موضوع اسکیس شماره 2 تمرینات معماری

سردر دانشگاه

89888950991169265199.jpg

خوابگاه 

77274239890501427406.jpg

دانشکده مهندسی

این فضا برای 100 نفر دانشجو طراحی می شود.مکان یابی بهترین مکان برای سایت مجموعه و تحلیل سرانه ها و دیاگرام های اصلی الزامی است.


مطالب مشابه :


فضاها و دياگرام روابط فضا ها...(طراحی معماری 3)

Architecture - فضاها و دياگرام روابط فضا ها (طراحی معماری 3) - گذری بر معماری
پروژه رساله دیاگرام استاندارد هتل

رساله معماری پروژه رساله دیاگرام ۱۸۲۸ - سونامی Tsunami چیست ۲۴ ص ۱۸۲۹ - سیپورکس ۱۶
کانسپت چیست و جایگاه آن در معماری کجاست؟

زنان معمار - کانسپت چیست و جایگاه آن در معماری کجاست؟ - - زنان معمار
علائم و مفاهیم تحلیل سایت

مهرازان - معماری - طراحی شهری - علائم و مفاهیم تحلیل سایت - معماری - شهرسازی - طراحی شهری
FPGA چیست ؟

fpga چیست ؟ fpga ها نسل بلوک دیاگرام یک fpga به طور ساده در دلیل این امر گوناگونی معماری ساخت
رساله و پروژه مجتمع فرهنگی

رساله معماری پروژه معماری رساله دیاگرام استاندارد فرهنگسرا ۸۳۰ - مسیل شهری چیست
موضوع اسکیس شماره 2 تمرینات معماری

memary emroooz - موضوع اسکیس شماره 2 تمرینات معماری - art and architecture
برچسب :