تمرین 2 تبدیل ERD بخش بستری بیمارستان به جداول

تمرین: با توجه به نمودار ERD تمرین قبل، جداول پایگاه داده مربوطه را بدست آورید.

جواب: با اعمال الگوریتم نگاشت نمودار ERD به جداول رابطه ای، جداول زیر بدست می آید. توجه داشته باشید که صفت مشتق در جداول آورده نمی شود.

                            Physician

Esp

PhName

PhID

           Patient

RNum

EDate

SDate

PhID (FK)

Disease

Address

PName

PID

 

Room

QBed

RPrice

RNum

 

Nurse

NName

NID

 

Drug

DName

DID

 

Instruction

IPrice

Icode

 

Invoice

Amount

PayDate

PID (FK)

INum

  

Add2Invoice

ICode (FK)

INum (FK)

 

Order

ODate

ICode (FK)

PID (FK)

PhID (FK)

 


مطالب مشابه :


برای پایگاه داده بیمارستان چه موجودیت ها و صفت هایی لازم هست؟

برای پایگاه داده بیمارستان چه چند روز پیش یک document برای یک سیستم بیمارستان به دستم
معاون علوم پزشکی کرمانشاه: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی احداث می شود

پایگاه خبری که از سال آینده برای احداث آن تخصیص داده بیمارستان صحنه و مرکز
تمرین 2 تبدیل ERD بخش بستری بیمارستان به جداول

پایگاه داده. نسخه انگلیسی . Powered By BLOGFA.COM . تمرین 2 تبدیل ERD بخش بستری بیمارستان به
پایگاه داده

پایگاه داده یک مجموعه از داده­های وابسته بهم چندین پیکربندی ممکن برای پایگاه داده وجود
مقالات پایگاه داده

مقالات پایگاه داده اساس این Query ها پایگاه داده ای برای یک بخش های بیمارستان. 9.
انالله و انا الیه راجعون" / خبرنگار احمدی در بیمارستان امام رضا تبریز بستری شد

پایگاه خبری بخش انالله و انا الیه راجعون" / خبرنگار احمدی در بیمارستان امام برای اطلاع
اعتبار نوسازی بیمارستان ولیعصر اراک تامین شد

نوسازی بیمارستان اختصاص داده است این بیمارستان برای یک و این پایگاه خبری
نزاع جمعی در اردبیل؛ از خیابان تا داخل بیمارستان

نزاع جمعی در اردبیل؛ از خیابان تا داخل بیمارستان پایگاه خبری روی داده و درپی
رسانه ای برای دیده نـشدن

پایگاه پرستاران بیمارستان را بدون حضور پررنگ مـا حرفه مان را هدف قرار داده
رئیس یک بیمارستان:عدم همخوانی بین هزینه و درآمد بیمارستان ها را فقیرتر می کند

پایگاه اطلاع رئیس یک بیمارستان: بعضی شرکت های دارویی هم کار نمی کنند و وقتی بیمار برای
برچسب :