نرم افزار STA4-CAD تحولی باور نکردنی در مهندسی عمران (تولید یک شرکت نرم افزاری در کشور ترکیه )

از ديگر خصوصيات مهم STA4CAD می توان به موارد زير اشاره نمود.
الف) کار کردن با آن آسان است .ب) محاسبه يک سازه چند طبقه در مدت زمان کمتر از 2 ساعت .ج) نمايش سه بعدی سازه به صورت گرافيکی .د) نمايش مرکز جرم و مرکز سختی سازه بصورت گرافيکی. ه) نياز به انجام محاسبه دستی اوليه بارهای مرده و زنده ، زلزله ، باد ، مرکز جرم ، مرکزسختی و قراردادن آنها روی تک تک قاب ها،در جهت X,Y نمی باشد. چرا که برنامه به صورت اتوماتيک اين اعمال را انجام می دهد .»

 Sta4CAD is a software developed for structural engineering to determine the safety and design of a building under dead load, seismic, temperature, wind and lateral soil effects. The software can run static and RC analysis with taking into account several Turkish and international codes.
The program applies matrix-displacement method with 6 unknowns for each node in 3D space. It applies rigid floor diaphragms also.
The structure geometry is commonly defined in story plan and instantly shown in plan and 3D view. With the help of smart menus in data input, the geometry, load and code information can be entered by mouse easiliy. Sta4CAD automatically models the structure in 3D space and solves/designs with relevant codes. The drawings automatically generated after design process. After analysis; member optimization, cost analysis and code checks are available.

http://www.sta.com.tr/index.htmlآدرس سایت سازنده به زبان ترکی

    


مطالب مشابه :


5-محاسبه مرکز سختی و مرکز جرم:

در این بخش اقدام به محاسبه مختصات مرکز سختی و مرکز ساختمان مورد نظر بر اساس فرمول های
تعیین مرکز جرم و مرکز سختی

تعیین مرکز جرم و مرکز سختی برای تعین مرکز جرم بروش دستی میبایست پس از بارگذاری و
توزیع بار جانبی بین قاب ها بروش استاتیکی معادل از روی سختی جانبی قاب ها

معادل از روی سختی دستی میبایست محاسبه شوند). با تعیین مرکز سختی بروش ذکر شده
تعیین مرکز جرم و مرکز سختی

برای تعین مرکز جرم بروش دستی میبایست پس از تعیین مرکز سختی: برای محاسبه مرکز جرم هم از
نرم افزار STA4-CAD تحولی باور نکردنی در مهندسی عمران (تولید یک شرکت نرم افزاری در کشور ترکیه )

نمايش مرکز جرم و مرکز سختی سازه نياز به انجام محاسبه دستی اوليه بارهای مرده و
دانلود برنامه صورت وضعیت رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 1387 تحت اکسل

کاملا اتوماتیک محاسبه شده و دیگر نیاز به محاسبه دستی مرکز جرم و مرکز سختی در
ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی

به کمک روش دستی محاسبه فاصله مرکز تا مرکز آنها محاسبه می کند و است که سختی ندارد
طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS

به کمک روش دستی محاسبه فاصله مرکز تا مرکز آنها محاسبه می کند و است که سختی ندارد
برچسب :