یوم الأربعین

حسین نادی هلا و کِلّ الهلا بزواری

ادخلوها بسلامٍ آمنین دیاری

یالماشین ... نادی حسین ... یا هلا بزواری

للباچین ... مأجورین ...

   


مطالب مشابه :


مقایسه ای بین سیر ادبیات داستانی کودکان در ایران و سرزمینهای عربی

منابع مطالعاتی ادبیات سیر ادبیات داستانی از پیشگامان ادبیات عرب بوده اند ، از
سیر مطالعاتی ویرایش

پیج فیسبوک زبان و ادبیات عرب دانشگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات سیر مطالعاتی
الفاظ اللهجة السودانیة فی شعر المتنبی

های مفید و کمیاب زبان و ادبیات عرب . مطالعاتی لدیوانه عددا كبیرا من سیر یشد به الاسیر
قضاوت ممنوع

پیج فیسبوک زبان و ادبیات عرب دانشگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات سیر مطالعاتی
چشم اندازی نوین به دنیای «جبران خلیل جبران »

در این راستا "هاملتون جب" مستشرق اسلام شناس در کتاب "مطالعاتی ادبیات عرب ادبیات،سیر
مدرسان زبان عربی باید تغییر کنند

استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی گفت: مدرسان زبان عربی باید تغییر سیر مطالعاتی
یوم الأربعین

پیج فیسبوک زبان و ادبیات عرب و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات سیر مطالعاتی
معرفی دکتر عدنان طهماسبی

برچسب‌ها: اساتید گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه سیر مطالعاتی
برچسب :