استعلام ادارات کل کار استانها از مرکز در خصوص ذخیره مرخصی

در مورد شکایت بابت مانده مرخصی های کارکنان شرکت مخابرات انجام گرفته ، این وزارتخانه طی بخشنامه ای به ادارات کار استانها اعلام کرده است که شکایت بازنشستگان مخابرات وارد بوده و اداره کار استان موظف است دقیقا به حق و حقوق شاکیان رسیدگی نموده و حکم مناسب صادر نمایند.

لازم به توضیح است که در سال ۸۸ و ۸۹ حقوق پرداختی به کارکنان علی الحساب بوده و در فیش های حقوقی آن سالها جمله علی الحساب قید شده است و مبلغ پرداختی از بابت پول مرخصی نیز علی الحساب میباشد. لذا کارکنان ضمن مراجعه به اداره کار شهرستان مربوطه و دعوی شکایت و اخذ تعداد روزهای مانده مرخصی از کارگزینی و تحویل آن به اداره کار سریعا اقدام نمایند .

شرکت مخابرات در سال ۸۸ و پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات, روزهای مرخصی ذخیره کارکنان را در اقدامی کمتر حساب شده, بر اساس حقوقی پرداخت کرد که از دو سال گذشته اش علی الحساب بود.

در همان زمان نیز حقوقی که توسط کارکنان دریافت میشد کلمه “علی الحساب” را بر روی خود داشت.

از آنجا که دولت پرداخت مابه التفاوت مانده مرخصی های کارکنان را نمی پذیرفت, شرکت مخابرات نیز به شرکتهای تابعه اش دستور داد فقط بر اساس حکم دادگاه مبالغ را پرداخت  نماید و لاغیر.چنین شد که کارکنان بازنشسته مجبور به طرح شکایت در مراجع قضایی شدند.


مطالب مشابه :


مطالبات ذخیره مرخصی استحقاقی سنواتی بازنشستگان مخابرات

8 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - مطالبات ذخیره مرخصی استحقاقی سنواتی بازنشستگان مخابرات - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی
گفتگوی معاون مالی مخابرات ایران درخصوص پاداش بازنشستگان

9 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - گفتگوی معاون مالی مخابرات ایران درخصوص پاداش بازنشستگان - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی
وام پایان خدمت کارکنان مخابرات خوزستان

14 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - وام پایان خدمت کارکنان مخابرات خوزستان - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ
اطلاعیه اداره رفاه و مددکاری

29 ژوئن 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - اطلاعیه اداره رفاه و مددکاری - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ بازنشستگان مخابرات
عدم پرداخت مابه التفات کمک هزینه خواربار و اقلام سبد رفاهی سال 92

20 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - عدم پرداخت مابه التفات کمک هزینه خواربار و اقلام سبد رفاهی سال 92 - بازنشستگان طرح تشویقی
استعلام ادارات کل کار استانها از مرکز در خصوص ذخیره مرخصی

7 مه 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - استعلام ادارات کل کار استانها از مرکز در خصوص ذخیره مرخصی - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی
لوح سپاس و 1 سکه تمام بهار آزادی بازنشستگان مخابرات (1)

20 آگوست 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - لوح سپاس و 1 سکه تمام بهار آزادی بازنشستگان مخابرات (1) - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی
مهلت ده روزه اجرای احکام دادگاه تبریز به مخابرات

17 ا کتبر 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - مهلت ده روزه اجرای احکام دادگاه تبریز به مخابرات - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ
وام پایان خدمت کارکنان مخابرات خوزستان (1)

26 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - وام پایان خدمت کارکنان مخابرات خوزستان (1) - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ
تصمیمات ضد انگیزشی مدیران مخابرات

24 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - تصمیمات ضد انگیزشی مدیران مخابرات - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ
برچسب :