ختم دعای هفت حصار

ختم دعای هفت حصار :

عکس ها اسکن شده اند و دعا به شرح زیر است : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : دو هزار و یک ختم ص ۳۸۶ الی ۳۹۱

 


مطالب مشابه :


دعای زبان بند - تیغ بند

آيه جهت بستن زبان سپس با دعا و استمداد طلبیدن از خدا و توکل به او و توسل به معصومین ع
کنکاشی در فرهنگ و اعتقادات مردم دشتی

بستن دهان گرگ: با رفتن پیش دعا نویس و نوشتن دعا دهان گرگ را می لذا مردم جهت نگهداری
دعا براي دفع جانور و حشرات موذي

دعابراي بستن دهان موش و دفع موش دعا براي بيماري هاي دهان ودندان دعا براي بيماري هاي
فواید دعای جوشن کبیر

اسرار دعا. مصنوع برای بستن زبان دشمن و زبان فردی كه بد باز كردن مغازه به جهت خوب
شرایط استجابت دعا

بر آوری انشاء الله دعا مستجاب است. جهت صبح براي بستن وبا آن آب دهان طفل
خواص هر بند از دعای جوشن کبیر

(شماره های ذکر شده مربوط به هر یک از ۱۰۰ بند آن دعا می چه شخص فحاش و بد دهان بستن زبان
راه های بخت گشایی100%تضمینی...

راههایی برای جلوگیری از بوی بد دهان جهت بستن زبان گردد.این دعا به جهت جمیع مقاصد
فضیلت و خواص سوره طه

بهبود بيماري هاي دهان به جهت دعا و طلسم برای بستن زبان دعا و جهت محبت عظیم دعا
ختم دعای هفت حصار

عکس ها اسکن شده اند و دعا به شرح زیر است : جهت دیدن آینده در خواب و برای رفع بوی بد دهان.
دعا براي ايجاد محبت

اگر خواهي شخصي را با کسي محبوب گرداني و براي بستن دعا براي بيماري هاي دهان ودندان دعا
برچسب :