نقاشی روی پارچه ، نقاشی روی شال ،نقاشی روی لباس ، نقاشی روی رومیزی

اکثر این کارها با مخلوط رنگ آکریلیک مارک reeves و بیندر نقاشی شده اند که میتوانید به راحتی از مغازه هایی که لوازم هنری میفروشند تهیه نمایید.

cv5xzslpoc8a2qzcfx8r.jpg

       این کار با رنگ مایع دیسپرس و دورگیر گوتا میباشد:

0x2pclc8fgx3n8d9g0i.jpg

رنگ آکریلیک و بیندر:

whp7elww7v9wmb2xm2y.jpgمطالب مشابه :


نقاشی روی پارچه ، نقاشی روی شال ،نقاشی روی لباس ، نقاشی روی رومیزی

متنوع و جالب - نقاشی روی پارچه ، نقاشی روی شال ،نقاشی روی لباس ، نقاشی روی رومیزی -
نقاشی روی پارچه

نقش و رنگ - نقاشی روی پارچه - تو هـــــَـــــم مداد رَنگــــیاتو بیار, با هـــَــــم دنیا رو
برچسب :