تسخير قلب

يك عدد تخم مرغ بياور و بر آن اين طلسم را 7 مرتبه بنويس و سپس آنرا در خاك مدفون كنيد و برروي آن آتش روشن كن و اين عمل را در روز 5 شنبه در ساعت مشتري و در اول ماه باد انجام داد و بخور براي اين عمل صندل سرخ مي باشد و طالع طالب قمر در عقرب نباشد

786

اقبلت فلانة بنت فلان الي فلان بن فلان و هذا طلسم 1 لا 98 111

111 11 لا 39طا لا 81 الوحا 3 العجل 3 الساعة


مطالب مشابه :


دعای تسخير قلب شخص مورد نظر

(براى تسخير قلب شخص مورد اين دعا را به من ياد بده من اسم اعظمى كه خداى متعال بر
تسخير قلب

دعا و طلسمات تسخير قلب. را در روز 5 شنبه در ساعت مشتري و در اول ماه باد انجام داد و بخور
دعا برای دوست کردن و تسخیر دیگران

دعا برای دوست دهنده شماست و از صمیم قلب اطمینان حاصل کنید که با براي بيماري هاي
دعا | دعای مشکل گشا | دعای بخت گشایی | دعای باطل کننده سحر | دعای باطل کننده طلسم

دعاي محبت و تسخير قلب دعا براي آساني مشکلات خانه
دعا براي ايجاد محبت

اين آيه شريفه را در ساعت سعد در مربع نوشته و اگر براي تسخير همه اهل قلب دعا براي
چگونه قلب دیگران را تسخیر کنم؟

مي خواهم قلوب ديگران را تسخير ي ما براي موفق شدن صميم قلب مايلند با افراد
جهت تسخير همزاد

كنيد چون براي مندل دعا برای جلب محبت ، مهر و جهت باز شدن طلسم بخت و تسخير قلب
برچسب :