لیست روستاهای شهرستان قروه

نام روستا

رديف

نام روستا

رديف

نام روستا

رديف

حومه دهگلان

ئيلاق شمالي

ئيلاق جنوبي

حاجي اباد

161

نقاره خان

77

بلبان اباد

1

علي ابادمشير

162

بگه جان

78

غلام اباد

2

قاضي جوب

163

بله دستي

79

ميانگوران

3

قلعه احمداباد

164

حصاراسله مرز

80

ده رقه

4

كروندان

165

شيدا

81

سيس

5

تلوار

166

قشلاق جوب

82

كلكه

6

حاجي پمق

167

كاكه جوب

83

مبارك ابادكله رش

7

حسيني

168

مبارك اباد

84

مجيداباد

8

عباس جوب

169

اسله مرز

85

مله

9

اب باريك

170

تازه ابادگاوميشان

86

هندي بلاغ

10

ارزند

171

خضرلك

87

باشماق

11

توبره ريز

172

سراب شهرك عليا

88

گردميران سفلي

12

ده رشيد

173

شادبلاغي

89

چراغ اباد

13

سعيداباد

174

نياز

90

صادق اباد

14

طهماسب قلي

175

اميراباد

91

گردميران عليا

15

اسياب جوب

176

تيلكوه

92

حاجي ابادبزرگ

16

تازه ابادطهماسبقلي

177

حقه

93

سرنجيانه

17

حسن اباد

178

سراب سوره

94

قادرمرز

18

دلك

179

سي وسه مرده

95

مراداباد

19

سرخه جوب

180

علي ابادلوچ

96

گزگزاره عليا

20

ناصراباد

181

قلعه فولاد

97

بكراباد

21

قوري چاي

قلقله

98

تازه اباد

22

اقبلاغ

182

قوچم

99

جوانمرداباد

23

قوري چاي

183

گمدره

100

زاغه

24

عالي پنيك

184

چشمه دراز

101

سراب دوكل

25

چيلك

185

اخي كمال

102

سرواله

26

سراب حاجي پمق

186

بايه

103

شاه جوب

27

ميركي

187

برياخان

104

ميمون اباد

28

كاني پهن

188

خان اباد

105

رامل

29

كوله بيان

189

دولت اباد

106

گزگزاره سفلي

30

هليزاباد

190

سالاراباد

107

بهمن اباد

31

تاته رشيد

191

ظفراباد

108

سورال

32

تازه ابادقوري چاي

192

قشلاق خداكرم

109

كاني شاه قلي

33

چقماق دره

193

قلعه گاه

110

گرگانه

34

شعباني

194

گنداب

111

پنجه علي شمالي

كرگ اباد

195

محمدابادخرزه

112

بالوانه خالدي

35

ابراهيم اباد

196

پنجه علي جنوبي

تازه ابادجامه شوران

36

باغچه مريم

197

كبودخاني سفلي

113

شانوره

37

چرخه بيان

198

اب باريك

114

كامشگران

38

ناوگران

199

قاملو

115

محموداباد

39

كاني عينعلي

200

لاله اي

116

بالوانه معتمدي

40

كايوشه

201

نبي اباد

117

پيرباباعلي

41

تازه اباد

202

قره بلاغ پنجه

118

تازه ابادخليل اباد

42

بدر

كبودخاني عليا

119

جامه شوران

43

ديوزند

203

اميرابادقلعه لان

120

چمقلو

44

سرتيپاباد

204

حسين ابادكنگره

121

كاني گنجي

45

امين ابادحياته بزرگ

205

كاكوي سفلي

122

تازه ابادسراب قحط

46

ويهج

206

كاكوي عليا

123

تقي اباد

47

اصف اباد

207

احمدابادپنجه

124

سراب قحط

48

اوريه

208

چاغربلاغ

125

كاظم اباد

49

پيرسليمان

209

سراب شيخ حسن

126

تازه ابادكريم اباد

50

تازه ابادسراوريه

210

معصوم اباد

127

دلبران

سنگين اباد

211

مشيرابادپنجه

128

مالوجه

51

مشيراباداوريه

212

قصلان

باباگرگر

52

لك

زرين اباد

129

خريله

53

تازه ابادگيلكلو

213

شيخ جعفر

130

قزلجه كند

54

جعفر

214

عسكراباد

131

شكوه اباد

55

حسن خان

215

قصلان

132

طوغان باباگرگر

56

حسين ابادالاخان

216

الهياري

133

قوجاق

57

گيلكلو

217

امين ابادقصلان

134

باغلوجه

58

محمدصالح

218

شوراب خان

135

قاسم اباد

59

نيازبلاغ

219

قره بلاغ خان

136

ني بند

60

عباس اباد

220

اسلام اباد

137

مجين

61

عربشاه

221

شوراب حاجي

138

يالغوزاغاج

چمقلوشيدا

222

اجي چاي

139

اونگان

62

احمدابادباش

223

اوچ بلاغ

140

يالغوزاغاج

63

سيلاب

224

ديركلو

141

كچي گرد

64

شادي اباد

225

زيويه

142

باي تمر

65

شوراب هزاره

226

قراغل

143

شهابيه

66

عبدل اباد

227

مظفراباد

144

شيخ تقه

67

فيروزاباد

228

مهدي خان

145

خشكمرودسفلي

68

ملك اباد

229

چهاردولي شرقي

علي اباديلغوزاغاج

69

نجف اباد

230

زنگ اباد

146

كريم ابادعلي وردي

70

چراغ ابادشكراباد

231

سورچه

147

چهارگاه

71

كمال ابادمحمدصالح

232

وينسار

148

شجاع اباد

72

گزل قايه

233

بهارلو

149

كاني چاي

73

فرهاداباد

234

اقبلاغ

150

كمال ابادشهابيه

74

منتش

235

باباشيداله

151

خشكمرودعليا

75

چهاردولي غربي

گنداب سفلي

152

فخراباد

76

سرقل

236

گنداب عليا

153

 

 

شكرابادميهم

237

داش كسان

154

 

 

مجيداباداردلان

238

اب باريك

155

 

 

ميهم سفلي

239

سلطان اباد

156

 

 

اق كند

240

نارنجك

157

 

 

صندوق اباد

241

جداقايه

158

 

 

گرمخاني

242

داش بلاغ

159

 

 

ميهم عليا

243

دوسر

160

 

 

سوتپه

244

 

 

 

 

گلالي

245

 

 

 

 

پلوسركان

246

 

 

 

 

طوغان جديد

247

 

 

 

 

مجيداباد

248

 

 

 

 

برمه تپه

249

 

 

 

 

تكيه عليا

250

 

 

 

 

شيروانه

251

 

 

 

 

ناظم اباد

252

 

 

 

 

حاجي ابادسيده

253

 

 

 

 

نعمت اباد

254

 

 

 

 

ولي اباد

255

 

 

 

 

تكيه سفلي

256

 

 

 

 

حسن ابادمحمدنظر

257

 

 

 

 

حسين ابادظله جوب

258

 

 

 

 

درمه

259

 

 

 

 

زرينه

260

 

 

 

 

شهاب الدين

261

 

 

 

 

قاورمه دره

262

 

 

 

 

كمره

263

 

 

 

 

ميمنت اباد

264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


شهرستان قروه

ایرانگردی-گردشگری-نقشه-ایران ی درازای خاوری و 35 درجه و 10 دقيقه ی پهنای شمالی و ارتفاع 1790
لیست روستاهای شهرستان قروه

حومه دهگلان. ئيلاق کتاب "بارگه ی یاران" نقشه شهر سنندج برای
جمعیت شهرهای استان کردستان

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران نقشه های سیاسی وجغرافیای استانهای ایران دهگلان: ۲۰
هادی ضياءالديني

میژووی ژیاری کوردستان*تاریخ تمدن کردستان - هادی ضياءالديني - روزنامه ی *ژیار *(شهرام شیخ
اداب ورسوم مردم استان کردستان

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - اداب ورسوم مردم استان کردستان - اشنایی کامل با
به سايت فارسي كودكان دات او آر جي خوش آمديد

هلیامجیدی دهگلان یاداشتهایی برای دخترم و همه ی دختران دنیا ورود به سايت · نقشه سايت.
نفرات برتر یازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی شاخه کار دانش استان کردستان اعلام شد

نقشه تمام ورامین فرامرز ی از سقز به ترتیب رضا مرادیان از دهگلان ووحید فلاحی از
برچسب :