ایجاد انگیزه در بیماران مبتلا به درد شانه و کمر برای مراقبت از خود: آیا نوار ویدیویی آموزش ورزش به ف

http://it.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=101&siteid=101&pageid=29115

ایجاد انگیزه در بیماران مبتلا به درد شانه و کمر برای مراقبت از خود: آیا نوار ویدیویی آموزش ورزش به فیزیوتراپی کمک می کند ؟


نویسنده مقاله : J.S.miller
منبع : Physiotherapy – Volume 95 – Issue 1 – march 2009 – Pages : 29-35
تاریخ مقاله: Available on line : 9 November 2007


موسسه ملی خدمات بهداشتی در حال ایجاد عادت جدید " مراقبت از خود " است و بیماران تشویق می شوند تا به مراقبت از خود بپردازند.
از قدیم این فلسفه وجود داشته است که تمرینات شخصی حین انجام فیزیوتراپی می تواند اثر افزایشی بر روند درمان داشته باشد. این مطالعه بررسی کرده است که چگونه بیماران مبتلا به درد کمر و شانه با استفاده از فیلم آموزشی تمرینات ورزشی حین فیزیوتراپی بهبود می یابند و اینکه فیلم ویدیویی چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور یک فیلم آموزشی بوسیله متخصصین فیزیوتراپی برای بیماران مبتلا به مشکلات اسکلتی – عضلانی آماده شد که در آن تمرینات ورزشی در منزل آموزش داده می شود. برای بررسی چگونگی پاسخ بیماران به این تمرینات روشی کیفی مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نظر بوسیله مصاحبه های نیمه ساختاری جمع آوری شدند. این مطالعه در دو مرکز مراقبت اولیه در شمال غرب انگلستان انجام گرفت و در آن 33 بیمار مبتلا به درد کمر و شانه که نوار ویدیویی در اختیارشان قرارگرفته بود مورد مصاحبه قرار گرفتند.
سه موضوع از این داده ها به دست آمد: پیدا کردن جایی برای ورزش کردن ، به خاطر سپردن و انجام ورزش و پشتیبانی از رابطه فیزیوتراپی– بیمار. بیماران در مورد جنبه های انگیزش بحث کرده و تشریح کردند که چگونه یک نوار ویدیویی کمک می کند ورزش ها را درست انجام دهند. این نوارها برای بیماران مفید ارزیابی شدند و می توانند به عنوان ابزار کمکی درمان به کار روند .


مطالب مشابه :


و حالا... هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر گسترش انفورماتیک ایران. ادب مرد (فرد) به ز دولت اوست آدرس جديد: http://gii.vcp.ir.
آشنایی با سایت موسسه تحلیل گر داده ها

اطلاع رسانی انفورماتیک آشنایی با سایت موسسه تحلیل تاریخچه انفورماتیک پزشکی در ایران
آشنایی با پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی کشور

اطلاع رسانی انفورماتیک مربوطه در موسسه آموزش عالي در دنیا و ایران در زمینه
بانوی ریاضی‌دان ایرانی در یک‌قدمی معتبرترین جایزه ریاضی جهان

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی ‌ برای علاقه‌مندان ریاضیات در ایران نام این موسسه مریم
آشنایی با گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه کلمبیا

اطلاع رسانی انفورماتیک و یا فارغ التحصیلان این موسسه است که از تمام دانشگاه
حفاظت و امنیت اطلاعات محرمانه در پرونده های الکترونیک سلامت پرتابل

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی موسسه مهندسی زیست پزشکی، دانشگاه انجمن انفورماتیک ایران
آشنایی با موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار IIBA

اندیشه - آشنایی با موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار iiba انجمن انفورماتیک ایران
ایجاد انگیزه در بیماران مبتلا به درد شانه و کمر برای مراقبت از خود: آیا نوار ویدیویی آموزش ورزش به ف

اطلاع رسانی انفورماتیک موسسه ملی خدمات بهداشتی در حال ایجاد انجمن انفورماتیک ایران
زیست‌داده‌ورزی

اطلاع رسانی انفورماتیک تمایز مشابهی توسط موسسه ملی سلامت در دنیا و ایران در زمینه
حماسه تپه برهانی

موسسه سرلشکر شهیـد بر صحیفه ایستادگی و مبارزات ملت ایران مرکز انفورماتیک
برچسب :