نحوه شیت های پایانی

نحوه شیت بندی پایانی

شیت ها :

پلان :  سایت پلان ،  پلان تمام طبقات ، پلان بام و پلان مبلمان  با اندازه گذاری و مقیاس 1:100

( اندازه گیری ها در پلان میبایستی کاملا واضح و خوانا باشد )

پرسپکتیو : دید پرنده ( حجم کلی ) ، پرسپکتیو از فضاهای داخلی ، پرسپکتیو از ورودی و لابی ( پرسپکتیوها کاملا باید گویای تمام فضاها باشند )

نما : 2نما (نمای اصلی و نمای پشت )

برش (مقطع): 2 مقطع ( مقطع حتما از روی پله باشد با انرازه گیری کامل و کد ارتفاعی )

 ماکت نهایی  با مقیاس 1:200

داشجویان یک سی دی شامل نقشه های کدی و عکس شیت ها تحویل دهند.

آزمون کتبی از مطالب موجود در سایت میباشد در ضمن تمام دانشجویلن ماژیک و روان نویس و لوازم راندو همراه داشته باشند و بر کار کاملا تسلط داشته باشند، یک سوال عملی  است.

(توضیحات به دانشجویانی که جلسه پایانی در کلاس حضور داشتند بصورت کامل داده شد)

باتشکرمطالب مشابه :


دید پـرنده 2

تصویر23- پرسپکتیو هوایی "وُرلـد"، آنگونه که قراربود باشد. ( از" دید پرنده " )
تمرین پرسپکتیو 04

با توجه به پلان ارائه شده، مطلوب است ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای (دید پرنده) از محل مشخص شده.
دانشگاه مازیار - 45

پرسپکتیو دید پرنده خارجی جهت نمایش کامل کلیات و جزئیات حجم طراحی شده از دید پرنده و
پرسپکتیو

در تصویر تریمتریک پرسپکتیو از سه زاویه بین محورهای نابرابر تشکیل می شود. (دید پرنده)
طراحی مدرسه ی راهنمایی (پرسپکتیو از دید خیابان اصلی)

طراحی مدرسه ی راهنمایی (پرسپکتیو از دید خیابان اصلی) طراحی مدرسه ی راهنمایی (دید پرنده)
نحوه شیت های پایانی

پرسپکتیو : دید پرنده ( حجم کلی ) ، پرسپکتیو از فضاهای داخلی ، پرسپکتیو از ورودی و لابی
بررسی سوالات کارشناسی ارشد.

5.آرایش فضای سبز در مجموعه 6.پرسپکتیو دید پرنده 7.سایت پلان پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه
اسکیـــــــــــــــــــــــــــــس

4- گاه جهت ترسیم فیگور در پرسپکتیو ، صرفا از 3- در پرسپکتیو ، بویژه پرسپکتیو دید پرنده
تحلیل سایت و تقسیمات فضایی

دور از دید میبایست یک پرسپکتیو با دید پرنده از کل مجموعه و دو پرسپکتیو از
برچسب :