رسم وحشتناک چینی‌ها برای زیبایی زنان (+عکس)

 

سالها قبل در میان چینی تبارها، پاهای کوچک در زنان زیبایی محسوب می‌شد. به همین دلیل برای کوچک نگه داشتن پاهای آنها، در سنین کودکی پاهای آنها رو محکم می‌بستند و تحت فشار قرار می‌دادند (قنداق پیچ می‌كردند) کاری دردناک و وحشتناک. عکس‌های زیر مربوط به همین سنت وحشتناک است...

 


مطالب مشابه :


معرفی قطارهای 'عقاب طلایی'

آرزودارم شما جوانان در سکوی موفقیت های بزرگ و در برخی هم صاحب پول و سرمایه ، کنار هم
متن سی دی صبر،استقامت،آرامش

نیازمندی های و مادر پولداری داشته باشیم و پول و مال و ملک به ما و بیداری در صبح
پیامدهای اجرای مالیات بر ارزش افزوده و زمینه‌سازی برای اجرای موفقیت‌آمیز در ایران

حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان صبح صادق دکتر فعلی پاسخگوی نیازمندیهای اقتصادی
رسم وحشتناک چینی‌ها برای زیبایی زنان (+عکس)

تلفن های ضروری موزه پول بانک مرکزی » بزرگ ترین راهنمای ایرانیان مقیم
تاثیر زبان فارسی بر زبان و ادبیات عرب

نیازمندی های صبح از صباح و صباح جهنم ، دینار پول رایج
برچسب :