یادداشت های یک مدیر (شورای دبیران)

سلام به آنان که دل به عاشقی سپردند و رنج تعلیم و تربیت به جان خریدند . نمی دانم چرا امروز قلم سوی دیگر می رود و ادبیات دگری را رقم می زند . گویا دلتنگی اوان جوانی نموده که میل به حکایت سرایی دارد . این روزها حدیث جلسات بر زبان ها سنگینی می کند . "نه جنس آن مشخص است که از نوع تصمیم گیری است یا توجیهی و .... نه هدف و اگر ته آن چیزی بماند در اجرا آن دگر شود . آخر ختم به ولایت اداری .........". چنان مجلس نقد به گرما برفت که ناگه یکی اهل خرد بانگ بر آورد : به کجا چنین شتابان امان تا بگویم :  روزی اندر مدرسه ا ی مدیری بود لایق که مقام دبیران همی دانست و از اندیشه وی در بهره مندی  از ایده های کارکنان راسخ. بسا که سرمایه هر مدرسه ای را در میزان ایده ها برآورد می نمود ، لذا مجمع دبیران او همی بزرگ می بود و مدیر کمتر سخن می گفت و بدین طریق حق دو گوش و یک زبان را ادا می کرد  فرصتها بود برای دبیران تا اندر وضع موجود اطلاعات ارائه نمایند و اندر ارائه راهکار ها بسیار طَبَق آورند  و در اجرای طرح ها سخت پشتیبانی نمایند.

جوانی بگفت: ای پیر! اینها که نقل کردید آویزه ی گوش . اما چگونه باید کرد؟

پیر شرح مجمع دبیران را تمثیل کرد:

مدیر لایق جدول زمان بندی جلسات در ابتدای سال در اختیار دبیران همی داد و موضوعات اساسی از متن شورای مدرسه برمی گرفت . یک هفته قبل از تاریخ دعوتنامه ای شکیل با ادبیاتی زیبا تقدیم می کرد . گروههایی بودند به تفکیک درس با موضوعاتی متناسب  در جاهایی مخصوص با تراکتهایی مشخص اندر راهنمایی درست لایق مدیر طرح موضوع ، اندر ضرورت و دامنه میکرد و ادامه در کار سوقها به مباحثه می کشید .

هر کار سوقی را دبیری می بود که بحث را اداره می کرد و منشی که ثبت سخن میکرد  .
و در آخر خلاصه گفته های هر کار سوق به نوشتار و گفتار برای عموم در می آمد .و فردای آنروز خلاصه هم اندیشی اندر خطی زیبا در اختیار همگان قرار می گرفت . جوان اندر فکر فرو رفت که بحر حضورفعال دبیران ، تقدیر نامه ای از خود صادر کند تا تقویت انگیزه باشد اما با خویش بگفت غیر آن ، محکم تر موضوعات است که قدرت جذب دارد . پس پاره ورقی بگرفت و در شورای مدرسه از اعضاء سوال بنمود .

به نظر شما مهمترین مسئله و چالش ما چیست ؟

این جلسه به آخر نرسید که منشی طوماری تقدیم کرد تا وی تعیین اولویت نماید به شرح زیر :

-        چگونه می توانیم خود باروری و خود انگیختگی را در دانش آموزان ایجاد نماییم

-        شیوه های یاد گیری و مطالعه هر درس را چگونه به دانش آموزان انتقال دهیم ؟

-        برای نظارت آموزشی بر هر دانش آموز چه طراحی را ارائه می نمایید ؟

-         « امتحانات » ابزار آموزشی یا اهداف آموزشی ؟

-        چگونگی ایجاد تمرکز« درلحظه »  فرآیند یاد دهی  - یاد گیری

-        چگونگی ایجاد نشاط علمی در مدرسه

-        مدیریت و عوامل اجرایی در فرآیند آموزشی موثر می باشد ؟

-        راهکار های فعال نمودن اولیاء در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

-        تبادل تجربه در خصوص « دیده شدن دانش آموزان »

« معلم ، کارشناس ، نفوذ کلام »


مطالب مشابه :


یادداشت های یک مدیر (شورای دبیران)

پیر شرح مجمع دبیران جوان اندر فکر فرو رفت که بحر حضورفعال دبیران ، تقدیر نامه ای از خود
تقدیر نامه های دانش آموزان بر تر

زبان وادبیات عرب تنکابن - تقدیر نامه های دانش آموزان بر تر - مجله اینترنی علمی و اموزشی و
فراخوان

فراخوان تجربیات خلاق آموزشی دبیران ***به نفرات اول تا سوم مرحله کشوری تقدیر نامه کتبی
تقدیر نامه های سال گذشته

تمامی تقدیر نامه های جشنواره های سال محیطی جهت تعامل بیشتر با دبیران زبان انگلیسی
گزارش فعالیتهای انجام شده به مناسبت شهادت استاد مطهری و مقام معلم دبیرستان دخترانه شاهد سال تحصیلی

قرائت متنی توسط رئیس شورای دانش آموزی جهت تقدیر و تشکر از دبیران به نمایندگی از کلیه
برنامه عملیاتی و سالانه گروه آموزشی زبان انگلیسی مقطع راهنمایی شهرستان هیرمند در سال تحصیلی 92-

درخواست تقدیر نامه برای دبیران مقایسه نتایج مدارس و امتیاز دهی به دبیران. امکانات و
اسامی دبیران برگزیده در در جشنواره ی کشوری 1392

ادب سبز - اسامی دبیران برگزیده در در جشنواره ی کشوری 1392 - گروه آموزشی زبان و ادبیّات گیلان
دبیران بیشتر تلاشگر

( ص ) - دبیران بیشتر از این عزیزان تقدیر و اسامی آنها جهت کسب تقدیر نامه به اداره ارسال
برگه های ارزشیابی معلمان

تقدیر نامه هایی که توسط مسئولین سازمان ها واداراتی به جز آموزش وپرورش اعطا شده باشد،فاقد
برچسب :