دعاهای کمیل-دعای توسل-دعای ندبه-دعای عهد


05817151486589679701.jpg

ادعیه (به تفکیک نام دعا)
 

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمة)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی ejra_01.gif 12,797 0:54:34
2 نزار القطری ejra_01.gif 5,734 0:24:26
3 کافی ejra_01.gif 6,988 0:29:48
4 حاج مهدی منصوری ejra_01.gif 10,680 1:00:14
5 عباس صالحی ejra_01.gif 7,762 0:43:52
6 انصاریان - قسمت اول ejra_01.gif 4,065 0:22:49
7 انصاریان - قسمت دوم ejra_01.gif 6,951 0:39:31
8 هاشمی نژاد - قسمت اول ejra_01.gif 4,387 0:24:39
9 هاشمی نژاد - قسمت دوم ejra_01.gif 5,310 0:30:11
10 عبدالرضا هلالی ejra_01.gif 2,832 0:15:49
11 حاج رضا نبوی - قسمت اول ejra_01.gif 5,354 0:30:09
12 حاج رضا نبوی - قسمت دوم ejra_01.gif 5,445 0:30:57
13 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت اول) ejra_01.gif 2,674 0:18:19
14 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت دوم) ejra_01.gif 2,618 0:17:56
15 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت اول) ejra_01.gif 2,910 0:19:57
16 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت دوم) ejra_01.gif 3,004 0:20:35
17 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت سوم) ejra_01.gif 2,717 0:18:37
18 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت اول) ejra_01.gif 3,243 0:22:14
19 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت دوم) ejra_01.gif 3,981 0:27:18
20 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت سوم) ejra_01.gif 1,223 0:06:57
21 دعای کمیل ejra_01.gif 1,812 0:29:22
22 حاج مهدی سماواتی ejra_01.gif 1,386 0:34:36
23 شیخ باقر مقدسی ejra_01.gif 1,237 0:20:01

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 باسم کربلایی ejra_01.gif 3,998 0:22:43
2 رستگار ejra_01.gif 10,575 1:00:09
3 عبدالرضا هلالی ejra_01.gif 5,420 0:30:32
4 حاج مهدی منصوری ejra_01.gif 4,968 0:27:58
5 سید مهدی میرداماد ejra_01.gif 5,038 0:28:22
6 حاج مهدی سلحشور ejra_01.gif 6,808 0:38:26
7 سازگار ejra_01.gif 4,909 0:27:35
8 حاج حسین سازور ejra_01.gif 7,960 0:44:59
9 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول ejra_01.gif 5,568 0:18:50
10 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم ejra_01.gif 5,564 0:18:58
11 حاج صادق آهنگران ejra_01.gif 1,370 0:22:12
12 سید ولید المزیدی ejra_01.gif 1,128 0:18:15
13 فرهمند ejra_01.gif 3,696 0:15:46

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 باسم کربلایی ejra_01.gif 5,128 0:29:08
2 انصاریان ejra_01.gif 8,959 0:50:56
3 کافی ejra_01.gif 5,620 0:31:38
4 حاج سعید حدادیان ejra_01.gif 7,064 0:39:54
5 حاج مهدی منصوری - قسمت اول ejra_01.gif 4,257 0:23:55
6 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم ejra_01.gif 5,377 0:30:34
7 ملا باسم ejra_01.gif 7,856 0:44:24
8 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول ejra_01.gif 5,372 0:18:09
9 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم ejra_01.gif 5,568 0:17:59
10 شیخ باقر مقدسی ejra_01.gif 1,291 0:20:54
11 فرهمند ejra_01.gif 4,005 0:26:25

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار ejra_01.gif 3,554 0:10:06
2 فرهمند ejra_01.gif 542 0:08:42
3 دعای عهد ejra_01.gif 542 0:08:42
4 سید ولید المزیدی ejra_01.gif 588 0:09:27


مطالب مشابه :


دانلود دعای کمیل با نواي مداحان مشهور فارسي و عربي

دانلود دعای کمیل با نواي مداحان مشهور کتابخانه های انلاین حاج محمود کریمی
دانلود دعای پر فیض کمیل

دعای کمیل بن زیاد حاج محمود کریمی پرتال تاریخی دانیال آنلاین.
دعاهای کمیل-دعای توسل-دعای ندبه-دعای عهد

فرهنگ لغت آنلاین دعای کمیل بن زیاد حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت اول) 2,910:
دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمة)

پرداخت آنلاین دعای کمیل بن زیاد حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت اول) 2,910:
نرم افزار زیارت آنلاین نسخه یک

پایگاه اینترنتی کمیل - نرم افزار زیارت آنلاین نسخه یک دعای کمیل; دعای
قبیله مداحان، از دفاع از مداح دارای رابطه با زن شوهر دار تا دفاع از مداح هفت تیر کش

به گزارش سرویس فرهنگی آینده آنلاین ، اظهارات منصور ارضی در دعای کمیل این کریمی نام
شیوه و اصول ادعیه خوانی

دارد .مثلا سبک اجرای دعای کمیل و دعای ندبه متفاوت است در کریمی; حاج آنلاین 1;
دانلودمجموعه ادعبله وزیارتها

دعای کمیل بن زیاد 2,618 0:17:56 15 حاج محمود کریمی
مناجات با خداوند ، بسیار زیبا

پایگاه اینترنتی کمیل - مناجات با خداوند دعای کمیل
دعای کمیل، نوحه خوانی ، مصیبت خوانی ، روضه خوانی وضیافت شام

دعای کمیل، نوحه خوانی ، مصیبت خوانی ، روضه پزشک پوست و زیبایی نگار کریمی خبر آنلاین
برچسب :