استاندارد ترالی احیای بیمارستانها

استاندارد ترالی احیای بیمارستانها

b4146_534566346346.jpg

 استاندارد الف – 10

 در هر اورژانس و مركز فوريتهاي  پزشكي بايد يك ترالي اورژانس مجهر به داروها و تجهيزات مشروحه زير موجود باشد . بديهي است بعد از هر بار استفاده از ترالي تمام داروها و تجهيزات مصرف شده بايد جايگزين گردد و در زمان تحويل هر مطابق چك ليست به مسئول بعدي اورژانس تحويل داده شود . آماده بودن ترالي براي استفاده بايد خط  خوانا روي بر چسب نوشته و نصب گردد .

 


مطالب مشابه :


لیست بیمارستان های دولتی استان تهران

خاتره 89 - لیست بیمارستان های دولتی استان تهران - وبلاگ دانشجویان خدمات اجتماعی 89 دانشگاه
استاندارد ترالی احیای بیمارستانها

ليست داروها كه از طرف چپ به ‌بيمارستانهاي بزرگ ، اورژانس هاي مهم و پماد سوختگي
استانداردهای ترالی احیا

ليست داروها كه از طرف چپ ‌بيمارستانهاي بزرگ ، اورژانس هاي پماد سوختگي معمولي 10 عدد
یادمان باشد

در گزارش خود مي نويسد كه برخي از اجساد كشته شدگان به علت سوختگي بيمارستانهاي ليست
اهدا کنندگان عضو

اين در حالي است که همه روزه با مواردي از مرگ مغزي در بيمارستانهاي سوختگي شديد مي ليست
چک لیست بخش اورژانس

47- آيا ليست تجهيزات و تروما ، سوختگي ، بيماران در بيمارستانهاي 250
دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده (۱۱-۱۲-13-14-15)

راهنماي تسكين درد سوختگي. طبق آنچه در ليست كشيك آنكالي در بيمارستانهاي آموزشي پس از
برچسب :