متفرقه نماز

 

شکستن نماز برای اجابت پدر و مادر سؤال: اگر زمانى که مشغول نماز هستیم پدر یا مادر ما را صدا بزند، آیا مى توان نماز واجب را شکست، و پاسخ آنها را داد؟ پاسخ:اشکال دارد، مگر در مواردى که کار بسیار ضرورى باشد. نماز خواندن در محلی که مشغول غیبت هستند سؤال: اگر در حین نماز خواندن صدای غیبت را بشنوم اشکالی دارد نمازم را قطع کنم و به جایی که صدای غیبت را نشونم بروم؟ پاسخ:هرگاه در همان اتاق که نماز می خوانید مشغول غیبت باشند باید نماز را رها کنید و جای دیگر نماز بخوانید زیرا حضور در مجلس گناه جایز نیست. بیدار کردن مکلفین کم سن و سال برای نماز صبح سؤال: فرزندان ( دختر 10 و 12 ساله ) برای خواندن نماز صبح و بیدار شدن توجهی ندارند و به هیچ عنوان حاضر نیستند قبل از طلوع بیدار شوند .ایا ما وظیفه داریم انها را به زور مجبور به بیدار شدن کنیم؟ پاسخ:در صورتی که بیدار نکردن آنها باعث هتک و کم ارزش شدن نماز نزد آنها شود باید آنها را بیدار کنید و اگر شبها زودتر بخوابند و غذای سبک و کمتری بخورند راحت تر بیدار می شوند. گفتن ذکر در حال حرکت سؤال: گفتن ذکر بعد از رکوع وذکر الله اکبر در حرکت اشکال دارد؟ پاسخ:در صورتی که به قصد ذکر مطلق باشد مانعی ندارد. نماز با دندان مصنوعی از اجزای حیوانات حرام گوشت سؤال: دندانهاى غیرطبیعى (مصنوعى) اگر از اجزاى غیر حلال گوشت باشد آیا براى نماز اشکال دارد؟ پاسخ:اشکالى ندارد. اعاده نماز به دلیل عدم حضور قلب سؤال: آیا انسان به دلیل عدم حضور قلب و توجّه در نماز مى تواند مجدّداً آن را بجا آورد؟ پاسخ:اگر در نماز ظاهراً نقصانى نبوده اعاده نکند و با تعقیبات آن را جبران کند. سلام دادن به سه جهت بعد از نماز سؤال: آیا سلامهاى سه گانه اى که نمازگزاران بعد از نماز مى خوانند نصّ خاصّى دارد؟ پاسخ:سلامهاى سه گانه اى که به سه طرف خوانده مى شود دلیل خاصّى ندارد ولى به نیّت اوامر مطلقه زیارت مانعى ندارد. نماز تعلیمی سؤال: آیا مى توان نماز فریضه را به صورت تعلیمى خواند؟ پاسخ:هرگاه قصد قربت داشته باشد مانعى ندارد. تبعیت از مدیران تارک الصلوة سؤال: تبعیّت از مدیران تارک الصلاة چگونه است؟ پاسخ:تبعیت از دستورات نامشروع آنها جایز نیست ولى از دستورات صحیح و مشروع آنها باید تبعیّت کرد و باید افرادى را در رأس کارهاى جامعه اسلامى بگذارند که ملتزم به احکام شرع باشند. مصافحه بعد از نماز سؤال: برخى از دانشجویان عقیده دارند از آن جا که حکم مصافحه بعد از نماز در احادیث نیامده است این کار بدعت محسوب مى شود و باید ترک کرد و از طرفى در صورت ترک مصافحه بعد از نماز اهداف خاصّ نماز جماعت آن چنان که شایسته است به اجرا در نمى آید حال تمنّا دارد حکم مصافحه بعد از نماز را بیان بفرمایید؟ پاسخ:بدعت آن است که چیزى را به قصد جزئیّت در دین انجام دهد و یا در عمل معرّف چنین مطلبى باشد بنابراین اگر مصافحه را به نیّت مطلوبیّت مطلقى که دارد انجام دهند و گاهى نیز آن را ترک کنند اشکالى حاصل نمى شود. غسل نکردن به خاطر رعایت حال دیگران سؤال: 1- آیا می توان برای تیمم مهری را شکست و خاک کرد و از آن استفاده کرد؟
2- اگر انسان قبل از اذان صبح جنب بشود و بخاطر ایجاد مزاحمت برای دیگران عمداً غسل نکند و تیمم کند روزه او در ماه رمضان یا قضای آن صحیح است؟و آیا باید برای نماز ظهر غسل کند؟
3- آیا زن هم میتواند در اثر خوابهای پریشان جنب بشود؟ یا این فقط مخصوص مردان است؟ و اگر شک کند چیزی که از او خارج شده استحاضه است یا نه آیا باید غسل کند؟
4- اگر انسان با مشت روی شیر آب و غیره آنقدر آب بریزد که آب پائین ریخته و از سوراخی خارج بشود آیا شیر آب و غیره پاک میشود؟
5- اگر کسی در ماه رمضان بر اثر ناراحتی گوارشی دائم مزه تلخ یا شیرین در دهانش احساس کند و برای او مشقت داشته باشد که دائم آب دهانش را خارج کند آیا میتواند بی اعتناء باشد و آب دهانش را فرو ببرد وروزه او صحیح است؟
6- آیا دختری که ازدواج نکرده و قصد دارد ازدواج کند میتواند کمی آرایش داشته باشد و خود را آراسته کند؟
پاسخ:1_ این کار اشکالی ندارد مشروط بر اینکه مهر برای خودتان باشد
2- این امر مجوز تیمم نمی شودو روزه اشکال دارد مگر این که مزاحمت شدیدی باشد و در هر حال برای نماز ظهر و عصر باید غسل کند
4_ آری پاک می شود
5_ مانعی ندارد
7_ آرایش برای این گونه دختران سزاوار نیست
غسل نکردن به خاطر رعابت حال دیگران سؤال: اگر انسان قبل از اذان صبح جنب بشود و بخاطر ایجاد مزاحمت برای دیگران عمداً غسل نکند تیمم کند روزه او در ماه رمضان یا قضای آن صحیح است ؟ و آیا باید برای نماز ظهر غسل کند؟ پاسخ:این امر مجوز تیمم نمی شود و روزه اشکال دارد مگر این که مزاحمت شدیدی باشدو در هر حال برای نماز ظهر و عصر باید غسل کند سفارش به بیدار کردن برای نماز صبح سؤال: آیا بر کسى که یقین دارد براى نماز صبح خواب مى ماند، لازم است به کسى سفارش کند که براى نماز او را صدا کند، یا کار دیگرى کند که خواب نماند؟ در صورت احتمال چطور؟ دلیل آن چیست؟ پاسخ:این کار واجب نیست ولى احتیاط آن است که در صورت علم به فوت نماز کارى کند که بیدار شود. حکم نمازهای قبلی کسی که آثار منی در لباس خود دیده سؤال: شخصی به حمام می رود ناگهان در لباس های خود اثار منی می بیند ولی نمی داند که این ها چه زمانی از او بیرون امده ( مثلا روز قبل یا دو سه روز قبل) حال او باید پس از غسل در مورد نماز های قبلش چه کند؟ پاسخ:در صورتی که دقیقا نمی داند و احتمال می دهد بعد از تمام نمازها حاصل شده باشد تکلیفی جز غسل کردن برای آینده ندارد. کج کردن سر در نماز به جهت تواضع سؤال: کج کردن سر در نماز به طرفین ( چپ یا راست ) به جهت تواضع چه حکمی دارد ؟ پاسخ:چنین چیزی در دستورات به ما نرسیده است. حجیت قول پزشک یا پرستار برای ترک عبادات سؤال: آیا توصیه پزشک و پرستار مبنى بر ضرر داشتن روزه و یا حرکت اعضا و استعمال آب براى وضو و نماز به بیمار از نظر شرعى مجوّز محسوب مى شود؟ پاسخ:چنانچه در مخالفت دستور او خوف ضرر باشد مجوّز شرعى دارد. علت عربی بودن اذکار نماز سؤال: چرا نماز را به عربی می خوانیم؟ پاسخ:عربی زبان وحی است و برای اتحاد مسلمین دستور داده شده است که همه با یک زبان نماز بخوانند. حکم نماز هایی که به طور صحیح ادا نشده سؤال: من در ابتدای سن تکلیف کتابی درباره احکام نوجوانان خواندم ولی با این حال نماز را به مدت سه سال با تلفظ غلط و ۴ سال با وضوی نسبتا غلط (انجام ندادن کامل \"مساله 267\" ) میخواندم در حالی که فکر می کردم درست میخوانم حال تکلیف من چیست ؟ پاسخ:نماز هایی که نادرست خوانده اید- اگر کسی در اولین ماه رمضان سن تکلیف روزه اش با عمل حرامی باطل شود تکلیف چیست ؟(شخص این مساله را بعد از گذشت چند سال به یاد آورده و دقیقا نمی داند که در آن ماه رمضان ۱۵ سال تمام داشت یا خیر ؟ ) یا بدون وضوی صحیح بوده هرگاه بر اثر کوتاهی در فراگیری مسئله بوده است باید تدریجا قضا کنید اما اگر تحقیق کرده اید و گرفتار اشتباه در قرائت نماز و امثال آن شده اید اعاده لازم ندارد. نحوه اولویت در دفع شر و اقامه نماز سؤال: دفع شرارت واجب تر است یا نماز؟ پاسخ:هر دو واجب است و اگر انسان با خطری روبرو شود می تواند در حال دفع خطر نماز را به صورت مختصر بخواند. و اگر وقت وسیع باشد نماز را بعدا می خواند. همراه داشتن شی ء مسروقه در نماز سؤال: اگر شىء مسروقه در جیب لباس نمازگزار باشد، آیا نماز او باطل است؟ پاسخ:نماز او اشکالی ندارد ولی بهتر ترک آن است. خوابیدن با علم به قضا شدن نماز سؤال: نیم ساعت مانده به اذان صبح و من تاکنون مشغول مطالعه بوده ام. یقین دارم اگر بخوابم نماز صبح قضا می شود. در چنین فرضی خوابیدن برای شخص بنده چه حکمی دارد؟ آیا می توان به مسأله شخص جنب قبل از اذان صبح ماه مبارک رمضان تشبیه کرد؟ پاسخ:خوابیدن با علم به این که نماز قضا مى شود اشکال ندارد ولى تا ممکن است این کار را انجام ندهد. شب نشینی با علم به قضا شدن نماز سؤال: کسى که مى داند یا احتمال قوى مى دهد که به جهت شب نشینى و یا مطالعه و غیره نماز صبحش قضا مى شود آیا شرعاً براى شب نشینى یا مطالعه مجاز است؟ پاسخ:این کار برخلاف احتیاط است و اگر موجب وهن نماز شود حرام مى باشد. تاخیر انداختن عمدی وقت نماز به جهت تیمم سؤال: حکم به تاخیر انداختن نماز صبح تا نزدیکی قضا شدن به خاطر جنب بودن و خواندن نماز با تیمم چیست؟ پاسخ:تاخیر عمدی جایز نیست و گناه کرده ولی نمازی که با چنین تیممی بخواند صحیح است. حکم نماز کسی که قبل از اتمام وقت مانع تیمم اش برطرف شده سؤال: شخصی جنب است و دسترسی به آب لازم برای غسل ندارد، اگر وقت نماز فرا برسد و او با تیمم نمازش را بخواند و در عین حال تا زمانی که وقت نماز نگذشته است با دسترسی به آب غسل کند و پاک شود، آیا باید نمازش را اعاده نماید؟ پاسخ:باید نماز را اعاده کند. نمازخواندن با غسل جنابت برای کسی که جنب نبوده سؤال: آیا می توان به حمام که می رویم غسل مستحب جنابت به جا آوریم و بدون وضو نماز بخوانیم؟ پاسخ:خیر، بدون جنابت، غسل جنابت معنا ندارد. نماز کسی که مواد نجس می خورد سؤال: کسی که چیز نجسی را می خورد نمازهایش چگونه است؟ و اگر توبه کند چطور؟ پاسخ:در صورتیکه دست و دهان خود را آب بکشد نمازش صحیح است ولی ممکن است مقبول درگاه خدا واقع نشود مگر اینکه توبه کند. گریه از شوق در نماز سؤال: آقا فرموده اند گریه در نماز از خوف خداوند بلا اشکال است. گریه از شوق چطور؟ پاسخ:گریه از شوق قرب پروردگار مانعی ندارد. نماز خواندن با عطر یا ادکلن سؤال: آیا با عطر و ادکلنی که الکل دارد می توان نماز خواند؟ و آیا آن عطر و ادکلن نجس است؟ پاسخ:اشکالی ندارد و نجس نیست. نماز خواندن کسی که آب برای طهارت ندارد سؤال: در صورتی که شخص ادرار کند و آب نباشد که طهارت نماید آیا می تواند نماز بخواند؟ پاسخ:نمازش را بجا بیاورد و بعدا اعاده ندارد. خواندن نماز نشسته هنگام تقیه سؤال: اگر کسی خانواده ای داشته باشد که به او اجازه ی نماز نمی دهند و خودش بخواهد نمازش را سر وقت بخواند، آیا می تواند نمازش را به صورت نشسته بخواند که اگر کسی به اتاقش آمد متوجه نماز خواندن او نشود؟ پاسخ:در صورتیکه مجبور باشد مانعی ندارد. گریه از خوف در نماز سؤال: آیا گریه کردن در هنگام خواندن نماز اشکالی دارد؟ پاسخ:اگر از خوف خدا باشد جایز بلکه بسیار خوب است و غیر آن جایز نیست. فلسفه تعداد رکعت های نمازها سؤال: فلسفه ی تعداد رکعت های نماز چیست؟ چرا رکعات نماز صبح و مغرب با ظهر و عصر و عشاء فرق می کند؟ به عنوان مثال چرا نماز صبح بیشتر از دو رکعت نیست؟ پاسخ:فلسفه بعضی از احکام برای ما روشن نیست ولی همین اندازه می دانیم که خداوند حکیم وقتی چنین دستوری می دهد دارای حکمت ها و اسرار مهمی است. بیدار کردن فرزندان برای نماز صبح سؤال: آیا بر پدر و مادر واجب است که فرزند دختر یا پسر خود را که به سن تکلیف رسیده اند برای ادای نماز صبح از خواب بیدار کنند؟ پاسخ:واجب نیست مگر اینکه آنها عادت به ترک نماز صبح کنند و آن را سبک بشمارند، در این صورت واجب است به نحو مطلوبی آنها را بیدار کنند. کِرم های مرطوب کننده که از روغن نهنگ ساخته شده سؤال: بر روی ظرف یک کرم دست، تولیدی ایران نوشته شده که در ساخت این کرم از روغن نهنگ استفاده شده است. آیا این کرم نجس است؟ آیا می توان با دست هایی که با آن کرم چرب شده اند نماز خواند؟ پاسخ:نجس نیست ولی برای نماز خواندن باید دست ها را بشویید، مگر اینکه روغن جذب بدن شده باشد. اجرای برنامه ای که می داند مزاحم نماز است سؤال: گاهی اوقات در برخی برنامه های کوهنوردی، شرایط آب و هوایی و جسمانی انسان به حدی است که قرائت نماز جز در حال حرکت و یا با کفش امثالهم، امکان ندارد و موجب خطر جانی می گردد. در فرض مذکور و با توجه به اینکه گاهی اوقات پیش بینی حدوث شرایط فوق از قبل امکان پذیر می باشد، حکم انجام چنین برنامه هایی همچنین قرائت نماز چگونه است؟ پاسخ:در صورتیکه از قبل قابل پیش بینی است چنین برنامه ای را انجام ندهند. نماز در فضا حکم نماز مسافرین هوایی سؤال: وقتی با هواپیما مسافرت می کنم تا هنگام رسیدن به مقصد، هوا روشن می شود برای نماز صبح چه باید کرد؟ پاسخر صورتی که می ترسید آفتاب طلوع کند در همان هواپیما به همان حالت که هستید نماز را بخوانید سپس احتیاطاً آن را قضا کنید. قبله در ماه سؤال: اگر شخصی به کره ماه برود به کدام طرف نماز بخواند پاسخ: به سمت کره زمین یا امتداد زمین در آسمان نماز می خواند. نماز بدون طهارت سؤال: چنانچه فرد مسلمانى در مأموریتهاى فضایى به خارج از جوّ کره زمین برود با توجّه به این که در خلأ قرار گرفته و هیچ ایستایى و سکونى نمى تواند داشته باشد و نمى تواند وضو بسازد، زیرا آب نیز در آن جا به حالت معلّق مى باشد و همچنین به واسطه حساسیّت دستگاههاى فضاپیما کوچکترین ذرّه غبارى نیست که حتّى بتواند تیمّم کند و اگر باشد آن هم معلّق است و حتّى برایش افق معنا ندارد و قبله اى نیست، تکلیف وى چه مى باشد؟ پاسخ:نماز خود را به همان حالت بخواند و اگر مدّت کوتاه است احتیاطاًبعداً قضا کند و اگر مدّت طولانى است قضا ندارد. انجام عبادت در فضا سؤال: نماز خواندن در فضا و در حالت بی وزنی چه حکمی دارد؟ وضو در این حالت چگونه ممکن است؟ پاسخ:در هر حال به مقدار امکان باید ارکان نماز را بجا آورد و اگر وضو ممکن نیست با تیمم نماز می خواند و اگر تیمم هم ممکن نشد بدون وضو و تیمم نماز می خواند و بعدا احتیاطا قضا می کند. نماز در قطب قبله در قطب سؤال: شخصى که به طریقى یا براى سفر یا به عنوان کارى که ایجاب کرده است به قطب سفر کرده و مدّت مدیدى را قصد اقامت کرده (قابل توجّه این که در قطب شش ماه روز و شش ماه شب مى باشد) با توجّه به این مطلب نماز و روزه و قبله این شخص چگونه مى باشد؟ حال اگر شخصى قصد سفر کره ماه را داشته باشد نماز و روزه و قبله او در طول راه (و داخل سفینه) و در روى کره ماه چگونه مى باشد؟ پاسخ:باید مطابق مناطق معتدله عمل کند شرح این مطلب را در کتاب نماز و روزه در قطبین نوشته ایم امّا قبله در مناطق قطبى مشکل ندارد، به سمتى مى ایستد که نزدیکترین فاصله را با مکه داشته باشد و از این جا حکم نماز و روزه در سفرهاى فضایى روشن مى شود و قبله مسافران فضا آن سمت است که زمین و امتداد آن در آسمان قرار دارد. نماز معلولین و بیماران وظیفه کسانی که قدرت بر انجام وضو و تیمم ندارند سؤال: برادران جانبازى که از گردن به پائین قطع نخاع هستند و قدرت انجام وضو و تیمّم و گرفتن نایب را ندارند، تکلیفشان براى نماز چیست؟ پاسخ:اگر توانایى بر وضو و تیمّم و گرفتن نائب ندارند، با همان حال نماز بخوانند کافى است و در پیشگاه خداوند مقبول است. خواندن دو نماز با یک وضو برای کسی که مبتلا به خروج ریح است سؤال: کسى که به علّت جراحات جنگى بول و غائط او بى اختیار خارج مى شود، با توجّه به این که هیچ گونه احساسى ندارد تا بفهمد چه موقع از او خارج مى شود، آیا مى تواند با یک وضو، دو نماز بخواند؟ پاسخ:در صورتى که بول و مدفوع مرتّباً از او خارج مى شود، براى هر نماز یک وضو بگیرد و اگر احتمال مى دهد که بعد از گرفتن وضو براى نماز اوّل چیزى از او خارج نشده، مى تواند نماز دوم را با آن بخواند. نماز کسی که دستش شکسته است سؤال: با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. سوال من در این مورد است که : من بعد از تصادفی که کرده ام کتفم شکسته است و یکی از دستانم را نمیتوانم تکان دهم . و یکی دو روز است که میتوانم خم شوم و نماز ایستاده بخوانم ولی در هنگام سجده نمیتوانم دست چپم را بر زمین بگذارم در صورتی که اگر نماز نشسته بخوانم و مهر را بر روی یک صندلی بگذارم می توانم هر دو دستم را بر زمین بگذارم . حال سوال من این است که کدام صورت از نماز خواندن بهتر است . نشسته یا ایستاده؟ پاسخ:نماز را ایستاده انجام دهید بصورتی که نوشته اید. کسانی که نمی توانند رو به قبله نماز بخوانند سؤال: برادران مجروح و یا معلولى که نمى توانند در هیچ صورت رو به قبله نماز بخوانند آیا جهت هاى غیر قبله براى آنان یکسان است؟ پاسخ:فرقى با هم ندارد. مجروحینی که مدام از بدنشان خون می آید سؤال: بعضى از مجروحین، زخمهاى بدنشان به گونه اى است که در مدّت شبانه روز خون مى آید این افراد براى نماز چه باید بکنند؟ پاسخ:باید در صورت امکان زخم را ببندند تا به جاى دیگر سرایت نکند و با همان حال نماز بخوانند. همراه داشتن کیسه مدفوع در نماز سؤال: اشخاصى که عمل جرّاحى روده بزرگ انجام داده اند و محلّ خروج مدفوع را بسته و مدفوع توسط کیسه اى جمع آورى مى گردد در موقع نماز تکلیفشان چیست؟ پاسخ:اگر کیسه به صورت محمول است اشکالى ندارد و اگر بدن آلوده شود چنانچه عسر و حرجى نباشد آن را بشویند و اگر عسر و حرجى هست به همان حالت نماز بخوانند. ایستاده نماز خواندن با پای مصنوعی سؤال: برادران معلولى که از پاى مصنوعى استفاده مى کنند و به وسیله آن نماز را ایستاده مى خوانند، گاهى به علّت خستگى پا و یا احتمال زخم شدن آن، پاى مصنوعى را درآورده و نشسته نماز مى خوانند; آیا بر این افراد واجب است که همواره به کمک پاى مصنوعى نماز را ایستاده بخوانند یا مى توانند در این گونه موارد نماز را نشسته بخوانند؟ پاسخ:اگرعسر و حرج نداشته باشد ایستاده نماز بخوانند ولو با تکیه بر عصا و مانند آن باشد و اگر موجب عسر و حرج و ناراحتى است نشسته نماز بخوانند. خواندن نماز بدون وضو برای کسی که می تواند نائب بگیرد سؤال: آیا فردى که از گردن قطع نخاع است، و خود قادر بر انجام وضو نیست، ولى مى تواند نایب بگیرد، جایز است بدون وضو نماز بخواند؟ پاسخ:در صورتى که خودش قادر به وضو نیست، و گرفتن نایب براى او عسر و حرج ندارد، باید نایب بگیرد. در غیر این صورت، بدون وضو نماز مى خواند. معلولینی که متوجه خروج بول یا باد معده نمی شوند سؤال: آیا افراد قطع نخاع که قادر بر کنترل و حفظ وضوى خود نیستند، و متوجّه باطل شدن وضو نمى شوند، براى هر نماز باید وضوى جداگانه اى بگیرند، یا مثلا براى نماز ظهر و عصر یک وضو کفایت مى کند؟ پاسخ:براى نماز ظهر و عصر یک وضو کفایت مى کند. نماز خواندن بیماران با لباس نجس سؤال: بدن برخى از بیماران بسترى در بیمارستان به واسطه خون گیرى و مانند آن نجس است، و بعضى نیز داراى لباس نجس مى باشند. در صورتى که امکان غسل و دسترسى به لباس پاک نباشد، براى اداى نماز چگونه باید عمل کنند؟ پاسخ:باهمان حال نماز مى خوانند، و اگر غسل بر آنها واجب شده باشد، تیمّم مى کنند. نماز خواندن با لباس آلوده به خون بواسیر سؤال: آیا با خون هموروئید (بواسیر) داخلى یا خارجى، مى توان نماز خواند؟ پاسخ:در صورتى که زخمها در خارج بوده باشد، نماز خواندن مانعى ندارد و ملحق به قروح و جروح است; ولى اگر زخم، داخل باشد و خون بیرون آید، نماز خواندن با آن اشکال دارد; مگر در مواردى که عسر و حرج داشته باشد. ادامه دادن نماز به صورت نشسته یا خوابیده سؤال: بیمارى که ایستاده نماز مى گذارد، بناگاه احساس سرگیجه و عجز مى کند. آیا مى تواند بقیّه نماز را به حالت نشسته یا خوابیده بخواند؟ پاسخ:مانعى ندارد; ولى اگر تا آخر وقت قدرت پیدا کند، احتیاط اعاده است. خواندن نماز استیجاری توسط معلولین سؤال: آیا فردی که بدلیل معلولیت نمازهای خودرا نشسته می خواند، می تواند نماز قضای فرد میت را نیز بخواند؟ پاسخ:اشکال ندارد. خون آمدن از دهان بیمار هنگام نماز سؤال: هر گاه در حال نماز دهان نمازگزار بیمار خون بیاید نمازش چه حکمى دارد؟ پاسخ:اگر خون در دهان بوده باشد موجب بطلان نماز نیست. ولى اگر به ظاهر لب به مقدار درهم (یک بند انگشت) یا بیشتر رسیده باشد باید نماز را رها کند و دهان را آب بکشد و سپس آن را اعاده نماید. و اگر کمتر از درهم باشد و با آب دهان آمیخته شود و خارج گردد آن هم براى نماز اشکال دارد. تطهیر محل ادرار با پارچه توسط بیماران سؤال: بیمارى که بنا بر عللى نمى تواند پس از ادرار محل را با آب بشوید، اگر با پارچه اى خود را تمیز کند مى تواند نماز را بخواند؟ پاسخ:در فرض مسأله که ضرورت است اشکالى ندارد. نجس بودن صندلی چرخدار هنگام نماز سؤال: نجس بودن صندلى چرخدار یا عصاى بیماران، براى نماز چه حکمى دارد؟ پاسخ:اشکالى ندارد. حضور بیماران با لباس نجس در مساجد سؤال: بیمارانى که بدن و لباس آنها نجس است و قادر بر جلوگیرى از سرایت نجاست به جایى که مى نشینندنیستند،آیا مى توانند جهت اقامه نماز جماعت یا فراگیرى احکام یا شرکت در سایر مراسم دینى در مساجد


مطالب مشابه :


سوالات شرعی از نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد آرایش بانوان

وضو و نماز با کندن ابروی بانوان جهت آرایش که با سوزش نجس نیست ولی برای نماز خواندن
متفرقه نماز

میتواند کمی آرایش داشته و از این جا حکم نماز و روزه در خواندن دو نماز با یک وضو
احکام نماز

اشکالی ندارد ولی برای نماز خواندن یک حکم خواندن نماز مرد با اگر این کار آرایش و
احکام ازدواج و روابط زناشویی

نماز با صورت آرایش نماز خواندن با صورت آرایش کرده صحیح آید ، به منی حکم می شود و
مسائل متفرقه نماز

میتواند کمی آرایش داشته خاطر جنب بودن و خواندن نماز با حکم نماز کسی که قبل
احکام نماز 2

378 – خواندن نماز مرد با اگر این کار آرایش و زینت بحساب خوانده ایم حکم نماز
متفرقه نماز(آیت الله مکارم(

کند میتواند کمی آرایش داشته حکم نماز کسی که قبل از نماز خواندن با
احکام نماز

برای نماز خواندن فرش نباید پاک باشد رفت و آمد با دوستی که نماز نمی حکم نماز و روزه ی
برچسب :