قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

مدارك لازم جهت ثبت نام وروديهاي جديد قابل توجه كليه دانشجويان محترم (ورودي مهر ماه سال 91 : 1-مرحله پذيرش به صورت غير حضوري مي باشد لذا كليه دانشجويان از مراجعه حضوري به مراكز مواكدا خودداري نمايند. لازم به ذكراست پس از انجام مرحله پذيرش و انتخاب واحد بصورت غير حضوري زمان مراجعه حضوري به مراكز به اطلاع كليه دانشجويان خواهد رسيد.2-نحوه ورود به سيستم (نام و كلمه عبور)  متعاقبا اعلام ميگردد لذا كليه دانشجويان براي دريافت تاريخ و ساعت پذيرش غير حضوري در تاريخ 30/6/91 به سايت مراجعه نماييد. 3-مدت زمان در نظر گرفته شده براي دانشجويان به شرح زير مي باشد : 3-1 مقطع كارشناسي (پيوسته) از تاريخ 1/7/91 لغايت 7/7/91      3-2 مقطع كارشناسي ارشد از تاريخ 1/7/91 لغايت 7/7/91     3-3 مقطع دكتري از تاريخ 28/6/91 لغايت 30/6/91  لازم به ذكر است تاريخ هاي عنوان شده در بند 3 نشان دهنده طول ثبت نام ميباشد لذا اجراي بند 2  جهت مشاهده زمان دقيق مراجعه به سايت براي كليه دانشجويان اجباري است.  مدارك ثبت نام دانشجويان ورودي 92-1391 (نيمسال اول)   جهت ثبت نام از مورخ 1/7/91 لغايت 6/7/91 به سايت reg.pnu.ac.ir مراجعه فرمايند جهت حذف و اضافه 20 مهرماه به سايت مراجعه فرمايند
1. مدرك ديپلم و 1 سري تصوير آن
2. مدرك پيش دانشگاهي يا مدرك فوق ديپلم يا مدرك نظام قديم و 2 سري تصوير آن و مدرك كارشناسي و 2 سري تصوير آن براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
3. ريز نمرات دوره متوسطه و تصوير آن
4. كارنامه دوره دانشگاهي و تصوير آن
5.اصل شناسنامه و 2 سري تصوير از تمام صفحات آن
6. كارت ملي همراه با تصوير آن
7. تاييديه پيش دانشگاهي و نظام قديم (جهت دريافت تاييديه تصوير مدرك تصوير مدرك پيش دانشگاهي يا نظام قديم را به مراكز ارتباطي (اداره پست) تحويل دهيد و درخواست تاييديه تحصيلي نماييد
 8. شش(6) قطعه عكس (عكسها بايد پشت نويسي شده باشد جهت پشت نويسي اطلاعات زير را وارد نماييد: نام خانوادگي- نام - نام پدر- رشته (نام رشته اي كه در دانشگاه پذيرفته شده ايد)- سال ورودي)
9. مدارك مربوط به نظام وظيفه مخصوص برادران (اصل و كپي دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت)
10.اصل حكم كارگزيني و تصوير آن جهت استفاده كنندگان از سهميه كارمندي و نامه از ادارجات مجاز به استفاده از سهميه و اصل كارت فعال قابل اعتبار همراه تصوير آن بانضمام نامه از حوزه مربوطه مبني بر حداقل يكسال فعاليت و هم اكنون نيز داراي فعاليت باشند براي استفاده كنندگان سهميه بسيجي فعال
11. در طول تحصيل مداركي كه تحويل دانشگاه داده مي شود به هيچ نحو در اختيار دانشجو قرار نمي گيرد لذا چند سري تصوير كليه مدارك جهت بايگاني نزد دانشجو باقي بماند.


مطالب مشابه :


گزارش 101

وبلاگ دانشگاه پیام نور یزد شود گزارش و بعد کلید اینتر صفحه کلید را زده صفحه اصلی. صفحه
کنفرانس عمران معماری توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور یزد

کنفرانس عمران معماری توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور یزد صفحه اصلی شناسی دانشگاه یزد.
بهترین استاد ادبیات

اتاق گفتمان دانشجویان دانشگاه پیام نور صفحه نخست پست پرتال پیام نور استان یزد
دانشگاه 88

(دانشگاه پیام نور یزد) باید قدمتون رو محکم بردارید وگرنه تو دانشگاه پیام نور. اصلی
راهنمای نگارش پروژه رشته روانشناسی - دانشگاه پیام نور یزد - نیمسال دوم 91-90

دانشگاه پیام نور یزد متن اصلی. دانشگاه پیام نور مرکز
راهنمای ثبت نام ورودی های جدید

(دانشگاه پیام نور یزد) (دانشگاه پیام نور) منوی اصلی. صفحه
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

(دانشگاه پیام نور یزد) (دانشگاه پیام نور) منوی اصلی. صفحه
نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور

(دانشگاه پیام نور یزد) (دانشگاه پیام نور) منوی اصلی. صفحه
دانشگاه پيام‌نور هرات راه‌اندازي مي‌شود

صفحه اصلی; فراگیر پیام نور همدان پیام نور یزد. مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور را دارد
برچسب :