مشاهير رشته زبان انگليسي

دكتر حسين ملانظر

(۱۳۳۵ - )


H. Mollanazar

تحصیلات

 • دیپلم ریاضی، دبیرستان بزرگمهر و دبیرستان مروی تهران، ١۳۵۴–١۳۴٨
 • كارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، ١۳۵٨–١۳۵۴
 • كارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، ١۳٦٩–١۳٦٦
 • دكترای تخصصی مطالعات ترجمه، دانشگاه واریك، انگلستان، ١۳٨٠–١۳۷۵

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا

 • The Role of Collocation in Translationese, MA Thesis, University of Tarbiat Modaress, ۱۹۹۰
 • Naturalness in the Translation of Novels from English into Persian. University of Warwick, UK, ۲۰۰۱.

مشاغل اجرايی و علمی

 • كارشناس مترجم اداره كل مطبوعات و رسانه های خارجی، ١۳٦٦–١۳٦١
 • كارشناس روابط بین الملل دانشگاه تهران، ١۳٦٩–١۳٦٦
 • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ١۳۷۴–١۳۷٠
 • عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، از ١۳۷۴
 • صاحب امتياز و مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی مطالعات ترجمه، از تاریخ ١۳٨١
 • مدیر گروه ترجمه سازمان مطالعه و تدوین كتب درسی علوم انسانی (سمت)، از مهر ١۳٨۲
 • رئیس مركز پژوهشهای ترجمه از ١۳٨۴
 • مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی از ١۳٨۵
 • عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد، از سال ١۳٨٦
 • مرتبه علمی: استادیار پایه ۲٠

علائق پژوهشی

 • مطالعه هنجارهای فرهنگی ـ اجتماعی در ترجمه
 • دیرینه شناسی ترجمه به فارسی
 • ادبیات فارسی در ترجمه
 • كاربرد رایانه در ترجمه

كارهای پژوهشی منتشر شده

كتابها
تألیف
 • اصول و روش ترجمه (تهران: انتشارات سمت، ١۳۷٦، چاپ ششم ١۳٨۳)
 • حسین ملانظر و دیگران. انگلیسی دامپروری ١، تألیف بخشهای ترجمه و نگارش (تهران: شركت جهاد تحقیقات و آموزش، ١۳۷٩)
ترجمه
 • National Youth Policy (سیاست جوانان ایران) (ترجمه به انگلیسی) (تهران: دبیرخانه شورای عالی جوانان، ١۳۷٨)
 • هیلاری پیلكینتون، فرهنگ جوانان روسیه (لندن: روتلیج، ١٩٩۴)؛ ترجمه حسین ملانظر (تهران: سازمان ملی جوانان،١۳٨٠)
 • كاتالوگ كتابهای منتشره به زبان انگلیسی، انتشارات سروش، ١۳٨١
 • ترجمه زیر نویس كتاب پوسترهای آقای وزیران (به انگلیسی)، ١۳٨١
ویرایش
 • دهقان، عبدالباقی، زبان انگلیسی (عمومی)، مؤسسه فرهنگی شریف (وابسته به جهاد دانشگاهی)، ١۳۷١
 • Iranian Youth Today، دبیرخانه شورای عالی جوانان ریاست جمهوری، ١۳۷٨
مقالات
 • «شباهت واژه ها در زبانهای فارسی و انگلیسی»، زبان و ادب، مجله دانشكده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی،١٠–٩ (١۳۷٨)، صص ١۴١–١۳۵
 • 'Doublets in Translation' (”ترجمه كلمات قرینه“)، زبان و ادب، مجله دانشكده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، ١۲ (١۳۷٩)، صص ۷۳–۵٨
 • «مطالعات ترجمه: فرهنگ، زبان و ادب»، مجله مطالعات ترجمه، ١ (١۳٨۲)، صص ۳٠–۷
 • «كتابشناسی ترجمه: كتابهای انتشار یافته در ایران»، مجله مطالعات ترجمه، ١ (١۳٨۲)، صص ۷٨–۷١
 • «وضعیت كنونی آموزش ترجمه در ایران»، مجله مطالعات ترجمه، صص ۲٦–۷
 • «گزیده ای از منابع و پایگاههای اینترنتی ترجمه»، مجله مطالعات ترجمه، ۳ (١۳٨۲)، ٩۲–۷۷ انگلیسی
 • «مطالعات ترجمه و موانع آن»، در مجموعه مقالات دو هم اندیشی ترجمه‌شناسی، به كوشش فرزانه فرحزاد (تهران: انتشارات یلداقلم، ١۳٨۳)
 • «نهضت ترجمه»، مجله مطالعات ترجمه، ٦ (١۳٨۳)، صص ۵۴–۴۳
 • «راهبردهای همزمان در ترجمه شعر خطاب به مارگریت ــ دنباله»، مقاله مشترك، مجله مطالعات ترجمه، ٩ (١۳٨۴)، صص ۴۳–۲٩
 • 'The Holy Qur'an: Translation and Ideological Presuppositions' (قرآن مجید: ترجمه و پیش فرضهای عقیدتی)، مقاله مشترك، مجله مطالعات ترجمه، ١١ (١۳٨۴)، ۵٩–٦۷

سخنرانیها و شرکت در همایشها

سخنرانیهای خارج از کشور
 • '"You" Translated into Persian' در كنفرانس تحصیلات تكمیلی دانشگاه واریك انگلستان، ١٩٩٩
 • 'Cultural Approaches to Translation' كنفرانس ترجمه دانشگاه واریك، انگلستان، جولای ۲٠٠١
سخنرانیهای داخل کشور
 • ”Doublets in Translation“، دانشگاه تهران، ١۳۷۳
 • ”Communicative Language Teaching“، اولین سمینار مدرسان زبان جهاد سازندگی در اصفهان، ١۳۷۲
 • «مشكلات مدرسان زبان در آموزش به شیوه ارتباطی» در دومین سمینار مدرسان زبان جهاد سازندگی در مشهد، ١۳۷۳
 • «دیدگاه زبان‌شناسی به ترجمه» در دانشكده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت ١۳٨٠
 • «ترجمه رمان پس از انقلاب اسلامی: تحلیل هنجارهای فرهنگی ـ اجتماعی ترجمه»، در دانشكده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، اسفند ١۳٨٠
 • «مطالعات ترجمه و موانع آن»، در اولين هم‌اندیشی ترجمه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبايی، ۱۳۸۲
 • «نام و حوزه مطالعات ترجمه»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ١۳٨۲
 • «تغییر لفظ در ترجمه»، دانشگاه امام حسین (ع)، ١۳٨۲
 • «چشم انداز آینده مطالعات ترجمه»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ١۳٨۳
 • «حوزه مطالعات ترجمه و چشم انداز آینده آن»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، ١۳٨۴
 • «Translation Tools» ، دانشگاه علامه طباطبایی، دومین همایش دانشجویان تحصیلات تكمیلی، اسفند ١۳٨۵
 • «روشهای تحقيق در مطالعات ترجمه»، دانشگاه اصفهان، ١۳٨٦

تجربیات تدریس

 • كاربرد رایانه در ترجمه
 • دیرینه شناسی ترجمه در ایران
 • نظریه های ترجمه
 • فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه
 • مدلهای ترجمه
 • زبان شناسی كاربردی و ترجمه
 • اصول و روش ترجمه
 • اصول و مبانی نظری ترجمه
 • ترجمه متون ادبی
 • ترجمه متون ساده
 • ترجمه پیشرفته
 • ترجمه متون اقتصادی

راهنمایی پایان نامه‌های كارشناسی ارشد در رشته مطالعات ترجمه

 • فریده شعبانی، Culture-specific Items in Translation، دانشگاه علامه طباطبایی، خرداد ١۳٨۳
 • سید محمد محقق، The Impact of Translators' Ideological Presuppositions on the Translation of the Holy Qur'an، دانشگاه علامه طباطبایی، تیر ١۳٨۳
 • مصطفی كمیلی، Explicitation of Cohesive Markers: A Feature of the Translation Process and Product، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریور ١۳٨۳
 • علیرضا كربلایی حاجی اوغلی، Persian-to-English Translation in Iran after the Islamic Revolution (۱۹۷۹–۱۹۸۹)، دانشگاه علامه طباطبایی، اسفند ١۳٨۳
 • بهروز كروبی، Uncovering Ideology in Translation: An Ideological Study of Gender Translation، دانشگاه آزاد اسلامی تهران علوم و تحقیقات، اردیبهشت ١۳٨۴
 • بهنام كلیلی، Translation Vs Localization of Advertising Slogans، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریور ١۳٨۴
 • علی بیكیان، An Evaluation of the Output Quality of Two Prevalent English-Persian Machine Translation Programs: Pars Translator and Padideh Translator، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریور ١۳٨۴
 • مریم وتر، Translation Strategies: A Gender–Based Analysis، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بهمن ١۳٨۴
 • یوسف مرادپور، Omission as a Procedure in Subtitling، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، خرداد ١۳٨۵
 • رباب منتخب،A Survey of Foreignization and Domestication Strategies in English-Persian Literary Translations، دانشگاه تربیت معلم، شهریور ١۳٨۵
 • امیر لزگی، Subtitling Norms in Iran، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریور ١۳٨۵
 • محمد رضا حسینی، A Comparative Study of Translation at Colonial and Post-colonial Periods in Iran، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریور ١۳٨۵
 • محمود فارسیانی، A Survey of Orientalist and Religious Approaches in English Translations of Avestan Scriptures، دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ١۳٨۵
 • گلرخ محمدیان مهر، A Corpus-based Study on Norm-Governed Strategies of Dialogue Translation in Persian Translated Novels. دانشگاه علامه طباطبایی، ١۳٨٦
 • منصوره عبداللهی، Performability in Persian Translation of English Theatre Texts. دانشگاه علامه طباطبایی، ١۳٨٦
 • امیر خادم الله، On the Possibility of Having a Natural/Acceptable and Adequate Translation Studies، دانشگاه علامه طباطبایی، ١۳٨٦
 • لیلا سادات حسینی، Domestication vs. Foreignization Procedures in English-Persian, Persian-English Translation of Novels، دانشگاه علامه طباطبایی، ١۳٨٦
 • زهرا ثمره، Censorship Strategies and Norms in Translation: A Case Study of Milan Kundera's Novels، دانشگاه علامه طباطبایی، ١۳٨٦
 • علی کازرونی زند، The Most Common Persian Language Capabilities in Terminology: A case study of terms approved by the Academy of Persian Language and Literature (APLL)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، ١۳٨٦
 • مهسا زارع، Translation of Advertisements in Media ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، ١۳٨٦
 • فلورا منوچهری مقدم، Catford’s Shifts in English-Persian Translation of Dialogues in Novels, ، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۷.
 • زهره مصطفوی، Universality of Collocational Clashes in Translation: A Persian Case، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۷.
 • هاجر محمدنيا، Translating Register and Politeness in English-Persian Dubbed Films، دانشگاه شهيد بهشتی، ۱۳۸۷.
 • همایون محمدشاهی، Professional and Non-professional Translation Processes: A Process-oriented Approach to the Investigation of Translation Problems and Strategies، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۷.

سایر فعالیتهای پژوهشی (مصاحبه، برگزاری همایش، کارگاه، ...)

 • عضو كمیته انتخاب كتاب دانشكده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، ١۳٨١
 • عضو هیئت داوری هشتمین دوره انتخاب پایان نامه های دانشجویی كشور، ١۳٨۳
 • عضو كمیته علمی اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه و دانشگاهی (خرداد ١۳٨۴)، سازمان سمت
 • عضو هیئت علمی مركز پژوهشهای ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی، از ١۳٨۴
 • برگزاری كارگاه آموزشی ترجمه (یك روزه) در دانشگاه تربیت مدرس، خرداد ١۳٨۵
 • برگزاری كارگاه آموزشی ترجمه (یك روزه) در دانشگاه آزاد اسلامی (مركز مطالعات و آموزش نیروی انسانی)، تیر ماه ١۳٨۵
 • برگزاری دومين همايش دانشجويی تحصيلات تکميلی مطالعات ترجمه تحت عنوان 'IT and Translation Tools' در دانشگاه علامه طباطبايی، ١۵–١۴ اسفند ١۳٨۵
 • عضو کميته برگزارکننده سومين همايش دانشجويی تحصيلات تکميلی مطالعات ترجمه تحت عنوان «همايش مسائل فرهنگى-اجتماعى در ترجمه»، دانشگاه شهيد بهشتى، خرداد ٨٦
 • برگزاری اولين کارگاه آموزشی ترجمه (یك روزه) در پژوهشکده بين المللی نور، مرکز جهانی علوم اسلامی، آبان ١۳٨٦
 • برگزاری دومين کارگاه آموزشی ترجمه (یك روزه) در پژوهشکده بين المللی نور، مرکز جهانی علوم اسلامی قم، اسفند ١۳٨٦
 • اجرای طرح تدوین برنامه دكتری مطالعات ترجمه ٨٦–١۳٨۵
 • طراحی و راه اندازی مرکز پژوهشهای ترجمه ١۳٨۷–١۳٨۲
 • مصاحبه با روزنامۀ ایران، "رگ فرهنگ زیر تیغ مترجم"، دی ١۳٨٦
 • مصاحبه با روزنامۀ ایران، "وفاداری در ترجمه شوخی‌ای بیش نیست!"، مهر ١۳٨۷.

راه‌های تماس

نشانی محل کار:تهران، بزرگ‌راه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشكده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مترجمی زبان انگلیسی، و مرکز پژوهشهای ترجمهپست الکترونیکی: hus.mollanazar@gmail.com این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید. hus_moll@hotmail.com این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید. دورنما:۲۲۱۷۰۷۴۴


مطالب مشابه :


از طرف دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

همگانی دانشگاه آزاد ارشد آموزش زبان دانشگاه آزاد اسلامی تهران
نام دروس کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نام دروس کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران.
آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران

آزمون زبان عمومي دانشگاه تهران به دانشگاه پیام نور آموزش ارشد دانشگاه آزاد
دانشگاه تهران آزمون زبان عمومی انگلیسی و فرانسه برگزار می کند:

دکتري آموزش زبان دانشگاه تهران آزمون زبان عمومی انگلیسی و فرانسه ارشد دانشگاه آزاد
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 زبان

تربيت مترجم زبان انگليسي: تهران کارداني تربيت معلم آموزش زبان آزمون ارشد دانشگاه آزاد
درباره رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته تهران- شیوه آموزش
مشاهير رشته زبان انگليسي

كارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، سايت دانشگاه آزاد استان تهران
دكتري PHD دانشگاه آزاد -تهران -شهيد بهشتي-فروش سوالات دكتري ،سوالات آزمون دکتری

بسته مخصوص ارشد دانشگاه آزاد آموزش زبان دکتری دانشگاه تهران،دکتری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی ارشد زبان و ارشد آموزش زبان ورزشی جنوب تهران در دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دانشگاه آزاد ادبیات فرانسه و آموزش زبان فرانسه ۴ این دانشگاه در تهران
برچسب :