حشره كشها و كنه كشها

حشره كشها و كنه كشها

 

نام محصول

موارد مصرف

 

استامی پراید  گیاه    (موسپیلان)    

حشره­كش سیستمیك با اثر تماسی و گوارشی

برای کنترل طیف وسیعی از آفات بویژه آفات مکنده نظیر شته ها، پسیل ها، زنجره ها، شپشک ها و لارو بسیاری از پروانه ها، سخت بالپوشان، روی گیاهان جالیزی (سبزی و صیفی)، پنبه، چغندرقند، پسته و درختان میوه و ...

 

آمیتراز 20% EC

حشره كش و كنه كش غیر سیستمیك، تماسی و تنفسی

مبارزه علیه پسیل پسته و عسلك پنبه

 

ایمیدا كلوپراید 35% SC

حشره­كش سیستمیك با اثر تماسی و گوارشی

پسیل پسته و شته توتون، مگس سفید

تریپس پنبه و سایر آفات مکنده

 

 

اندوسولفان 35% EC

حشره كش غیر سیستمیك با اثر تماسی و گوارشی

كرم برگخوار، عسلك پنبه، پسیل گلابی، سرخرطومی سیب و گلابی، زنبور گلابی، سن، سرشاخه خوار پسته و كلرادو سیب‌زمینی

 

اتیون 47% EC

حشره کش فسفره غیر سیستمیک، تماسی، گوارشی

انواع شپشک مرکبات و درختان میوه سردسیری-کرم خوشه خوار مو- زنجرک گل سرخس سپردار سیاه و شپشک واوی پسته، انواع کرمهای برگخوار- شته ها، تریپسها، زنجرکها، کنه ها در سبزی و صیفی، پنبه، ذرت، سورگوم، توت فرنگی

 

كلرو پیریفوس 8/40% EC

حشره كش غیرسیستمیك تماسی و گوارشی

سپردار مركبات ، مینوز برگ سویا، شپشكهای درختان میوه سرد سیری و مركبات

 

 

دیازینون 60% EC

حشره كش غیرسیستمیك تماسی، گوارشی و تنفسی

كرم سیب، پسیل گلاب، شپشكهای پسته، مركبات و نخیلات و آفات چغندر قند

 

 

 

دلتامترین 5/2% EC

حشره كش گوارشی و تماسی

مینوز لكه گرد درختان میوه و سن گندم

و پرودنیای چغندرقند

 

 

دی كلرووس 50% EC

حشره كش تماسی گوارشی و تدخینی و نفوذی

شته، تریپس، عسلك، مگس سفید سبزی و جالیز. عرضه محصول پس از مصرف سم به فاصله یک روز

 

پرمترین 25% EC

حشره كش گوارشی و تماسی

شته ها، كرمهای برگخوار و ساقه خوار ذرت و چغندرقند، سویا، سبزیجات وصیفی‌ وسرخرطومیهای چغندرقند، مگس میوه، مینوز لكه گرد، شته های درختان میوه دانه دار و هسته دار، پسیل گلابی و سرخرطومی سیب-سرشاخه خوار، سن و كرم میوه پسته و گردو-مگس میوه انجیر-کرم خوشه خوار و تریپس مو

 

تیودیکارب 80% DF

حشره كش گوارشی و تماسی

انواع کرم برگخوار، کرم قوزه، كرم پیله‌خوار وكرم غلاف خوار در حبوبات، سویا، پنبه، چغندرقند، سیب زمینی و توتون، تریپس پیاز، سوسك كلرادو، تریپس پنبه، پروانه چوبخوار پسته، کرم خوشه خوار انگور و...

 

 

فن والریت 20% EC

حشره كش غیرسیستمیك تماسی وگوارشی

پرودنیای چغندر قند، مینوز لكه گرد میوه

 

 

فوزالون 35%EC

حشره کش غیرسیستمیک،گوارشی،تماسی ونفوذی

کرم سیب، به و آلو-سرخرطومی سیب وگلابی-کرم خوشه خوار و زنجرک مو- سوسک کلرادو سیب زمینی-پسیل، زنجره و چوبخوار پسته -کک، خرطوم کوتاه و برگخوار چغندرقند، کرم ساقه خوار اروپایی و شته ذرت- برگخوار آفتابگردان وغلاف خوار سویا-سرخرطومی برگ یونجه

 

 

ایندوکساکارب 15% SC

حشره کش سیستمیک، نفوذی، تدخینی، تماسی و گوارشی

اگروتیس (كرم طوقه بر)، بید چغندرقند(لیتا)، برگخوار كارادرینا و سرخرطوم بلند چغندرقند و آفات پنبه

 

دیمتوآت 40% EC

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

شته ها، شپشکها، دوبالان، پروانه ها و کنه ها در محصولاتی مانند غلات، پنبه، انگور، چغندرقند، سیب زمینی، توتون، سبزیجات، زیتون، درختان میوه و مرکبات

 

آبامكتین 8/1% EC

كنه كش تماسی- گوارشی

كنه، زنگ مركبات و مینوز

 

 

آزوسیکلوتین 25% WP

کنه کشی تماسی، با اثر طولانی علیه کنه های مقاوم

کنه قرمزاروپایی، کنه دونقطه ای درختان میوه سردسیری، انگور، سبزی و صیفی،کنه قرمز، کنه شرقی وکنه زنگ مرکبات

 

فن پروپاترین 10% EC

حشره كش و كنه كش گوارشی و تماسی دور كننده

كنه قرمز اروپائی و درختان میوه سردسیری

 

 

فن پیروكسی میت 50% SC

كنه كش از گروه بنزوآت

كنه قرمز مركبات و سایر درختان میوه

 

پروپارژیت 57% EC

کنه کش غیر سیستمیک با اثر گوارشی و تماسی

کنه قرمزاروپایی و کنه های تارعنکبوتی در درختان میوه سرد سیری، پسته، سبزی و جالیز، سیب زمینی، حبوبات، چغندرقند، پنبه، ذرت، سویا، چای، گیاهان زینتی، درختان جنگلی وغیر مثمر  (روی گلابی و به مصرف نشود)

 

 

هگزی تیازوکس 10%EC

حشره كش و كنه كش تماسی و گوارشی

كنه زرد شرقی و كنه قرمز مركبات-كنه قرمز اروپایی و کنه های عنکبوتی درختان میوه سردسیری-كنه قرمز پا کوتاه چای-کنه معمولی پسته-کنه عنکبوتی دو نقطه و کنه حنایی گوجه فرنگی-انواع کنه تارعنکبوتی ذرت، سویا، حبوبات، چغندرقند، سیب زمینی

 


مطالب مشابه :


آشنایی با حشره‌کشها و سموم آفت‌کش گیاهی

کشاورزی - آشنایی با حشره‌کشها و سموم آفت‌کش گیاهی - هدف ما کنار گذاشتن کشاورزی سنتی وشروعی
فهرست سموم رایج مورد استفاده در کشور

دیازینون(بازودین- دیاکاپ) حشره کش –کنه کش فسفره نفوذی با اثرات تماسی و گوارشی می باشد نهوه
سموم دفع آفات نباتی : حشره کش ها

وبلاگ تخصصی علوم باغبانی - سموم دفع آفات نباتی : حشره کش ها - Horticulturl Science Community blog - وبلاگ تخصصی
حشره كشها و كنه كشها

حشره کش فسفره غیر سیستمیک، تماسی، حشره كش تماسی گوارشی و تدخینی و نفوذی.
افت کش

کشاورزی - افت کش - هدف ما کنار گذاشتن کشاورزی سنتی وشروعی از صفر است .
فروش حشره کش و کنه کش ابا مکتین

حشرهکش و کنه‌‌کش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی از گروه آورمکتین .
دیازینون

دیازینون حشره کش و کنه کش غیر سیتمیک و نفوذی با اثر تماسی،گوارشی و تنفسی (تدخینی)و اثر ضربه
شفلرا

سطح زیرین بگرها را با سم حشره کش نفوذی سمپاشی و پس از 48 ساعت لکه‌ها را با برس مخصوص پاک
روش نگهداری بنجامین و علت خزان برگها ی آن چیست؟

با سمپاشی توسط کنه کش و یا حشره کش نفوذی ، علایم رابر طرف کنید هوای گرم و خشک محیط، می تواند
برچسب :