رساله مجموعه سینمایی و تئاتر , مطالعات مجموعه سینمایی و تئاتر

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

   موضوع رساله :                                                                خرید انلاین رساله        

  رساله مجموعه سینمایی و تئاتر

  مطالعات مجموعه سینمایی و تئاتر

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 161  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فصل اول .............................................................................................................................. 01
کلیات )بیان مساله، سوالات، فرضیه، نتیجه گیری ................................................. 01
چکیده .......................................................................................................... 00
سینما ........................................................................................................... 01
بیان مسئله .................................................................................................... 01
اهداف پژوهش: ............................................................................................... 01
اهمیت و ضرورت انجام ..................................................................................... 01
روند تحقیق ................................................................................................... 01
ب-فرضیات: ................................................................................................... 01
پیش فرض پژوهش .......................................................................................... 01
ضرورت انجام پروژه وکاربرد نتایج آن: ................................................................. 01
مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر: ..................................................................... 01
فصل دوم: مبانی نظری ..................................................................................... 01
تعاریف و مفاهیم پایه ....................................................................................... 01
مقدمه ........................................................................................................... 01
پیشینه موضوع ............................................................................................... 01
پیدایش سینما ................................................................................................ 01
11 ............................................................ ( Persistence Of Vision ) تداوم دید
11 .................................................................... ( Phi Phenomenon) پدیده فای
10 ............................................................................. ( Photography ) عکاسی
5
سیر تحول تاریخ سینما در ایران ........................................................................ 12
سینما در ایران................................................................................................ 11
دهه چهل و پنجاه ............................................................................................ 11
تاریخ آموزش هنرهای نمایشی در ایران ............................................................... 11
هنر مفهومی ................................................................................................... 11
یک چیدمان معلق ........................................................................................... 21
هایپر رئالیسم ریچارد استه ............................................................................... 21
.گوئرنیکای پیکاسو ......................................................................................... 21
پیت موندریان ................................................................................................. 22
معماری مفهومی .............................................................................................. 11
معماری و سینما .............................................................................................. 10
12 ............................................................................................ »؟ سینما چیست «
رابطة معماری و سینما ...................................................................................... 11
11 ................................................. ) happening art, instalation ( هنر رویداد
معماری رویداد ................................................................................................ 10
سینمای دیجیتال ............................................................................................ 11
سینمای موج نو ............................................................................................... 11
موج نو سینمای فرانسه ................................................................................. 11
موج نو سینمای انگلستان ................................................................................. 11
موج نوی سینمای ایران ................................................................................. 10
فن آوری آیمکس چیست ؟ ............................................................................... 11
6
تاریخچه ........................................................................................................ 11
تکنولوژی آیمکس ........................................................................................... 11
پرده نمایش آیمکس : .................................................................................... 11
پروژکتور آیمکس .......................................................................................... 11
سیستم صوتی آیمکس : ................................................................................ 11
- سیستم صوتی دیجیتالی آیماکس ............................................................... 11
11 .......................................................................................... DMR تکنولوژی
10 .................................................................... : Imax نمونه هایی از سالن های
11 .................................................................. (OMNIMAX) آیمکس گنبدی
کلمبیا، دنیای علم ......................................................................................... 11
موزه علم و صنعت ......................................................................................... 11
تئاتر گنبدی شهر کوپنهاگ ........................................................................... 12
آیمکس سلیدو پارك فوتواسکوپ فرانسه ....................................................... 12
12 ................................................................... (3D IMAX) آیمکس سه بعدی
11 ...................... (BFI IMAX) سینمای آیمکس انستیتو فیلم بریتانیا در لندن
11 ......................................................................... ( Comedy) سینمای کمدی
انواع کمدی .................................................................................................. 11
11 ................................................................................ ( Screwball ) اسکروبال
فصل سوم ...................................................................................................... 12
مطالعات تطبیقی ............................................................................................. 12
نمونه های موردی ............................................................................................ 12
7
مجموعه سینمایی و انجمن سینمای جوانان ایران .................................................. 11
فعالیتهای انجمن سینما گران جوان ..................................................................... 11
خدمات صنفی ................................................................................................ 11
معرفی بازیگر .................................................................................................. 11
بررسی نمونه های داخلی .................................................................................. 11
-سینما فرهنگ )سیلورستی(: ........................................................................... 11
سینما صحرا )ریولی( ........................................................................................ 12
مشخصات فیزیکی پروژه : ................................................................................. 11
ایده های اصلی طراحی : ................................................................................... 11
سینما آزادی .................................................................................................. 11
سینما قدس ................................................................................................. 011
پردیس سینمایی ملت .................................................................................... 011
بررسی نمونه خارجی : .................................................................................... 011
011 ............................................................................................ : (UFA) سینما
000 .............................................................................. cinema oslo : نام پروژه
002 ................................................. la philharmonie luxembourg : نام پروژه
فصل چهارم.................................................................................................. 001
برنامه فیزیکی و ریز فضاها .............................................................................. 001
(حوزه بندی مجموعه سینمایی ........................................................................ 001
جداول ریزفضاها ........................................................................................... 001
فصل پنجم ................................................................................................... 011
8
استانداردها و ضوابط طراحی............................................................................ 011
فصل ششم ................................................................................................... 011
تحلیل سایت و موقعیت قرارگیری مجموعه ........................................................ 011
فصل هفتم : ................................................................................................. 011
شناخت و بررسی عرصه طرح .......................................................................... 011
سایت شناسی ............................................................................................... 011
فصل هشتم .................................................................................................. 011
سایر عوامل موثر بر طراحی ............................................................................. 011
سازه و تاسیسات ........................................................................................... 011
دیاگرام ارتباطی مجموعه سینمایی ................................................................... 010
کتابخانه: ...................................................................................................... 011
رستوران: ..................................................................................................... 012
اداری، آموزشی: ............................................................................................ 012
موتورخانه: ................................................................................................... 012
تأسیسات برقی: ............................................................................................ 012
تأسیسات اطفاء حریق .................................................................................... 012
فصل هشتم .................................................................................................. 011
ایده کانسپت و طرح مجموعه ........................................................................... 011
شناخت معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی ....................................... 011
ایده های اولیه و خطوط اصلی طرح ................................................................... 011
گام اول ....................................................................................................... 011
9
گام دوم ....................................................................................................... 011
گام سوم ...................................................................................................... 011
گام چهارم.................................................................................................... 011
گام پنجم ..................................................................................................... 011
گام ششم ..................................................................................................... 011
شناخت و بررسی مصالح طرح .......................................................................... 011
منابع و ماخذ: ............................................................................................... 011
منابع اینترنتی : ............................................................................................. 011

 

قیمت : 25 هزار تومان

       خرید انلاین رساله        


مطالب مشابه :


پایان نامه معماری

پایان نامه معماری شهر و شوراي شهر ، www.arcspace.ir ، سالن آمفي تئاتر پایان نامه شهر
انجام پروژه پایان نامه معماری

انجام پایان نامه های معماری مطالعات کلینیک تخصصی زنان و زایمان مطالعات تئاتر شهر
مطالعات تئاتر شهر بهمراه نقشه اتوکد

(مطالعات پایان نامه معماری) تعداد صفحه: 197 عنوان: مطالعات تئاتر شهر بهمراه نقشه
پروژه معماری

پایان نامه معماری. تاثیر معماری شهر در پیشگیری از وقوع جرم مطالعات تئاتر شهر.
پایان نامه معماری - طراحی مرکز همایش های مشهد با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران

پایان نامه معماری تحقیق ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و مجموعه تالار شهر جدید
رساله مجموعه سینمایی و تئاتر , مطالعات مجموعه سینمایی و تئاتر

رساله معماری, پایان نامه معماری, پروژه طراحی معماری, تئاتر گنبدی شهر کوپنهاگ
لیست پایان نامه و رساله های مهم معماری

بررسی پارک دانشجو و ورودی تئاتر شهر پایان نامه, پایان نامه معماری,
پایان نامه معماری - مجموعه فرهنگی و تفریحی غرب تهران

پایان نامه معماری تحقیق معماری پروژه آمفي تئاتر ساختار اجتماعي‌ و اقتصادي‌ شهر
دانلود پروژه های معماری و انجام پروژه ها

انجام پایان نامه های معماری مطالعات کلینیک تخصصی زنان و زایمان مطالعات تئاتر شهر
مطالعات معماری - پروژه مجتمع تجاری آرمان

پایان نامه معماری تحقیق معماری سالن کنفرانس ـ تئاتر; تحولات شهر مشهد بعد از پیروزی
برچسب :