پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان گیلان کد جدید استان 013

 ساعت 22 مورخه 93/0۷/۰۹ (روز چهارشنبه) کد استان گیلان به 0۱۳ و شماره تلفنهای مشترکین ثابت از 7 رقم به 8 رقم تغییر می یابد. و برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان نبوده و از خارج استان باید با کد 0۱۳ اقدام به شماره گیری نمایند

طرق دریافت شماره جدید

۱ ورود به  سامانه مشاهده شماره جدید دریافت شماره جدید 

2- تماس با سامانه رایگان ۲۹۲۹ و دریافت شماره جدید

۳-ارسال شماره قدیم به سامانه پیامکی 300002828 و دریافت شماره جدید از طریق پیامک

نرم افزار اندروید همکدی(برای دانلودR-cl فایل همکدی تالش فایل همکدی صومعه سرا فایل همکدی سیاهکل فایل همکدی شفت فایل همکدی رودسر فایل همکدی رودبار فایل همکدی رضوانشهر فایل همکدی رشت فایل همکدی ماسال فایل همکدی لنگرود فایل همکدی لاهیجان فایل همکدی کیاشهر فایل همکدی فومن فایل همکدی آستانه اشرفیه فایل همکدی آستارا فایل همکدی انزلی فایل همکدی املش

سایت شرکت مخابرات استان گیلان-

کدقدیم نام شهرستان 0181277     آبكنار 0132475     آج بوزايه 0182521     آستارا 0142422     آستانه اشرفيه 0132737     آليان 0142254     آهندان 0182343     اباتر 0132793     احمدسرگوراب 0182472     اردجان 0182476     ارده 0182479     ارشادمحله 0132482     اژدهابلوچ 0182456     اسالم/خليفه آباد/ناورود 0182355     اسپند/چكوور 0142455     استخربيجار 0132685     اسطلخ جان 0132476     اسطلك 0182347     اسفقن سر 0132634     اسكولك 0132426     اشكيك 0142553     اطاق ور 0142737     البرز/جوركاسر 0142273     امام/ده 0132322     امامزاده/هاشم 0142456     امشل 0142722     املش 0142442     اميرهنده 0142327     انارستان 0142652     اوشيان 0182492     اولم 0142343     ايزبرم 0142282     ايوان استخر 0142233     باركوسرا 0132578     بازقلعه اكبر 0182520     باغچه سرا 0132773     بالاخرطوم 0142235     بالارودپشت/بين كلايه 0132348     بداب 0182448     بداغ محله 0132456     برمچه قوام 0132647     بره سر 0132323     بلسبنه 0182334     بلگور 0181     بندر/انزلي 0142481     بندر/كياشهر 0182328     بهمبر 0132325     بيجاركنار 0142562     پاپكياده 0142325     پاشاكي بالامحله/پائين محله 0132694     پاكده 0142493     پركاپشت 0142568     پروش 0182466     پره سر 0182335     پشت مسار 0182337     پشتير 0132548     پلكوه/پاچكنار 0142432     پوشل 0142237     پهمدان 0132332     پيربازار 0182495     پيرسرا 0131881     پيركلاچاي 0142346     پيركوه 0132577     پيش كنار 0182348     پيشخان 0142353     تازه آباد/جنگاه 0142426     تجن گوكه 0132352     تش 0132735     تطف رود 0182445     تكي تازه آباد 0132427     تمل شيركوه 0142634     تميجان 0132682     توتكابن 0131675     تويسروندان 0132428     تيسيه 0132465     جليدان 0132635     جمال آباد 0182377     جمعه بازار/تولم شهر 0132648     جوبن 0132582     جوبنه 0132466     جوپشت 0132432     جوركويه 0182435     جوكندان 0132795     جيرده 0132434     جيركويه 0142734     جيرگوابر 0132692     جيرنده/عمارلو 0132483     جيرهنده 0142642     چابكسر 0132424     چاپارخانه 0142566     چاف 0142633     چايجان 0132452     چپرپرد 0132687     چلكاسر 0132689     چلوانسرا 0132784     چماچاه 0142564     چماقستان 0142534     چمخاله 0182434     چوبربندرانزلي 0132786     چوبرشفت 0142427     چوركوچان 0182465     چوكا 0132435     چوكام 0132526     چولاب/ابراهيم سرا 0142438     چهارده 0132646     چهارمحل 0132732     چيران 0132445     حاجي بكنده 0142558     حاجي سرا 0142478     حسن بكنده 0181328     حسن رود 0142238     حسنعلي ده 0182442     حويق 0182538     حيران 0132638     خاصه كول 0182457     خاله سرا 0142355     خرارود 0182385     خراط محله 0182432     خرجيگل 0182497     خشك رودبار 0132436     خشكبيجار 0132734     خشكنودهان 0182438     خطبه سرا 0132798     خطيبان 0132422     خمام 0181228     خميران 0182467     خوشابر 0142443     داخل 0132748     دارباغ 0182475     دارسرا 0132444     دافچاه 0142494     درگاه 0142498     دستك 0132684     دشتويل 0142647     دعوي سرا 0132586     دلچه 0182342     دليوندان 0132787     دوبخشر 0182326     دوگور 0142492     دهشال 0142486     دهگاه 0142352     ديارجان 0142225     ديزين 0142342     ديلمان 0182468     ديناچال 0132762     راسته كنار/بوئين 0142762     رحيم آباد 0132637     رستم آباد 0131     رشت 0142632     رضامحله 0182462     رضوانشهر 0132622     رودبار 0182469     رودبارسرا 0142244     رودبنه 0132448     رودپشت 0132755     رودپيش 0142621     رودسر 0142637     روشن آبسر 0132468     زيباكنار 0132743     زيده 0142533     سادات محله/صيدرمحله 0142495     سالكده 0142549     سالكويه 0142772     سجيران/جيركول 0132554     سده 0142263     سراجار 0132587     سراوان 0141255     سرچشمه 0142245     سرشكه 0132584     سروندان 0182384     سسمس 0142246     سطل سر 0131429     سقالكسر 0181235     سنگاچين 0132572     سنگر 0142733     سوركوه 0182363     سه سار 0182478     سياه بيل/ديگه سرا 0181233     سياه خاله سر 0142272     سياه گوراب 0132797     سياه مزگي/توسه 0142322     سياهكل 0142635     سياهكل رود 0142727     سيوير 0132792     شادخال 0132574     شاقاجي/اسلام آباد 0132788     شالما 0182485     شاندرمن 0142726     شبخوسلات 0142445     شرفشاده/كهنه رودپشت 0142434     ششكل 0182473     شفارود 0132782     شفت 0132547     شكارسرا 0142542     شلمان 0132738     شولم 0132672     شهربيجار 0132455     شهرستان 0131338     شهرصنعتي/رشت 0182493     شهرك صنعتي/صومعه سرا 0132447     شيجان 0132345     شيخ علي بست 0132579     شيخ علي توسه 0142248     شيخ علي كلايه 0182374     شيخ محله/سياه درويشان 0182488     شيخ نشين 0182436     شيرآباد 0132686     شيركوه 0142496     صفرابسته 0182322     صومعه سرا 0132326     صيقلان ورزل 0182336     ضيابر 0132535     طارم سر 0182487     طاسكوه 0181329     طالب آباد 0182358     طاهرگوراب 0132334     طرازكوه 0142655     طول لات 0182552     عباس آباد 0132652     علي آباد 0182533     عنبران محله 0142538     فتيده 0131229     فخب 0132472     فخرآباد 0142326     فشتال 0132442     فشتكه 0132536     فشتم 0132342     فلكده 0132722     فومن 0142648     قاسم آباد/سفلي 0142636     قاسم آباد/عليا 0132588     قاضيان 0182447     قروق/جماكوه 0132733     قلعه رودخان 0142433     كارسيدان 0132758     كاس احمدان 0182536     كانرود 0181268     كپورچال 0142277     كتشال 0132443     كته سرولات 0142448     كته شصت 0132556     كتيك 0132344     كتيگر/آقاسيدشريف 0142265     كچلام 0142736     كرفستان 0182332     كسما 0132446     كلاچاه دوم 0142658     كلاچاي/بي بالان 0132745     كلرم 0132627     كلشتر 0132698     كليشم 0142452     كماچال 0132744     كمامردخ 0132796     كمساربزرگ


مطالب مشابه :


قابل توجه دوستان دانشگاه آزاد واحد بين الملل بندرانزلي ( حقوق خصوصي )

قابل توجه دوستان دانشگاه آزاد واحد بين شهرستان بندر انزلی شماره دانشجويي
پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان گیلان کد جدید استان 013

پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان گیلان کد فایل همکدی انزلی: مرکز آزمون دانشگاه آزاد
قابل توجه عزيزان دانشجو ( دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی دانشگاه آزاد شماره دانشجويي
آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور

آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور خیابان ورزش جنب دانشگاه آزاد. 34. بندر انزلی.
درباره بهشت ایران بندر انزلی بیشتر بدانیم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیش‌شماره سازمان منطقه آزاد بندر انزلی; دانشگاه‌ها و
مهم .فرم پروپوزال.مهم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی دانشگاه آزاد شماره دانشجويي
ورود به سايت دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی دانشگاه آزاد شماره دانشجويي
لینک ثبت نام ایران آیلتس آیلتس تهران آیلتس ایران تهران آیلتس - ثبت نام آیلتس در ارمنستان دبی ترکیه

شماره تماس: (پيش شماره 021) دانشگاه آزاد رشت , بلوار فردوس , شمال , بهشهر , بندر انزلی ,
پیش فروش اپارتمان در منطقه آزاد انزلی و تالش

پیش فروش اپارتمان در منطقه آزاد انزلی و سیستم اطلاع رسانی دانشگاه شماره تماس:09113837430
در باره عضویت درانجمن ژئو پلیتیک ایران (از سایت انجمن ژئوپلیتیک ایران)

ژئوپلیتیک بندر انزلی تماس حاصل فرمایند. سایت دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
برچسب :