کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 93

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی و بحران در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 1142- مدیریت دولتی ( با ضرایب گرایش2) دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات روزانه دانشگاه تربیت مدرس 5 - روزانه دانشگاه تهران 9 - روزانه دانشگاه تهران 9 عنوان رشته مدیریت در سازمان با رویکرد اسلامی می ­باشد. روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی- محل تحصیل پردیس فارابی قم روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت نیروی انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی قم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 گرایش مدیریت تحول روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 گرایش تشکیلات و روش­ها روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 12 گرایش مدیریت نیروی انسانی روزانه دانشگاه شاهد-تهران 3 شرایط در انتهای دفترچه


مطالب مشابه :


ظـرفيت هاي قبولي ارشد رشته حسـابداري...

پردیس خودگردان: دانشگاه قم: 20: فقط زن- پردیس خودگردان دانشگاه –شرایط در انتهای
ظرفیت ارشد 92 رشته زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات و ترجمه

· پردیس خودگردان / دانشگاه الزهرا(س) 5 - زن · پردیس خودگردان / دانشگاه قم - 7 زن
دانشگاه های دارای ارشد مدیریت بازرگانی در سال 93

دانشگاه قم: 10: فقط زن- گرایش مدیریت آموزش محور- پردیس خودگردان دانشگاه-شرایط در انتهای
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی1392

گرایش بازاریابی بین­ المللی- محل تحصیل پردیس قم: روزانه: دانشگاه خودگردان دانشگاه
آغاز توزيع کارت آزمون ارشد1392 دانشگاه آزاد از هفته آينده

دانشگاه قم - 10 زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 11781 دانشگاه قم - 10 - مرد
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 93

پردیس فارابی قم روزانه دانشگاه تهران 8 تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

آموزش محور- محل تحصیل پردیس فارابی قم: پردیس خودگردان: محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
اطلاعيه‌ دوم سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با رشته‌ محل‌هاي جديد

دانشگاه قم-10. 14556. دانشگاه قم-10-مرد. محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه :
ظرفیت دانشگاههای مدیریت اجرایی

دانشگاه تهران – پردیس قم - جمع پیام نور،غیرانتفاعی،مجازی،پردیس خودگردان: 115: 280: 270: 195: 797
مدیریت اجرایی ارشد

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل محل تحصیل پردیس فارابی قم: روزانه: دانشگاه
برچسب :