تعلیق بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش!

26222.jpg

تعلیق بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش!

به گزارش آفتاب، بیمه طلایی معلمان بازنشسته که به تازگی تحت پوشش بیمه (ایران) قرار گرفته بودند دیگر تمدید نمی شود.

در تماس با بیمه ایران وقتی علت را جویا شدیم درپاسخ بیمه ایران اینگونه بیان کرد که به دنبال بدهی زیاد وزارت آموزش و پروش به این شرکت بیمه قرارداد خود را لغو کرده است .

این درحالیست که حق بیمه طلایی هر ماه از حساب این عزیزان کسر می شود اما ظاهرا آموزش و پروش که می بایست نیمی از حق بیمه را پراخت کند این کار را انجام نداده و باعث شده قرارداد بیمه طلایی معلمان لغو گردد


مطالب مشابه :


ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته کشوری

ثبت نام بیمه مسئولان آموزش و پرورش و بیمه ایران بـازنـشـستگان و افراد
بیمه طلایی بازنشستگان کشوری به شرکت آتیه سازان حافظ واگذار شد

آموزش و پرورش گفتنی است شرکت ‌آتیهسازان حافظ با لینک های عمومی "ثبت نام بیمه
ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته آغاز شد

مدیرکل آموزش و پرورش بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان حافظ بوده اند ثبت نام بیمه
تعلیق بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش!

پیش ثبت نام اینترنتی بیمه آتیه سازان خیانت تعلیق بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش!
سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی (بیمه اتیه سازان حافظ)

سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی (بیمه اتیه سازان حافظ) مراحل ثبت نام:
مسافرت یارانه ای مشهد مقدس

کانـون بازنشستگان آموزش و بیمه ی آتیه سازان در هر زمانی اقدام به ثبت نام
شروع ثبت نام اردو های برون ودرون استانی 1و 2 روزه

کانـون بازنشستگان آموزش و پـرورش شروع ثبت نام اردو های برون ودرون بیمه ی آتیه سازان
نامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص بیمه طلایی شاغلین

نامه وزارت آموزش و پرورش در بیمه طلایی با بیمه آتیه سازان جهت ثبت نام خودرو
اطلاعیه اردوگاه 13 آبان چالوس

کانـون بازنشستگان آموزش و بیمه ی آتیه سازان 9الی 12ظهردفتر کانون اماده ثبت نام
صورت جلسه نشست سوادکوه رؤسای کانون های سراسر استان مازندران

بیمه آتیه سازان حافظ ثبت نام مرکزی بازنشستگان آموزش و پرورش بیمه و سازمان
برچسب :