موتورساده

وسایل مورد نیاز


١- باتری بزرگ، متوسط یا کوچک (البته باتری بزرگ بهتر است)

٢- آهن‌ربای گرد. اگر روی آهن‌ربا پوشش نقره باشد بهتر است. البته آهن‌ربا با روکش نیکل نیز کار می‌کند اما نه به خوبی روکش نقره.

٣- سیم برق، مثل سیم سر سوسماردار

٤- پیچ چوب یا دیواری با نوک تیز، این پیچ باید خاصیت مغناطیسی داشته باشد و برق را هدایت کند.

موتور هم قطبی
ته‌پیچ را در مرکز آهن‌ربای گرد قرار دهید. سیم‌سوسماری را به دو نیم تقسیم کنید و حدود ٢ سانتی‌متر از روکش عایق سیم را بردارید به طوری که انتهای سیم به صورت رشته‌ رشته (مثل برس) در آید.

سر سوسماری سیم را به طرف بالای باتری وصل کنید.

سر تیز پیچ را به ته باتری تماس دهید، پیچ و آهن‌ربا را در فاصله‌ی (حدود) ٢ سانتی‌متر بالای میز قرار دهید (پیچ به خاطر (بوجود آمدن) خاصیت مغناطیسی به ته باتری می‌چسبد).

موتور هم قطبی
به آرامی سر دیگر سیم (که به صورت رشته رشته است) به کناره‌ی آهن‌ربا تماس دهید. به این ترتیب موتور ساده‌ای حاصل می‌شود.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

در این موتور با تماس سیم به کناره‌ی آهن‌ربا، جریان الکتریکی در سیم برقرار می‌شود. میدان مغناطیسی آهن‌ربا بر جریان الکتریکی، نیرو وارد می‌کند و این نیرو باعث چرخش آهن‌ربا می‌شود.


مطالب مشابه :


موتورساده

کاردستی های علمی - موتورساده - آموزش ساخت انواع کاردستی های وسایل مورد
کاردستی های علمی

کاردستی های علمی. دستور ساخت کاردستی های علمی ساده
ساخت آتروپات به ساده ترین روش

ندای علوم تجربی - ساخت آتروپات به ساده ترین روش برچسب‌ها: ساخت وسایل علمی, بازی های
شناخت وسایل آزمایشگاهی شیمی و چگونگی کار با آنها

آموزش علوم تجربی - شناخت وسایل آزمایشگاهی شیمی و چگونگی کار با آنها - نگاهی تازه به علوم و
شیوه های ساخت و بکارگیری وسایل کمک آموزشی

تکنولوژی آموزشی - علمی-آموزشی-اطلاع شیوه های ساخت و بکارگیری وسایل کمک
ساخت وسیله دست ساز

جاهد، با ساخت این وسایل کمک آموزشی توانسته است دروس کلاس سوم ابتدایی را با علمی ، سرگرمی
برچسب :