شپش وکنه قناری

                               

شپش وکنه قناری

 کنه قناری:
برای پی بردن به وجود کنه درقناری باید هر چند وقت یکبار تمام بدن قناری را از نزدیک بررسی کرد. کنه پرنده هایضعیف را مورد حمله قرار میدهد. این جانور بسیار ریز است و با آزمایشهای سطحینمیتوان به وجود آن پی برد. در صورتی که کنه خود را در زیر بالهای قناری پنهان کردهباشد با دست زدن به بدن پرنده ، قناری ناراحت شده و عکس العمل شدیدی از خود نشانمیدهد.
کنه قناری فقط شبها در موقع تاریکی قناری را راحت میگذارد و از بدن آندور می شود. برای پی بردن به وجود آن در قناری ، باید شب هنگام یک پارچه سفید بسیارتمیز را روی قفس قناری بکشید و صبح خیلی زود قبل از طلوع آفتاب آنرا بردارید. زیراکنه به محض روشن شدن هوا دوباره به بدن قناری حمله می کند و شروع به مکیدن خونقناری می نماید. اگر این پارچه سفید را به دقت نگاه کنید میتوانید کنه ها را که بهاندازه یک دهم میلی متر هستند و به رنگ قرمز می باشند را ببینید.
درمان: برایاز بین بردن کنه ها از روی پارچه باید آن را در محلول قوی کلراکس Chlorax فرو ببریدو یا با یک اطوی بسیار داغ روی پارچه را اطو کنید. برای از بین بردن کنه روی بدنقناری باید از داروی مخصوص ضد کنه یا داروی د.د.ت استفاده نمایی.
داروی ضد کنهیا ضد شپشه باید با دقت به تمام بدن و زیر بالهای قناری مالیده شود و پرنده را بهیک قفس تمییز و ضد عفونی شده منتقل کرد و قفس آلوده را با آب بسیار داغ شتشو دادهسپس با استفاده از داروی د.د.ت آنرا ضد عفونی کرد.
ضد عفونی کردن پرنده باید صبحزود انجام شود تا در هنگام شب که پرنده سر خود را بین بالها قرار میدهد دچارمسمومیتی نشود. ضد عفونی کردن قفس نیز بهتر است بعد از غروب آفتاب انجام شود تا اینحشرات موذی از مخفیگاه های خود بیرون آمده باشند.

                           
بیماری میلبه:
علایم : خوابناآرام ، تمییز کردن و جستجوی دائم پرها ، ضعیف شدن پرنده.
علل بیماری : وجودجانور کوچکی به نام میلبه قرمز (شپشک) . این بیماری قابل انتقال از سایر پرندگان بهیکدیگر است. میلبه به دو صورت است : میلبه قرمز که تنها شب ها به پرنده حمله می کندو میلبه کیسه هوا که ساکن در پرهای پرنده می باشد.
مداوای بیماری : محل نگهداریپرنده باید توسط حشره کش های مخصوص اسپری شود. پرنده نیز به غیر چشم و منقارشمیتواند در معرض مستقیم اسپری قرار گیرد وعلت دیگر ابتلای قناری به تولک بی موقع پس از ابتلای آن به بیماری کنه .
درمان: در موارد ۱ و۲ با مناسب نمودن محیط و غنی کردن جیره غذایی پرنده و استفاده از موادمغذی پس از مدت کوتاهی پرنده درمان خواهد شد. ولی چنانچه تولک از عوارض حمله کنه بهقناری باشد باید توجه بیشتری به آن مبذول داشت زیرا قناری نیازمند تقویت و توجهبیشتری می باشد.
در کناردانه های معمولی نیز باید روزانه از مخلوط : منداب+بلغور + دانه خشخاش و شاهدانهنیز استفاده کرد
استفاده از ظرف حمام برای قناری هر روز صبح. چنانچه قناری ازاستحمام خودداری نمود باید بوسیله پاشیدن آب او را وادار به استحمامکرد.

 پرکندن :
علت: اصولا این کار در اثر وجود شپشه در بدن قناری بوجود می آید . اگردر بازرسی بدنی چنین چیزی در بدن پرنده یافت نشد مسلما قناری به خشکی پرها و عدموجود چربی طبیعی لازم در آنها مبتلا شده است. کندن پر را نباید با آراستن پرهااشتباه کرد. آراستن و نظافت پرها در روز بیش از چند با اتفاق نمی افتد در حالی کهکندن پر در تمام مدت روز ادامه دارد.
درمان: برای درمان آن باید روغن گندم را بهروی بیسکویت تخم مرغی کوبیده ، ریخته و همه روزه آن را به قناری داد. همچنین بهغذای او مغز گندم خشک را هم اضافه نمایید و یکی دو هفته این برنامه غذایی را ادامهدهید تا کندن پرها متوقف شود. پرنده را نیز نباید در محیط خشکنگهداشت.

 

التماس دعا

24.gif24.gif24.gif


مطالب مشابه :


شپش - زیست شناسی - علائم و راه های درمان

سر و اکثر تخم های آن از بین می روند ، اما از بین بردن شپش به موثر بودن این روش
چطور خودمان شپش سر را درمان کنیم؟

از بین بردن شپش به و موثر بودن این روش نابودی شپش ها تخم های آن را هم از بین
کنه و انواع روش های مقابله با آن در دامپروری

کنه و انواع روش های آنها اعم از کنه، جرب، شپش، کک و برای از بین بردن کنه از حمام
شپش وکنه قناری

شپش وکنه قناری برای از بین بردن کنه آفتاب انجام شود تا این حشرات موذی از مخفیگاه های خود
شپش‌ (Pediculus) و راههای مبارزه با این حشره

از روش ‌ خيساندن تا پیش از آنکه این شپش های جدید تخم های آن از بین می
داروهای موثر در از بین بردن مگسک ها و شپش و کنه و انگلها کدامند ؟

داروهای موثر در از بین بردن مگسک ها و شپش از داروخانه های و شپش ها را از بین
ازبین بردن شپشک پرنده

برای ازبین بردن شپش پرنده قطره ازطریق سلول های پشت گردن پرنده از بین بردن
26 روش درمان خانگی برای بیماری های شایع

26 روش درمان خانگی برای بیماری های هنگامی که از درد گلو، نیش زنبور یا گرفتگی عضلات
«آلوگی پوست و مو به شپش»

تخم های سفید شپش، که رشک نامیده انجام شود و استفاده از یک ذره بین هم می روش کنترل و
برچسب :