تقدیر از ضابطین قضایی

                                               بسمه تعالی

 

به حول و قوه الهی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران رتبه دوم 

کشور را در کشف سرقت بدست اوردند.

و همچنین فرماندهی انتظامی ورامین رتبه اول کشف سرقت را در شرق

استان تهران کسب نمودند.

 

                                             با ارزوی موفقیت برای آن عزیزان


مطالب مشابه :


آجر كاري

انجمن معماری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری دانشگاه علمی کاربردی جامع ورامین
تقدیر از ضابطین قضایی

دادسرای عمومی و انقلاب ورامین دانشگاه جامع علمی کاربردی پورتال دانشگاه جامع علمي
با فرهیختگان متولی (اصلاحیه)

دانشگاه جامع علمی کاربردی کاشان و از دانشگاه ورامین کارشناس 137 منطقه 12 شهرداری
نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت دوم

دادسرای عمومی و انقلاب ورامین دانشگاه جامع علمی کاربردی پورتال دانشگاه جامع علمي
شهرهای ایران

دانشگاه جامع علمی کاربردی . پرتال اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی پورتال شهرداری
شمه ای از موقعیت جغرافیایی و بافت فرهنگی و قومیتی مردم منطقه ورکوه

به نام مردان شاهوردی به ورامین تبعید مسجد جامع دانشگاه علمی کاربردی
رئیس جمهور و وزیران دولت دهم

دانشجويان گروه نرم افزار بهمن 90 دانشگاه جامع دانشگاه علمی کاربردی. ورامین رفت و از
برچسب :