مجتمع سینمایی

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 40

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 40

:: طراحی معماری 4
:: دانشجو: نازیلا صدیق‌بیان
:: گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
:: مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری
:: نیمسال اول سال‌تحصیلی 91-1390

طراحی یک مجتمع سینمایی

project-40_02.jpg


project-40_01.jpg

project-40_03.jpg

project-40_04.jpg

project-40_05.jpg

project-40_06.jpg

لینک


مطالب مشابه :


مجتمع سینمایی

گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج
مسابقه پیامکی 9 دی (بصیرت)

سراج. سراج. مسابقه مسابقه ویژه دانشجویان، اساتید و کارمندان موسسه آموزش عالی
یک ویلا

þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج
سوابق علمی و اجرایی و مهارت های صفا مصطفی زاده

استفاده از انرژی های تجدید پذیروزارت علوم ،تحقیقات و فناوری(موسسه آموزش عالی سراج)
هنرستان هنرهای تجسمی

þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج
دانلود نرم افزار Codevision

موسسه آموزش عالی سراج سیستم مدیریت امور آموزشی سراج Datasheetcatalog.com Datasheet4u.com مجله
ضبط و پخش صدا با میکرو

موسسه آموزش عالی سراج سیستم مدیریت امور آموزشی سراج Datasheetcatalog.com Datasheet4u.com مجله
لیست دانشگاههای غیرانتفاعی

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سراج - تبریز موسسه آموزش عالی غیردولتی
برچسب :