« طرح درس درس علوم تجربی دوره ی راهنمایی تحصیلی

باسمه تعالی

« طرح درس درس علوم تجربی دوره ی راهنمایی تحصیلی

نام درس : علوم تجربی             موضوع درس :  تابش گرمایی       فصل :4     صفحه های : 64-62               پایه ی : دوم راهنمایی           نام مدرسه : فریدشهرستان : رامسر

طراح : عبدالرضا قربانی                    مدت جلسه : 40 دقیقه                                 تعداد شاگردان : 25نفر                                                                مورخ : 11/9/89

هدف کلی : دانش آموزان با انتقال گرما به روش تابش آشنا شوند .

رئوس مطالب

هدف های جزیی

رفتار ورودی

ارزشیابی تشخیصی

زمان

نتیجه

اهداف رفتاری

-تابش گرمایی

-عوامل موثر بر تابش گرمایی

-تفاوت انتقال گرما به روش تابش با رسانایی و همرفت

- کاربرد تابش گرمایی در صنعت و زندگی روزمره

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان باید :

الف دانستنی ها :

1- با نحوه انتقال گرما به روش تابش آشنا می شوند.

2- تفاوت انتقال گرما به روش تابش با روش های انتقال گرما از طریق همرفت و رسانایی را درک نمایند .

3- عوامل موثر بر میزان تابش در اجسام مختلف را بشناسند .

ب : مهارتی ها

1 با انجام آزمایش تأثیر دمای اجسام بر میزان تابش گرمایی را توضیح می دهند.

2 با انجام آزمایش به تأثیر رنگ اجسام در میزان انتشار انرژی تابشی پی می برند .

3 با طراحی آزمایشی نقش رنگهای مختلف بر میزان تابش گرمایی را با هم مقایسه می کنند .

ج نگرشی ها :

به نقش رنگ ها در صرفه جویی انرژی توجه نشان
می دهند .

 

از دانش آموزان انتظار داریم قبل از شروع درس بتوانند :

1 انتقال گرما به روش همرفت را با روش رسانایی مقایسه کنند .

2- نقش چگالی را در جریان همرفتی بیان کنند .

3- با انجام آزمایش شرایط ایجاد جریان همرفتی را بکار می برند .

1- جاهای خالی را پر کنید ؟

- وقتی هوا گرم شود حجم آن ... و چگالی اش ... می یابد .

 

2-علت ایجاد جریان همرفتی کدام است  ؟ الف - اختلاف جرم ý

ب  -اختلاف دما ý

ج – اختلاف وزن ý

د- اختلاف حالت ý

3– یک بطری شیشه ای را پر از آب داغ می کنیم و مقداری ماده ی رنگی نیز به آن می افزائیم

( بطری 1) کاغذی را بر روی بطری قرار داده و آن را بطور وارونه بر روی شیشه ای دیگری که حاوی آب سرد است می گذاریم ( بطری 2) بعد از برداشتن کاغذها کدام یک از شکل های زیر درست است علت را توضیح دهید ؟

4- لوله ی شیشه ای که مقاوم حرارتی می باشد با دو چوب پنبه ی پلاستیکی که دماسنجی از درون آن عبور داده ایم دهانه ی لوله را می بندیم اگر لوله را از بخش میانی حرارت دهیم کدام دماسنج دمای بیشتر را نشان می دهد چرا ؟

4 دقیقه

 

 

 

انتظار می رود که 90 درصد دانش -آموزان به سواله

های 1 و 2 پاسخ درست دهند .

 

انتظار می رود که 70 درصد دانش آموزان به سؤال های 3 و 4 جواب صحیح بدهند.

در پایان تدریس از دانش آموزان انتظار داریم.

1 عمل انتقال گرما به روش تابش را با ذکر مثال توضیح می دهند .

2- روش های انتقال گرما ( رسانایی همرفتی و تابشی )

را با هم مقایسه می کنند .

3 عوامل مؤثر بر تابش گرمایی را نام می برند .

4- اهمیت دمای اجسام در تابش گرمایی را با هم دیگر مقایسه می کنند .

5- نقش رنگ ها در تابش گرمایی را با هم مقایسه
می کنند.

6- قانون انتقال گرما به روش تابش را در طراحی و ساخت یک فلاسک چای بکار می برد .

7- به کاربرد رنگ در انتقال گرما به روش تابش برای صرفه جویی در مصرف انرژی علاقه نشان می دهند .

مراحل تدریس

زمان

روش تدریس

مواد و رسانه های آموزش

فعالیت دانش آموزان

ارزشیابی پایانی

الف : فعالیت های مقدماتی :

-          سلام و احوالپرسی

-          حضور و غیاب و دقت در وضع سلامت جسمی و روانی دانش آموزان .

-          بررسی وضع فیزیکی ( نور و صدا ) ، تنظیم فضا و مدل کلاس.

-          بررسی فعالیت خارج از کلاس و ارایه بازخورد مناسب آن به دانش آموزان .

-          روشن نمودن رایانه ها و قرار دادن CD طراحی شده در رایانه و باز نمودن آن .

-     پرسش از دانسته های قبلی و دادن بازخورد مناسب آن به فراگیران و انجام ارزشیابی .

-          یادآوری درس گذشته .

-     ایجاد انگیزه جهت علاقمندی شاگردان و شروع درس.

-          معرفی درس جدید و بیان اهداف رفتاری

ب – ارایه درس جدید :

بیان مفهوم تابش گرمایی .

-          چگونگی انتقال گرمای خورشید به زمین با وجود فاصله ی زیاد میان آن دو.

-          مشاهده ی اتوی نزدیک دست ( صفحه 62 ) که توسط دانش آموزان انجام می گیرد .

-          بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تابش گرمایی با انجام آزمایش ( صفحه 63 کتاب ) توسط دانش آموزان .

ج – فعالیت های پایانی .

- دادن فرصت لازم برای سئوال و رفع اشکال دانش آموزان .

جمع بندی و نتیجه گیری درس یه کمک دانش آموزان .

-          انجام ارزشیابی پایانی .

-     تعیین فعالیت ها و تکالیف خارج از کلاس بصورت عمومی ، گروهی و فردی .

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

-پرسش و پاسخ

- یادگیری مشارکتی

- آزمایشگاهی

 حل مسأله

-       کتاب درسی

-       تابلوی آموزشی

-       رایانه متصل به اینترنت

-       CD طراحی شد .

-       دماسنج

-    ظروف فلزی هم اندازه به رنگ های سیاه و نقره ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارایه تکالیف جلسه گذشته

- شرکت در کار گروهی و پاسخ به سؤالات مطرح شد .

- نکته برداری از مطالب ارایه شده

 - کار با رایانه با اجازه ی معلم

- انجام آزمایشات مربوط به تأثیر رنگ در تابش گرمایی

- بیان مشکلات در صورت مشاهده و کمک به حل مسائل دیگران پس از بیان مشکل و اجازه ی معلم .

 

* با توجه به موارد خواسته شده در هر مورد کدام سطح رنگی
( سیاه و براق ) بهتر است .

الف – رنگ دور لاستیک های اتومبیل های مسابقه ای . رنگ .... زیرا

ب – یک آبگرمکن خورشیدی که گرمای خورشید را جمع کرده و بکار ببرد .

رنگ ..... زیرا

* در شکل روبه رو ، بخاری برقی H درست در وسط فاصله ی میان دو بالن A  و B  قرار دارد سطح خارجی بالن A براق ولی بالن B تیره است داخل هر دوبالون هوا بوده و درون لوله ی شیشه ای xy مایع رنگی می باشد .

بخاری را روشن کنیم به نظر شما چه اتفاقی برای مایع رنگی درون لوله ی شیشه ای می افتد چرا

 


مطالب مشابه :


طرح درس پایه دوم راهنمایی

بسمه تعالی. طرح درس سالانه درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی. ماه. هفته. جلسه. فصل. موضوع درس
طرح درس علوم دوم راهنمایی

طرح درس علوم دوم راهنمایی این وبلاگ برای آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی طراحی شده است.
« طرح درس درس علوم تجربی دوره ی راهنمایی تحصیلی

« طرح درس درس علوم مطالب و تکالیف تکمیلی علوم تجربی دوره راهنمایی دوم راهنمایی
طرح درس روزانه علوم دوم راهنمایی فصل سوم

بسمه تعالی طرح درس روزانه علوم کلاس : دوم بخش : دوم فصل : سوم مدت هر جلسه
طرح درس سالانه درس علوم پایه دوم راهنمایی

تحقیق - طرح درس سالانه درس علوم پایه دوم راهنمایی - تحقیق علوم - تحقیق
نمونه طرح درس روزانه کلاس دوم راهنمایی

نمونه طرح درس روزانه کلاس دوم راهنمایی - علوم با طرح سؤالاتي از درس جديد زمينه شروع
طرح درس روزانه علوم دوم راهنمایی فصل هشتم

بسمه تعالی طرح درس روزانه علوم کلاس : دوم بخش : ســوم فصل : هشتـــم مدت هر
برچسب :