بیاد امام زمان در ماه محرم

آجرک الله یا صاحب الزمان فی مصیبت جدک

السلام علیک یا ابا عبدالله                             

 

توضیح : بیشتر بندهایاین شعر از زیارت ناحیه مقدسه که در آنامامزمان(ع) در خطاب بهامامحسین(ع) درد دل میکند و روایات دیگر کهامام زمان(ع) فرموده اند گرفته شدهاست!


دوستان لطفا با حضور قلببخوانید ... در آن لحظه که دلتان شکست برای ظهور مولا دعا کنید.


 


حسین جان مهدی ام مهدی خسته دلم از بی وفایی ها شکسته


حسین جان


مهدی ام مهدی خسته


دلم از بی وفایی هاشکسته


حسین جان


مانده ام تنهای تنها


شده کرب و بلایم کوه وصحرا


حسین جان


کاش من جای تو بودم


چو یارانت بُدم گِردوجودت


شما گفتی ولی آنها نرفتند


مرا یاران همه ، یک یکبرفتند


حسینجان مهدی ام مهدی خسته دلم از بی وفایی ها شکسته


حسین جان


سال ها در انتظارم


هنوز حسرت به یاران تودارم


حسین جان


انتقام نگرفته ام من


به جای امّتم شرمنده اممن


حسین جان


قطعه قطعه جسم اکبر(ع)


سر افتاده ی علیاصغر(ع)


دو کتف خونی و مشکابالفضل(ع)


کنارعلقمه اشکابالفضل(ع)


صدای ناله ی جانسوززهرا(س)


فرار کودکان در دشتوصحرا


همه منزل به منزل دراسارت


چنان که شد به آل تو جسارت ...


حسینجان مهدی ام مهدی خسته دلم از بی وفایی ها شکسته


هر آنچه عمه ام زینب(س) کشیده


بود هر صبح و شام در پیشدیده


ز قلبم میزند بیرونشراره


چه کاری سخت تر ازانتظاره


حسینجان


از شما شرمنده هستم


گناه امّتم بسته دودستم


چه قدر دیگر بگویم من بهامّت


دعا باشد کلید قفل غیبت ...


حسینجان مهدی ام مهدی خسته دلم از بی وفایی ها شکسته


حسین جان امّتم بر توبگریند نمیدانند که خود با من چه کردند


هزارو یکصدو هفتادو پنج سال


چه کم آنکس که پرسیده زمنحال


هزارو یکصدو هفتادوپنج سال


چه میداند کسی دارم چهاحوال


هزارو یکصدو هفتادوپنج سال


به دست و پای من زنجیراعمال


هزارو یکصدو هفتادوپنج سال


برای عمّه ام زینب میزنمپروبال


هزارو یکصدو هفتادوپنج سال


به دل مانده هزار امید وآمال


حسینجان مهدی ام مهدی خسته دلم از بی وفایی ها شکسته


توی کرب و بلای اینزمونه


آدم قدر ابالفضل(ع) و نمیدونه


توی کرب و بلای اینزمونه


کسی وقت عمل باقی نمیمونه


توی کرب و بلای این زمونه


چه قدر تیر گنه سویمروونه


توی کرب و بلای اینزمونه


ندارم زینبی حرفمرسونه


 حسین جان مهدی ام مهدی خسته دلم از بی وفایی ها شکسته


شما با آن مصیبت ها کهدیدی


به امید ظهورم پرکشیدی


خدا داند چه قدر درانتظاری


ز خون باری چشمم بیقراری


حسین جان


کاش بودند عاشقانی


زبانی نه حقیقی یاورانی ...


گناهان را به اشک خودبشویند


ظهورم را بخواهند ازخداوند


خدا اذن فرج میده بهدعوت


برای انبیا اینگونهسنت


اگر شیعه وفا میکرد بهبیعت


نبود تاخیر به رویعصرغیبت


حسین جان مهدی ام مهدی خسته دلم از بی وفایی ها شکسته ...


یا ربالحسین(ع) بحق الحسین(ع) اشف صدر الحسین(ع) بظهور الحجه(ع

)نوشته شده توسط : سید علی افشاری (منتظر افرا)

 

منبع : www.navaydel.parsiblog.com


مطالب مشابه :


گلچين اشعار در مورد امام زمان (عج)

گلچین - گلچين اشعار در مورد امام زمان (عج) - گلچينی از گل ها - گلچین
بیاد امام زمان در ماه محرم

یوسف زهرا - بیاد امام زمان در ماه محرم - صفحه ی نخست ; پست
شعر رضا جعفری درباره امام حسن مجتبی (ع)

شعر امام زمان(عج) شعر حضرت عباس(ع) شعر علي اكبر(ع) شعر علي اصغر(ع) شعر قاسم(ع) شعر حضرت زينب(س)
گلچین اشعار زیبا در باره امام حسین (ع)

دل عشق ترک خورد، گل زخم نمک خورد، زمین مرد، زمان بر سر دوشش غم و اندوه به انبوه فقط برد،فقط
این است راز آن که ز ایران مشوشند

امام زمان - این است پشت کوه فتنه جا می‌ماند اگر زینب نبود شعردرموردامام حسین, شعر در مورد
اشعار درباره امام خميني(ره)

مکاني برای درد دل با امام زمان فرهنگ
گزیده ای از فضائل و معجزات امام حسین علیه السلام

شعردرموردامام حسین(ع) حضرت زمان
برچسب :