شکسته

 دلـم جـز مهـر مـهرويـان طـريـقي بـرنمي گيرد      زهـردر میدهـم پندش وليـكن در نميگيرد

2 خدارا اي نصـيحت گـو حـديث از خط ساقـي گـو        كه نقشي در خيال ما از اين خوشتر نمي گيرد

3صـراحـي مـيكشم پنـهان و مَـردُم دفتـر انگارند        عـجب گـر آتش اين زرق د ردفتر نمي گيرد

4 مـن ايـن دلـق ملـمع را بـخواهم سوختن روزي          كـه پير مي فروشانش به جا مي بر نمي گيرد

5 از آن رو هـست يـاران را صـفاهـا با مـي لعلش          كـه غير راستي نقشي در ين جوهر نمي گيرد

6 نصـيحتگوي  رنـدان را كـه بـا حكم قضا جنگست        دلـش بـس تنگ مي بينم مگر ساغر نمي گيرد

7  ميان گريه مي خندم  كه چون شمع اندرين مجلس       زبـان آتشـينم هـست وليـكن در نمي گـيرد

8 چـه خـوش صيـد دلـم كـردي بناز چشم مستت را        كـه كس مرغان وحشي را از اين خوشتر نمي گيرد

9  سـخـن در احتياج ما واستـغناي معشوق است            چه سود افسونگري اي  دل چو در دلبر نمي گيرد

10  من آن آيينه  را روزي بدست آرم سكند ر وار               اگـر ميـگيرد ايـن آتش زماني ور نمي گيرد

11  خدا را راحمي اي منعم  كه  درويش سر كويت         دري ديگر نمي داند رهي ديگر نمي گيرد

12 بـدين شعـر تر شيـرين زشاهنشه عجب دارم         که سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمي گيرد


مطالب مشابه :


تحولات نوین خوش‌نویسی

شکسته نستعلیق نمونه سوالات محدود نشد و هنرمندان، خطاطی و نقاشی را با هم درآمیختند
مقاله خوشنویسی

شکسته نستعلیق ایوان خطاطی افق یا کرسی 3 و کلمه « منت » در کرسی 5 نمونه های شاخص و جالبی از
خطاطی آنلاین تقدیم به علاقمندان خوشنویسی

نمونه ای از خطاطی برای ورود به سایت مورد نظر سمت راست وبلاگ روی آیکن نستعلیق کلیک کنید.
نمونه سوالات فصل6علوم دوم راهنمایی

علوم تجربی - نمونه سوالات فصل6علوم دوم راهنمایی - مطالب علمی درباره علوم خطاطی نستعلیق
نمونه سوالات عربی نوبت اول پایه هفتم-دی ماه92

عربی دوره اول متوسطه - نمونه سوالات عربی نوبت اول پایه هفتم-دی ماه92 - خطاطی نستعلیق
شکسته

شکسته نستعلیق - خوشنویسی -هنر ایوان خطاطی نمونه سوالات امتحانی سه
خطاطی آنلاین

برای خطاطی آنلاین پایین صفحه سمت چپ برروی نستعلیق کلیک بفرمایید. نمونه سؤالات كتاب
برچسب :