55   و   8 – 55 20 90 55

 

بیمارستان شهدای یافت آباد ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، یافت آباد ، بولوار الغدیر

تلفن :  86 88 80 66   و   59 49 80 66   و   56 65 80 66   و   88 96 80 66

 

بیمارستان شهریار 

آدرس :  تهران ، ابتدای خیابان آذربایجان ، نبش خیابان كارون

تلفن :  4 – 361 75 668   و   4 – 023 76 668

 

بیمارستان شهیدشوریده 

آدرس :  تهران ، میدان پاستور ، جنب ریاست جمهوری  

تلفن :  9 - 763 56 669

 

بیمارستان شیخ بهایی 

آدرس :  تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهائی شمالی ، جنب بن‌بست صبا

تلفن : 5 – 640 41 880

 

بیمارستان صارم (باروری و ناباروری) 

نشانی :  تهران ، خیابان کریمخان زند ، خیابان خردمند جنوبی ، کوچه برنا ، پلاک ۱۹

تلفن :  3 – 141 44 888

 

بیمارستان تخصصی باروری و ناباروری صارم  

آدرس :  تهران ،  بخش شمالی شهرک اکباتان ، نزدیک بزرگراه

تلفن : 

 

بیمارستان صدر (به آفرین) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان كریمخان زند ، نرسیده به میدان ولی عصر ، خیابان به آفرین ، پلاک  8

تلفن :  476 05 664   و   971 63 664   و   81 99 40 66   و   435 68 664

 

بیمارستان صفوی 

آدرس :  تهران ، کیلومتر ۶ جاده کرج ، جنب پادگان شهید تندگویان

تلفن :  9 – 395 450

 

بیمارستان ضیائیان ، دانشگاه علوم پزشكی 

آدرس :  تهران ، میدان ابوذر ، خیابان ابوذر ، روبروی شهرداری منطقه 7

تلفن :  3 – 472 39 557   و   17 – 216 25 557

 

بیمارستان طالقانی ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، ولنجك ، خیابان تابناك ، جنب دانشكده علوم پزشكی شهیدبهشتی

تلفن :  9 – 61 35 40 22

 

بیمارستان طرفه ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، بالاتر از میدان بهارستان ، نرسیده به دروازه شمیران  ، خیابان ابن سینا

تلفن :  4 – 91 00 53 77   و   665 35 775

 

بیمارستان طوس 

آدرس :  تهران ، ابتدای خیابان شهید آیت اله مطهری ، خیابان عبادی

تلفن :  7 – 875 58 887   و   4 – 891 14 887

 

بیمارستان عرفان 

آدرس :  تهران ، شهرک ( غرب ) قدس ، سعادت آباد ، بین میدان سرو  و میدان شهرداری ، خیابان بخشایش

تلفن :  3 -  000 21 220    فکس :  113 56 223 

 

بیمارستان عیوض‌زاده 

آدرس :  تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان شیخ هادی ، بالاتر از چهارراه جامی ، پلاک  277

تلفن :   5 – 22 21 70 66

 

بیمارستان غیاثی 

آدرس :  تهران ، جاده ساوه ، شهرک ولیعصر ، خیابان سپیده شمالی

تلفن :  9 – 97 00 21 66

 

بیمارستان فارابی ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان کارگر جنوبی ، میدان قزوین

تلفن :  9 – 5 000 41 55   و   6 - 41 49 41 55

 

بیمارستان فجر 

آدرس :  تهران ، خیابان پیروزی ، سه راه سلیمانیه ، جنب مخابرات

تلفن :  352 56 338   و   620 58 333   و   374 56 338

 

بیمارستان فرهنگیان ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ،  خیابان باهنر (نیاوران) ، خیابان منظریه 1

تلفن :  2 – 451 90 222   و   4 – 840 31 228   و   385 87 222

 

بیمارستان فهمیده (شهید) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان هلال احمر ، تقاطع نواب و عباسی

تلفن :  121 16 554   و   217 11 554

 

بیمارستان فیاض بخش ، (شهیددکترفیاض بخش) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، جاده قدیم كرج ، کیلومتر ۷ ، جنب كارخانه ویتانا ، ابتدای خیابان خلیج

تلفن :  645 50 662   و   240 60 662

 

بیمارستان فیروزآبادی ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان فدائیان اسلام ، نرسیده به میدان شهر ری

تلفن :  5 – 64 20 90 55

 

بیمارستان فیروزگر ، مركز آموزشی درمانی ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ،  خیابان طالقانی ، خیابان ولدی ، نبش خیابان به آفرین

تلفن :  5 – 901 67 664

 

بیمارستان قلب تهران

آدرس :  تهران ، کارگرشمالی ، نرسیده به آل احمد

تلفن :  9 - 620 02 880

 

بیمارستان قلب جماران

آدرس :  تهران ، خیابان نیاوران ، خیابان جماران  

تلفن :  8 - 204 29 222

 

بیمارستان قمر بنی‌هاشم 

آدرس :  تهران ، بزرگراه رسالت ، زیر پل سیدخندان ، جنب خیابان چهاردهم

تلفن :  ۸۶۸۸۸۵ 

 

بیمارستان کسری 

آدرس :  تهران ، میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان الوند ، پلاک ۲۳

تلفن :  444 74 887   و   19 – 611 97 887

 

بیمارستان كیان 

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، دوراهی قلهك ، پلاک  1428  

تلفن :  18 18 26 22   و   28 28 26 22   و   38 38 26 22

 

بیمارستان لاله  

آدرس :  تهران ، شهرک قدس ( غرب ) ، پشت میلاد نور ، خیابان سیمای ایران  

تلفن :  9 - 066 71 885

 

بیمارستان لبافی نژاد ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان پاسداران ، خیابان بوستان نهم

تلفن : 8 – 11 90 54 22   و   8 – 10 90 54 22

 

بیمارستان لقمان حكیم 

آدرس :  تهران ، میدان قزوین ،  خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، خیابان کمالی

تلفن : 9 – 005 19 554

 

بیمارستان لواسانی (شهیددکترلواسانی) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، جاده آبعلی ، ( سرخه حصار ) ، بعد از سه راه آزمایش ، روبروی صنایع مكانیک ارتش 

تلفن :  5 – 11 10 31 77

 

بیمارستان لولاگر ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان خوش ، بین خیابان دامپزشكی و آذربایجان

تلفن :  000 35 668   و   1 – 610 79 668

 

بیمارستان لویزان ، سوانح سوختگی ، مراكز آموزشی و درمانی

آدرس :  تهران ، لویزان ، خیابان شهید شاه رضایی

تلفن :   854 31 229

 

بیمارستان مادران 

آدرس :  تهران ، خیابان شهیدبهشتی ، میدان تختی ، خیابان خلیل حسینی (سورنا) ، كوچه آریا وطنی

تلفن :  9 – 218 58 887   و   444 56 887   و   477 51 887   و   414 51 887

 

بیمارستان محک  ، مجتمع بیمارستانی رفاهی محک

آدرس :  تهران ، اقدسیه ، سه راه ازگل ، انتهای بلوار اوشان ، خیابان جنت ، ۲۱ متری محک

تلفن :   7 – 545 30 224

 

بیمارستان  مدائن 

آدرس :  تهران ، چهارراه ولی‌عصر ، خیابان برادران مظفر (صبای جنوبی)

تلفن :  9 - 705 05 664   و   9 – 355 65 664

 

بیمارستان مدرس(شهید) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، سعادت آباد ، بالای میدان کاج ، نزدیک یادگار امام 

تلفن : 95 –  087 74 220

 

بیمارستان مدنی (شهید) ،  تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان آزادی ، ابتدای خیابان شادمهر ، پلاک 1 ، ط. سوم

تلفن :  70 92 00 66

 

بیمارستان مردم 

آدرس :  تهران ، میدان شهدا ، خیابان شكوفه ، خیابان كرمان

تلفن :  4 – 823 95 337   و   631 40 333

 

بیمارستان مركز طبی كودكان ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، انتهای بولوار كشاورز ، خیابان دكترمحمد قریب ، پلاک  62

تلفن : 3 – 981 20 669

 

بیمارستان مروستی 

آدرس :  تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان نوفل‌ لوشاتو ، پلاک  ۱۱۹

تلفن :    5 - 011 02 667

 

بیمارستان و زایشگاه مریم

آدرس :  خیابان شوش

تلفن :   

 

بیمارستان مسیح دانشوری 

آدرس :  تهران ، نیاوران ، دارآباد ، انتهای خیابان پورابتهاج ، مرکز تحقیقاتی ریوی

تلفن :  8 – 50 35 80 22

 

بیمارستان شهید مصطفی خمینی ، بنیادشهید و امورایثارگران  ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، میدان فلسطین ، خیابان فلسطین ،  خیابان ایتالیا

تلفن :  860 66 889   و   9 – 130 66 889

 

بیمارستان معلولین ذهنی 

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، بالاتر از پل صدر ، پلاک  ۱۶۴۱

تلفن :  50 87 20 22

 

بیمارستان معیری ، (شهیددکترمعیری) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ،  خیابان بهارستان ، پشت مجلس ، خیابان مجاهدین اسلام

تلفن :  1 – 110 35 775

 

بیمارستان مفرح (خیریه) 

آدرس :  تهران ، میدان بهمن ، خیابان بهمنیار ، مقابل دفتر پستی یاخچی‌آباد

تلفن :  30 – 925 11 553

 

بیمارستان مفید ، فوق تخصص اطفال ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ،  پائین تر از میرداماد

تلفن :   339 27 222   و   9 – 21 70 22 22

 

بیمارستان  مهدیه ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان شوش شرقی ، خیابان شهرزاد ، مقابل خیابان منصور

تلفن : 644 62 550   و   654 62 550   و   628 62 550

 

بیمارستان مهر 

آدرس :  تهران ، بالاتر از میدان ولی عصر ، خیابان زرتشت غربی ، نبش خیابان شهیدكبكانیان 

تلفن :  9 - 080 60 889   و   7 – 273 59 889   و   788 58 889

 

بیمارستان مهراد 

آدرس :  تهران ، خیابان استادمطهری (تخت طاووس) ، خیابان میرعماد ، نبش کوچه ششم

تلفن :  تلفن :  9 – 401 47 887   و   424 58 887

 

بیمارستان مهرگان 

آدرس :  تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از پارك ساعی

تلفن :  000 71 887   و   130 70 887   و   442 85 888

 

بیمارستان میرزا كوچك خان ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان كریمخان زند ، انتهای خیابان استادنجات الهی

تلفن :  2 0000 889   و   43 20 89 88   و   72 41 90 77   و   83 73 90 88

 

بیمارستان میلاد 

آدرس :  تهران ، بزرگراه همت ، نرسیده به بزرگراه چمران ، جنب دانشگاه علوم پزشكی ایران

تلفن :  10 – 304 62 880   و   21 214 62 880   و   200 62 880

 

بیمارستان نجمیه 

آدرس :  تهران ، تقاطع خیابان جمهوری و حافظ

تلفن :  6 – 71 70 70 66

 

بیمارستان وزارت نفت 

آدرس :  تهران ، خیابان حافظ ، خیابان سرهنگ سخایی

تلفن :  9 – 21 000 667   و   9 – 31 000 667

 

بیمارستان نواب صفوی (شهید) ، مراكز آموزشی و درمانی

آدرس :  تهران ،كیلومتر 7 جاده مخصوص كرج ، تقاطع كمربندی ، به سمت بزرگراه تهران كرج

تلفن : 9 – 95 33 50 44

 

بیمارستان نورافشار 

آدرس :  تهران ، نیاوران ، کاشانک ، خیابان امیرصبوری ، خیابان خداوردی ، کوچه هفدهم

تلفن :  8 – 657 98 222   و   2 – 41 90 28 22

 

بیمارستان نورسعادت  ، کلینیک شهید نورسعادت 

آدرس :  تهران ، خیابان بهشت ، ضلع جنوبی پارك شهر ، جنب دیوان عدالت اداری

تلفن :  501 24 556   و   888 29 556

 

بیمارستان نهر 

آدرس :  تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از میدان ولیعصر ، خیابان زرتشت غربی

تلفن :  3 – 81 00 96 88

 

بیمارستان ولی عصر (عج) ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان باقرخان ، مجتمع درمانی بیمارستان امام خمینی

تلفن :  9 – 81 80 93 66   و   7 – 61 50 93 66   و   6 – 885 38 669

 

بیمارستان هاجر (س) 

آدرس :  تهران ، خیابان ورزش

تلفن :  943 21 222

 

بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد 

آدرس :  تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان شهید والی‌نژاد

تلفن :  5 – 61 77 79 88

 

بیمارستان هدایت ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، دوراهی قلهک ، انتهای خیابان یخچال ، خیابان هدایت

تلفن :  6 – 173 44 225

 

بیمارستان هشترودیان 

آدرس :  تهران ، خیابان سپهبد قرنی ،  بالاتر از چهارراه طالقانی

تلفن :  8 – 817 24 888   و   439 24 888

 

بیمارستان  امدادی هفده شهریور 

آدرس :  تهران ، خیابان دماوند ، تهران نو ، ایستگاه پل

تلفن :  500 32 778   و   700 32 778   و   840 10 778   و   878 10 778

 

بیمارستان  501  ارتش 

آدرس :  تهران ، خیابان ولی عصر ، سه راه بهشتی

تلفن :   5 – 931 28 880   و   294 10 887

 

بیمارستان 501  ارتش

آدرس :  تهران ، خیابان فاطمی غربی ، کوچه شهید سرهنگ اعتمادزاده

تلفن :   5 – 931 28 880

 

بیمارستان  502  ارتش 

آدرس :  تهران ، خیابان طالقانی ، نبش خیابان بهار

تلفن :   3 – 001 28 888

 

بیمارستان ۵۰۳  ارتش

آدرس :  تهران ، خیابان آزادی ، خیابان استاد معین ، تقاطع مالک اشتر ، خیابان فیروزآبادی ، خیابان هرمزان   

تلفن :  745 32 668

 

بیمارستان  504  ارتش 

آدرس :  تهران ، چهارراه قصر ، خیابان شهیدقدوسی ، روبروی سبلان شمالی

تلفن :   13 20 40 88   و  98 77 40 88   و   15 52 40 88

 

بیمارستان ۵۰۵  ارتش

آدرس :  تهران ، مینی‌سیتی ، سه راه ازگل ، انتهای بلوار اوشان

تلفن :  41 40 44 22

 

بیمارستان  506  ارتش 

آدرس :  تهران ، میدان شهیدكلاهدوز ، ابتدای بزرگراه افسریه ، جنب پادگان 1

تلفن :  3 – 381 90 331

 

بیمارستان ولیعصر (ناجا) ، شماره ۱

آدرس :  تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از میدان ونک ، مقابل برج پیروز

تلفن :   8 – 93 00 77 88

 

بیمارستان امام سجاد ، نیروی انتظامی (ناجا) ، شماره 2 

آدرس :  تهران ، خیابان بهار شمالی ، بالاتر از طالقانی

تلفن :  5 – 701 26 775   و   111 31 775

 

بیمارستان گلستان نیروی دریائی

آدرس :  تهران ، خیابان پاسداران ، بالاتر از گلستان پنجم ، بزرگراه نیاوران

تلفن :  2 – 001 49 225   و   7 – 096 49 225

 

بیمارستان نیروی هوایی 

آدرس :  تهران ، بزرگراه بسیج مستضعفین ، نرسیده به سه راه تختی

تلفن :  5 – 091 49 333

 

پلی‌کلینیک شهرداری منطقه ۱۲ 

آدرس :  تهران ، خیابان مجاهدین اسلام ، چهارراه آبسردار ، خیابان غلامرضا استنکافی

تلفن :  009 37 775

 

کلینیک فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا 

جراحی زیبائی انگشتان پا ، ترمیم رباطها و تاندونها ، درمان زخمهای دیابتیک پا ، درمان آسیب ها و صدمات

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان ظفر ، پلاک ۲۲

تلفن :  607 22 229

 

انستیتو غدد داخلی 

آدرس :  تهران ، خیابان حافظ ، خیابان ورشو ، پلاک ۱/۳۷

تلفن :   4 – 20 99 90 88   و   60 70 90 88

 

انستیتو كانسر ، تامین اجتماعی

آدرس :  تهران ، انتهای بولوار كشاورز ، خیابان محمد قریب ، ساختمان سانترال

تلفن :  9 – 81 80 93 66   و   99 33 93 66

 

مرکز آموزش و درمان شهدای ۷ تیر 

آدرس :  تهران ، خیابان شهید رجائی ، سه راه شهر ری

تلفن :   4 – 51 90 90 55

 

مرکز بهداشتی شمال تهران 

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، کوچه اشراقی ، پلاک ۱۶

تلفن :  ۸۶۱۳۶۱-۲ 

 

درمانگاه دارالشفاء الزاهرا 

آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی، نرسیده به خیابان ملک ، بن‌بست نوریان ، طبقه فوقانی مسجد نوریان

تلفن :  960 13 884

 

دارالشفاء امام مجتبی (ع) 

آدرس :  تهران ، خیابان پیروزی ، خیابان شکوفه ، خیابان نور صالحی

تلفن :  66 65 79 33


مطالب مشابه :


بیمارستان ها و مراکز امدادی کرج

بیمارستان ها و مراکز امدادی کرج طراحی سایت بیمارستان قائم. این بیمارستان درحوالی
لیست بیمارستان های تهران ، آدرسهای بیمارستانهای تهران ، Tehran's Hospitals

تهران ، خیابان شهیدمطهری ، بعد از قائم تهران ، جاده مخصوص کرج ؟ تلفن : بیمارستان
متخصص زنان و زایمان خوب در کرج

یک متخصص زنان و زایمان خوب در کرج دکتر خوبی هست .دو بیمارستان کسری و قائم آمار سایت
آدرس دقیق و تلفن بیمارستان های دولتی و خصوصی کرج به همراه مشخصات

بیمارستان قائم. اين صفحه ی اصلی سایت نقشه کرج با جزئیات بسیار
آدرس بيمارستانهاي تهران

تهران ، جاده مخصوص کرج تلفن : بیمارستان خیابان قائم مقام فراهانی
آدرس مطب اساتید دانشگاه ایران بیمارستان فیروزگر

آدرس مطب اساتید دانشگاه ایران بیمارستان فیروزگر کرج – خیابان خیابان قائم مقام
28. مشخصات بیمارستان های استان همدان

سایت تخصصی صنعت بيمارستان کودکان قائم . این بیمارستان در شهرستان کبودر آهنگ
تقاضای مسئول فنی -معرفی فرصتهای شغلی برای داروسازان و دانشجویان 140 واحدی

قائم مقام ثابت تمام داروخانه شبانه روزی در کرج برای شیفت صبح سلام این سایت زیر وبلاگ
برچسب :