راهنمای کشیدن خط چشم؛ چشـم‌های ریزتان را درشـت کنید! - آرایش چشم ریزآرایش چشم ریز

آرایش چشم ریز برترین ها: آرایش چشم ‌ها بسیار مشکل است به‌خصوص اگر بخواهید عیب‌ها را بپوشانید و زیبایی ‌ها را چندین برابر کنید و در نهایت هم خیلی آرایش‌تان به‌نظر نیاید. اما کار نشد، ندارد؛ هرچند ظرافت‌هایی دارد که شاید نتوان خیلی راحت آنها را یاد گرفت. سراغ یک کارشناس آرایشگری رفتیم تا از او بخواهیم به ما یاد بدهد چگونه می‌توان زیباترین و در عین حال طبیعی‌ترین چهره را داشت.  اماقبل از اینکه دنبال این توصیه‌ها بروید بهتر است بدانید موقع کشیدن خط چشم ، پلک بالا باید کاملا خشک و بدون چربی باشد تا بهتر بتوان شکل دلخواه را درآورد.,راهنمای کشیدن خط چشم؛ چشـم‌های ریزتان را درشـت کنید! چشم,خط چشم,زیبایی چشم,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعیخط پلک را پیدا کنید

ابتدا خیلی عادی مقابل آینه به چشم‌های خود نگاه کنید تا بتوانید خط پلک خود را پیدا کنید (نقطه مشخص شده در شکل). این خط را به‌عنوان یک نقطه کوچک فرضی در‌نظر بگیرید و هر وقت قصد دارید خط چشم بکشید اول از همه حواستان باشد که خط‌چشم شما نباید از این خط بالا بزند و در نهایت باید روی این خط باشد،  اگر هنگام خط‌چشم کشیدن آن را رد کنید،  خط‌چشم‌تان شکسته به‌نظر خواهد رسید.,راهنمای کشیدن خط چشم؛ چشـم‌های ریزتان را درشـت کنید! چشم,خط چشم,زیبایی چشم,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعیاگر چشمان درشتی دارید

اول از همه اینکه خط‌چشم پهن کاملا برای شما برازنده است. همچنین توصیه می‌کنیم داخل چشم را سیاه کنید. وقتی داخل چشم سیاه شود،  چشم کوچک‌تر و گردتر جلوه می‌کند.,راهنمای کشیدن خط چشم؛ چشـم‌های ریزتان را درشـت کنید! چشم,خط چشم,زیبایی چشم,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعیاگر چشمانی از حدقه بیرون زده دارید

پیشنهاد می‌کنیم پشت چشم را یک خط چشم پهن بکشید، در ضمن توصیه می‌کنیم از سایه تیره نیز به‌عنوان مکمل استفاده کنید چون سایه تیره بیرون‌زدگی را می‌پوشاند. وقتی تیرگی‌های پشت چشم زیاد شود، چشم فرورفته‌تر جلوه می‌کند.


 
,راهنمای کشیدن خط چشم؛ چشـم‌های ریزتان را درشـت کنید! چشم,خط چشم,زیبایی چشم,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعیاگر چشمان گود رفته دارید

شما به هیچ وجه نباید داخل چشم‌ها یا اطراف آنها را سیاه کنید چون چشم‌هایتان خیلی ریز و گودرفته‌تر جلوه خواهند کرد. بهترین حالت برای شما یک خط‌چشم باریک و ظریف است، البته سایه‌های روشن هم به این هدف شما کمک می‌کنند.,راهنمای کشیدن خط چشم؛ چشـم‌های ریزتان را درشـت کنید! چشم,خط چشم,زیبایی چشم,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعیاگر چشمان با فاصله دارید


بهتر است از خط‌چشم‌های گوشه‌دار استفاده کنید، یعنی خط‌چشم از گوشه داخلی چشم بیرون بیاید.  این کار باعث می‌‌شود فاصله میان چشم‌های شما کمتر خودش را نشان دهد چون خط‌چشم این فاصله را می‌پوشاند.,راهنمای کشیدن خط چشم؛ چشـم‌های ریزتان را درشـت کنید! چشم,خط چشم,زیبایی چشم,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعیاگر چشمان گردی دارید

شما باید نیمه ابتدایی چشم را خطی بسیار باریک بکشید و بعد به مرور تا انتها آن را پهن کنید. در ضمن بهتر است گوشه خارجی چشم را بکشید تا چشم کشیده‌تر به‌نظر برسد و گردی آن را بپوشاند.,راهنمای کشیدن خط چشم؛ چشـم‌های ریزتان را درشـت کنید! چشم,خط چشم,زیبایی چشم,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعیاگر چشمانی نزدیک به هم دارید

شما نباید خط‌چشم‌تان را از ابتدا بکشید. بهتر است از خط‌چشم نیمه استفاده کنید و بیشتر روی انتهای چشم کار کنید یعنی از نصف پایانی یا یک سوم انتهایی آن خط چشم بکشید تا فاصله بین چشم‌ها بیشتر جلوه کند.,راهنمای کشیدن خط چشم؛ چشـم‌های ریزتان را درشـت کنید! چشم,خط چشم,زیبایی چشم,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعیاگر چشمان ریزی دارید

برای درشت جلوه کردن چشم‌ها بهتر است هم بالای چشم خط بکشید و هم پایین آن؛ چون به‌طور کلی وقتی خط چشم پایین را بکشید چشم‌ها درشت‌تر جلوه می‌کنند.


,