دانلود گلچین سینه زنی های قدیمی از سلیم موذن زاده


دانلود گلچین سینه زنی های قدیمی از سلیم موذن زاده

منبع شهید آوینی

گلچین سینه زنی های قدیمی 1   ejra_01.gif 1.87 MB
95 گلچین سینه زنی های قدیمی 2   ejra_01.gif 963.42 KB
96 گلچین سینه زنی های قدیمی 3   ejra_01.gif 979.95 KB
97 گلچین سینه زنی های قدیمی 4   ejra_01.gif 977.50 KB
98 گلچین سینه زنی های قدیمی 5   ejra_01.gif 1.42 MB
99 گلچین سینه زنی های قدیمی 6   ejra_01.gif 772.20 KB
100 گلچین سینه زنی های قدیمی 7   ejra_01.gif 2.17 MB
101 گلچین سینه زنی های قدیمی 8   ejra_01.gif 591.69 KB
102 گلچین سینه زنی های قدیمی 9   ejra_01.gif 3.20 MB
103 گلچین سینه زنی های قدیمی 10   ejra_01.gif 620.67 KB
104 گلچین سینه زنی های قدیمی 11   ejra_01.gif 1.59 MB
105 گلچین سینه زنی های قدیمی 12   ejra_01.gif 841.28 KB
106 گلچین سینه زنی های قدیمی 13   ejra_01.gif 1.66 MB
107 گلچین سینه زنی های قدیمی 14   ejra_01.gif 1.20 MB
108 گلچین سینه زنی های قدیمی 15   ejra_01.gif 1.58 MB
109 گلچین سینه زنی های قدیمی 16   ejra_01.gif 1.73 MB
110 گلچین سینه زنی های قدیمی 17   ejra_01.gif 1.83 MB
111 گلچین سینه زنی های قدیمی 18   ejra_01.gif 2.15 MB
112 گلچین سینه زنی های قدیمی 19   ejra_01.gif 1.20 MB
113 گلچین سینه زنی های قدیمی 20   ejra_01.gif 2.55 MB
114 گلچین سینه زنی های قدیمی 21   ejra_01.gif 1.65 MB
115 گلچین سینه زنی های قدیمی 22   ejra_01.gif 542.81 KB
116 گلچین سینه زنی های قدیمی 23   ejra_01.gif 1.83 MB
117 گلچین سینه زنی های قدیمی 24   ejra_01.gif 1.89 MB
118 گلچین سینه زنی های قدیمی 25   ejra_01.gif 1.13 MB
119 گلچین سینه زنی های قدیمی 26   ejra_01.gif 2.37 MB
120 گلچین سینه زنی های قدیمی 27   ejra_01.gif 1.13 MB
121 گلچین سینه زنی های قدیمی 28   ejra_01.gif 3.03 MB
122 گلچین سینه زنی های قدیمی 29   ejra_01.gif 1.40 MB
123 گلچین سینه زنی های قدیمی 30   ejra_01.gif 2.14 MB
124 گلچین سینه زنی های قدیمی 31   ejra_01.gif 1.42 MB
125 گلچین سینه زنی های قدیمی 32   ejra_01.gif 1.83 MB
126 گلچین سینه زنی های قدیمی 33   ejra_01.gif 2.43 MB
127 گلچین سینه زنی های قدیمی 34   ejra_01.gif 1.41 MB
128 گلچین سینه زنی های قدیمی 35   ejra_01.gif 1.27 MB
129 گلچین سینه زنی های قدیمی 36   ejra_01.gif 1.10 MB
130 گلچین سینه زنی های قدیمی 37   ejra_01.gif 903.63 KB
131 گلچین سینه زنی های قدیمی 38   ejra_01.gif 1.01 MB
132 گلچین سینه زنی های قدیمی 39   ejra_01.gif 1,023.42 KB
133 گلچین سینه زنی های قدیمی 40   ejra_01.gif 1.10 MB
134 گلچین سینه زنی های قدیمی 41   ejra_01.gif 2.42 MB
135 گلچین سینه زنی های قدیمی 42   ejra_01.gif 2.14 MB
136 گلچین سینه زنی های قدیمی 43   ejra_01.gif 2.49 MB
137 گلچین سینه زنی های قدیمی 44   ejra_01.gif 1.74 MB
138 گلچین سینه زنی های قدیمی 45   ejra_01.gif 5.77 MB
139 گلچین سینه زنی های قدیمی 46   ejra_01.gif 4.85 MB
140 گلچین سینه زنی های قدیمی 47   ejra_01.gif 3.04 MB
141 گلچین سینه زنی های قدیمی 48   ejra_01.gif 1.63 MB
142 گلچین سینه زنی های قدیمی 49   ejra_01.gif 3.32 MB
143 گلچین سینه زنی های قدیمی 50   ejra_01.gif 1.69 MB

 

%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%

 cd.jpg

 نوحه ،مرثیه ، سینه زنی، روضه خوانی وسخنرانیهای ترکی -آذری (ترکی)تبریز واردبیل- وسخنرانیهای اخلاقی

1)      سخنرانی وروضه ی خطیب توانا حاج جلال الدین حسینی

2)      سخنرانی وروضه ی خطیب توانا حاج رسول برگی

3)      چندین حکایت زیبا پیرامون اخلاق از شیخ حسین انصاریان

4)      سخنرانی وروضه ی خطیب توانا حاج شیخ حسین انصاریان

5)      سخنرانی استاد فروغی به زبان ترکی حاوی نکته های اخلاقی زیبا

6)      سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین ناصر نقویان

7)      سخنرانی حجت الاسلام پناهیان

8)      مجموعه سخنرانی های ماندگار از خطیب توانا مرحوم حاج شیخ احمد کافی

9)      سخنرانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین شهید شیخ احمد کافی (ره)

10)  حجت الاسلام ماندگاری

11)  مجموعه سخنراني هاي حجت الاسلام هاشمي نژاد

12)  حجت الاسلام قرائتی

     و...........................................................

ومداحی وسینه زنی و روضه خوانی استادان

13) حاج سلیم موذن زاده


مطالب مشابه :


دانلود مداحی های تهران قدیم - آلبوم 1/6

متاسفانه امروزه کمتر می توان در هیئات مذهبی لذت دم های قدیمی را + دانلود مداحی های
دانلـود نوحـه های قدیمی استـاد مرحوم محمـد شریفیـان دهـه 30

دانلود مرثیه و نوحه های پیمان کنگونی دانلـود نوحـه های قدیمی استـاد مرحوم محمـد شریفیـان
دانلود مداحی قدیمی از حاج عبدالرضا هلالی

به طور دائم مداحی مرثیه سرایی و قدیمی از سال های دانلود سبک های
دانلود نوحه های حاج آقا نادری -و نوحه های ترکی

دانلود نوحه های حاج آقا مجموعه ننوحه ها و مرثیه های حاج مداحی های قدیمی آذری
مجموعه ننوحه ها و مرثیه های حاج سلیم موذن زاده

مجموعه ننوحه ها و مرثیه های گلچین سینه زنی های قدیمی برای دانلود کردن مرثیه ها
مداحی های قدیمی آذری از موذن زاده

از مداحی های قدیمی معروف این مداح گرامی دانلود تاريخ مجموعه ننوحه ها و مرثیه های حاج
دانلود گلچین سینه زنی های قدیمی از سلیم موذن زاده

دانلود گلچین سینه زنی های قدیمی از دانلود گلچین سینه نوحه ،مرثیه ، سینه زنی
اشعار ترکی ( مرثیه های قدیمی آذربایجان )

( مرثیه های قدیمی آذربایجان ) مداحی و مرثیه سرایی مای فای دانلود
دانلود مداحی جدید حاج محمد باقر منصوری

مجموعه ننوحه ها و مرثیه های حاج مداحی های قدیمی آذری دانلود نوحه های حاج آقا
برچسب :