معرفی رشته میکروب شناسی پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

       معرفی رشته میکروب شناسی پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

داوطلبین باید حـداقـل دارای دانشنـامـه کـارشنـاسـی (لیسـانـس) در یکـی از رشتـه‌هـای میکـروب‌شناسـی, علـوم زیستی و بیـوشیمی، ایمونولوژی و یا دکتـری در یکی از رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی باشند.

ضرایب مربوط به امتحان:

 باکتری ( 3 ), تک یاخته ( 1 )،   قارچ ( 1 )،  ویروس ( 1 )

  ایمنی‌شناسی ( 1 )،   بیوشیمی ( 1 )،   زبان تخصصی ( 2 )

تعداد کل واحدهای این دوره  ۳۲ واحد می باشد و در صورت لزوم دانشجو باید مقدمتاً برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را حداکثر به مدت یک نیمسال به عنوان کمبود یا جبرانی بگذراند.

الف:  دروس کمبود یا جبرانی   32   واحد

ب  :  دروس اصلی رشته میکروب‌شناسی پزشکی   15   واحد

ج  :   دروس اختصاصی رشته میکروب‌شناسی پزشکی  17   واحد

 

دروس کمبود به قرار زیر است:۳۲ واحد

دانشجویان ملزم به گذراندن حداقل ۱۲واحد و حداکثر  ۲۴ واحد از دروس  فوق با نظر گروه مربوطه می‌باشند

 ۱.علوم تشریحی ۴ واحد

۲.بیوشیمی ۴ واحد

۳.فیزیولوژی عمومی ۴ واحد

۴.کاربرد رادیو ایزوتوپ ۲واحد

۵.حیوانات آزمایشگاهی ۲واحد

۶.روش تحقیق در علوم پزشکی ۲ واحد

۷.ژنتیک عمومی ۲ واحد

۸.آشنایی با کامپیوتر ۲ واحد

۹.آمار حیاتی ۱ .  ۳واحد

 ۱۰.آسیب شناسی عمومی ۲  واحد

۱۱.هماتولوژی  ۲ واحد

۱۲.ایمونولوژی عمومی  ۳واحد

 

دروس اصلی رشته  به قرار زیر است:۱۵ واحد

۱.بیولوژی مولکولی پیشرفته  ۲ واحد

۲.میکروسکوپ الکترونیک  ۱ واحد

۳.کلیات میکروب شناسی پزشکی  ۴ واحد

۴.قارچ شناسی و انگل شناسی  ۳ واحد

۵.ویروس شناسی عمومی و پزشکی  ۲واحد

۶.ایمنی شناسی بیماریهای عفونی  ۳ واحد

 

دروس تخصصی عبارتند از:۱۷  واحد

۱.باکتری شناسی سیستماتیک ۱     ۲واحد

۲.باکتری شناسی سیستماتیک ۲    ۲واحد

۳.باکتری شناسی عملی      ۲واحد

۴.باکتری شناسی عملی پیشرفته   ۲واحد

۵.ویروس شناسی سیستماتیک    ۲واحد

۶.ویروس شناسی عملی   ۲واحد

۷.سمینار   ۱واحد

۸.پایان نامه    ۴ واحد

 

                          منابع آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی:

 

دروس

مراجع پیشنهادی وزارت بهداشت و سایر مراجع مفید

میکروبشناسی

·   Microbiology (Walker & et al)

·   Microbiology (Jawetz & et al)

·   Zinsser Microbiology (Joklike & et al)

·   Diagnostic Microbiology (finegulld)

·   Microbiology (Murray)

·        میکروبیولوژی جاوتز

·        باکتری شناسی پزشکی جاوتز-زینسر (سید مهدی نوراشرف الدین)

·        فشرده میکروبیولوژی پزشکی (دکتر محمدکریم رحیمی)

ویروس شناسی

·   Medical Microbiology (Zinsser)

·   Medical Microbiology (E. Jawetz)

قارچ شناسی پزشکی

·         قارچ شناسی پزشکی (دکتر مسعود امامی- دکتر کردبچه و ... )

·         قارچ شناسی پزشکی جامع (دکتر فریده زینی- دکتر امیر سیدعلی مهبد و ... )

·         قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی (دکتر شهلا شادزی)

·         قارچ شناسی پزشکی (روشهای عملی) (اوانس و ریچاردسن)

·   Medical Mycology (Rippon)

بیوشیمی عمومی

·   Principles of Biochemistry (Lehninger)

·   Biochemistry (Stryer)

·        مروری بر بیوشیمی (نجات شکوهی)

·        اصول بیوشیمی لنینجر 2ج (دکتر رضا محمدی)

ایمنی شناسی

·         ایمونولوژی (ایوان رویت)

·         ایمونولوژی (دکتر محمد وجگانی)

تک یاخته شناسی

·         بیماریهای انگلی در ایران (ج 1) (دکتر اسماعیل صائبی)

·   Medical Parasitology (Markell and Voge's)

·   Basic Clinical Parasitology (Neva F.A. & Brown H.W.)

 

باید محکم درس بخونی محکم


مطالب مشابه :


ارشد

ایمنی شناسی. ایمنولوژی. ایمنولوژی ایوان رویت. دکتر محمد
کارشناسی ارشد

ایمنی شناسی. ایمنولوژی. ایمنولوژی ایوان رویت. دکتر محمد
منابع ارشد ایمنی شناسی

1 - ایمونولوژی ایمونولوژی ایوان رویت ایمونولوژی سلولی مولکولی ابول عباس ایمونولوژی 7 استاد
منابع ارشد علوم آزمایشگاهی

ایمنی شناسی . ایمنی شناسی. ایمنولوژی. ایمنولوژی. ایوان رویت. محمد وجگانی. اصول وتفسیرآزمایش
معرفی رشته میکروب شناسی پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ایمنیشناسی ( 1 )، بیوشیمی ( 1 )، زبان تخصصی ( 2 ) (ایوان رویت) · ایمونولوژی (دکتر
معرفی جزوات طلایی و انحصاری موسسه آموزشی دکتر سلیمان پور (پارس)

ایمنولوژی ایوان رویت. 30%. 3. جزوه طلایی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی گروه آموزشی دکتر
آزمون تربیت مدرس و وزارت بهداشت

درس ایمنولوژی برای ارشد ایمنی شناسی ایمنولوژی ایوان رویت Medical Immunology. Stites et al
منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی وزارت بهداشت:

ایمنی شناسی. Cellular and Molecular Immunology اصول ایمونولوژی. دکتر وجگانی ABUL K.ABBAS ایوان رویت
برچسب :