دلم به متن شاعرانه اي خوش است.

دلم به متن شاعرانه اي خوش است. - نوشته هايي از آنچه يافته ام در باب بچه هاي آدم و حوا"> دنياي من - دلم به متن شاعرانه اي خوش است.دنياي من نوشته هايي از آنچه يافته ام در باب بچه هاي آدم و حوا سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲


دلم به متن شاعرانه اي خوش است. دلم به متن شاعرانه اي خوش است.


"آب - شادي ِ سفيد و بي غشي-

كه از ميان كوههاي سر به آسمان بلند كرده ،

آمده ،

آمده تا به ياس ِ پاي يك درخت مو

آمده تا ميان گيسوي رها ي يك درخت بيد

و لمس كرده آبهاي سرد و پر خروش رودخانه اي ،

كه مي رود به انتهاي باغها ، به دشت


آفرين به باغ

آفرين به دشت

كه بي هراس ،

آب را كه عاشقانه از ميان برف ها

از ميان صخره ها ، در سراشيبي ِ ستيغ كوه  دويده است

تا ميان بازوان او غرق شود.


آنچنان ميان بازوان فشرده است

تا تمام صحن قلب خويش را پر ز لاله كرده است.


بوي گل ، بوي تازه ي درخت 

هديه اي براي  باغ هاست"


دلم به متن شاعرانه اي خوش است كه گاه مي تواند و گاه ناتوان

به زمزمه حرفهاي چشمهاي پر ز لحظه هاي سخت را

ميان برگهاي نازك حروف 

هديه مي كند

به قلبهاي آشنا.


شنيده اي حرفهاي اين نگاه را ؟

و چشم كه لب به حرف باز مي كند، 

فقط به قلب صداي خويش عرضه مي كند.

بگو كه قلب تو شنيد؟
مطالب مشابه :


متن های زیبای شاعرانه

متن های زیبای شاعرانه اینطور نمیشود باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد غــرق در فـکرت شدن
ماه مهربانی

برگ ريزان اميد ـ متن ادبی،شاعرانه - ماه مهربانی - تو ای برگریزان امیدم, باتو من با بهار می
دلم به متن شاعرانه اي خوش است.

دنياي من - دلم به متن شاعرانه اي خوش است. - نوشته هايي از آنچه يافته ام در باب بچه هاي آدم و حوا
ماهی ها بی تقصیرند!

برگ ريزان اميد ـ متن ادبی،شاعرانه - ماهی ها بی تقصیرند! - تو ای برگریزان امیدم, باتو من با
یه کم درد دل

برگ ريزان اميد ـ متن ادبی،شاعرانه - یه کم درد دل - تو ای برگریزان امیدم, باتو من با بهار می
مبعث رسول عشق

برگ ريزان اميد ـ متن ادبی،شاعرانه - مبعث رسول عشق - تو ای برگریزان امیدم, باتو من با بهار می
بهاره یا تابستون؟؟؟

برگ ريزان اميد ـ متن ادبی،شاعرانه - بهاره یا تابستون؟؟؟ - تو ای برگریزان امیدم, باتو من با
برچسب :