بنویسیم پایه ششم آبان ماه

به نام خدا

نام :

دبستان پسرانه سیادت 1  

نظرآموزگار :

نام خانوادگي :

درس : انشا ونگارش ( نوشتاری )

تاريخ :  16/8/91

شماره :

پایه : ششم

مدت :   60  دقیقه

 

رديف

لطفاً با دقّت سؤالات را بخوان . بعد پاسخ مناسب بنویس.

بارم

1

از میان عبارات داده شده ، موصوف و صفت ( ترکیب های وصفی ) را مشخص کن.

                         ((برگ درختان ،  بوی خوش ، گل سرخ ، کتاب امین ))

...................................................................................................................................................

1

2

بیت زیر را به زبان ساده ، بنویس.

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                             هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1

3

برداشت خود را از ضرب المثل (( نوش دارو ، بعد از مرگ سهراب )) ،در یک بندکوتاه بنویس.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

4

شما برای موفقیّت در زندگی ، فکر می کنید چه خان هایی پیش رو دارید؟( دو مورد )  

....................................................................................................................................................................................................

5/0

5

عبارت زیر را به زبان ساده بنویس.

رستم در خشم می شود:.............................................................................................................................................................................................

5/0

6

متنی بنویس و کلمات متضاد (( فراز و فرود )) و (( شکست و پیروزی )) را در آن به کار ببر.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

7

برای هر کلمه ، دو صفت مناسب بنویس.

                                     فرزندان                                                            خط  

 

 


1

8

کلمه ی (( بلبل )) را یک بار در جمله ی خبری و یک بار در جمله ی عاطفی به کار ببر.

جمله خبری : .......................................................................................................................................................................................

 

جمله ی عاطفی : ...................................................................................................................................................................................

 

1

9

به جای واژه ی مشخّص شده ، واژه ای دیگر را جایگزین کن و جمله را باز نویسی کن.

هیچ چیز نمی تواند اثر محبّت را از بین ببرد.

...................................................................................................................................................

5/0

10

تصویر داده شده را در چند سطر توصیف کن .

........................................................................................................................................................

...............................................................................

............................................................................

.................................................................................

...............................................................................                          

.................................................................................................

5/1

11

             اکنون که در کلاس ششم دبستان  مشغول به تحصیل هستی چه احساسی داری ؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                        با شنیدن صدای زنگ مدرسه ،چه حسی در شما پدیدار می شود ؟

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

هر مورد 5 نمره ( 10 )

موفقيت شما آرزوي ماست چگنی زاده

 


مطالب مشابه :


برنامه کلاسی چهارم ب ( آقای منصی )

تبسّـــــــــم دبستان برنامه هفتگي كلاس چهارم 2 ـ دبستان سیادت 1. شهرستان دزفول جهت
بنویسیم پایه ششم آبان ماه

دبستان پسرانه سیادت 1 اکنون که در کلاس ششم دبستان مشغول به تحصیل هستی چه احساسی داری
علوم پایه ششم درس های 3و4

دبستان سیادت 1. شماره: درس: علوم تجربی – درس‌های 3 و 4. تاریخ: 28 / 8 /91. آموزگاران دانش‌آرا –
علوم پایه ششم درس های 1و2

نام : به نام خداوند بخشنده و مهربان : مهر مدرسه . نام خانوادگي : دبستان پسرانه‌ي سیادت 1
اجتماعی درس های 15و 16 پایه ششم

دبستان پسرانه‌ سیادت 1
بنویسیم نوبت اول پایه ششم ابتدایی

نام : دبستان پسرانه سیادت 1 مهر آموزشگاه نظر آموزگار : نام خانوادگي : درس : انشا و نگارش
نتایج جشنواره تدریس برتر درس علوم منطقه ای شهرستان دزفول

معلم خلاق دزفولی - نتایج جشنواره تدریس برتر درس علوم منطقه ای شهرستان دزفول - خلاقیت
تهیه دست نوشته جهت هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)

کلاس ششم سیادت دزفول . دبیرتربیت بدنی دبستان شهيد رضا كمالي كردوان
شرح وظایف آموزگار

کلاس ششم سیادت دزفول . دبیرتربیت بدنی واحد سازماني: دبستان. عنوان پست:
برچسب :