معضلات اجرا در کارگاه ساختمانی

دوستانی که در محیط اجرا و کارگاه کار کرده باشند با معضلات فراوانی روبرو می شوند که شاید با کمی تامل و تصمیمات شما همکاران محترم بتوان از آنها جلوگیری کرد و بتوان از حوادث دلخراش و غیر قابل جبران ممانعت ورزید.

در این مجال بنده موارد رایج در یک کارگاه اسکلت فلزی را بررسی مینمایم که کارگرانی ماهرتر و در شرایط خطر سقوط از ارتفاع مشغول بکار بوده اند

 سازه فلزی ، اسکلت فلزی

معضلات رایج که در اجرا موجب خطای کارگران می شود شامل موارد زیر می باشد:

1- میزان استراحت و روز تعطیل(نبود روز تعطیل در مدت اجرای پروژه)

2- بدی شرایط و تجهیزات رفاهی در حد مناسب در کارگاه.

3- نبود آموزش علمی مناسب و کافی برای کارگران.

4- اجرا نکردن اصول ایمنی در کار.

5-اجرا غلط های مصطلح  و نادرست که سر منشا علمی نداشته و اصرار و پافشاری بر اجرای آن.

با توجه به اینکه پروژه های ساختمانی جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشود سرپرست کارگاه می بایست با برنامه ریزی صحیح زمان استراحت در حین روز و همچنین یک روز جهت استراحت و تجدید قوا برای کارگران در هفته منظور نماید.

سرپرست کارگاه می بایست با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی محیط مناسب جهت استراحت کارگران در حین روز ایجاد نماید.

در بسیاری از موارد کارگران ساختمانی اصول فنی جهت اجرای اسکلت فلزی را نمی دانند و با جوش دادن قطعات بطور نا مناسب به یکدیگر نوع تکیه گاه را از مفصلی به گیردار و یا بالعکس تغییر داده که موجب تغییر نوع رفتار سازه میگردد. مهندس مجری یا مهندس ناظر مقیم می بایست بطور اجمالی آموزش علمی مناسب به سرکار و کلیه کارگران داده تا از بروز چنین اتفاقی ممانعت نماید.همچنین این آموزش اجمالی موجب از بین بردن غلط های مصطلح در اجرا نیز می شود.

اجرای اصول ایمنی در هر کار موجب حفظ سرمایه های انسانی در هر صنعتی می باشد، که با نهایت تاسف در صنعت ساختمان سازی در ایران به این سرمایه گران بها کمترین ارزشی داده نمی شود، و جهت کاهش هزینه ها از اجرای اصول ایمنی صرفنظر می گردد.

در کمتر کارگاه ساختمانی از کمربند ایمنی،  کلاه ایمنی ، کفش ایمنی ، دستکش و... می توان خبر گرفت.و با نهایت تاسف در صورت وجود موارد فوق در کارگاه، کارگران از این تجهیزات استفاده نمی کنند.

برای مثال در مواقعی که کارگر جوشکار بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی با پدیده برق زدگی چشم روبروست در این زمان خطاهای بسیار واضح از این کارگر شاهد هستیم.

با امید به روزی که مسولین محترم در صنعت ساختمان سازی در ایران بتوانند قوانین را پیاده کرده و اجرای هر پروژه ساختمانی توسط شرکتهای ساختمان سازی انجام گردد.

 

قدسی – فروردین 1392


مطالب مشابه :


تجهیز واداره کارگاه

وبلاگ آموزشی و مهندسی - تجهیز واداره کارگاه - وبلاگ آموزشی و مهندسی کارگاه ساختمانی:
ایمنی در کارگاههاي ساختمانی ایران

عمران و معماری - ایمنی در کارگاههاي ساختمانی ایران - ارائه مقالات,عکس و نرم افزار های مهندسی
معضلات اجرا در کارگاه ساختمانی

گروه ساختمانی پایا فعالیت خود را در ابتدا با واردات درهای ضد سرقت و با اعتقاد به ارائه
عوامل موثر بر ایمنی در کارگاه های ساختمانی ایران

ايمني در محيط كار - عوامل موثر بر ایمنی در کارگاه های ساختمانی ایران - آشنايي با اصول ايمني
ایمنی و حفاظت کار در کارگاه های ساختمانی

کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول
بررسی عوامل مؤثر بر ایمنی در کارگاههاي ساختمانی ایران

معین عمران - بررسی عوامل مؤثر بر ایمنی در کارگاههاي ساختمانی ایران - وبلاگی برای مهندسین برتر
اصول ایمنی در کارگاه ساختمانی

ايمني در محيط كار - اصول ایمنی در کارگاه ساختمانی - آشنايي با اصول ايمني در محيط كار - ايمني
نمونه فرم قراردادهای ساختمانی:

در این پست نمونه فرم خام انواع قرارداهای پیمانکاری جزء را قراردادم فرم های که در هر کارگاه
برچسب :