سوالات تاریخ معاصر هنرستان دار الفنون نوبت اول دی 92

بنام انکه جان را فکرت اموخت

 

نام.................نام خانوادگی..............  ازمون درس تاریخ معاصر  نیمسال اول   دی ماه 92

 

طراح سوال :  پوربیرام                       دبیرستان  بهشتی و دار الفنون               مدت: 75 دقیقه

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

4

 

5

 

 

6

 

 

 

جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید :درست      یا       نادرست 5/3

الف)اقامحمد خان درسال 1174شدر تهران رسما تاج گذاری کرد .

 

ب)دولت روسیه با انتشار خبر اامتیاز تالبوت به مخالفت با ان پرداختند

 

وقایع اتفاقیه توسط میرزا صالح شیرازی در تهران انتشار یافت

 

د)محمد علی شاه فرمان تاسیس شورای ملی را در14 مرداد سال 1285صادر کرد

 

ج)قرداد 1907 بین دولتها ی انگلیس وروسیه با پادر میانی فرانسه منعقد شد

 

ح)ارضا خان عامل نظامی کودتای 1299 ش تو سط انگلیسیها بود

 

خ )تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران 25 اسفدسال 1329ااست

 

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید ؟3

 

1)دادن امتیازات ...............واعمال .........................از عهدنامه ................بر قرار شد .

 

2)یکی از شاخصه های سیاست مداخله ی غیر مستقیم تحت عنوان (.......................)بود.

 

3)مشکل اساسی صنایع در زمان او ................و................و................بود.

 

4)شاه در قانون اساسی جدید......................:و...............اعلان جنگ و..................را بدست اورد.

 

5)با روی کار امدن دولت ..رزم ا رام.که مورد حمایت انگلستان وامریکا بود اتحاد............و..........افزایش یافت.

 

6) از جمله اقدام هایی که نفوذ رضاخان را در میان مردم افزایش داد ...........................بود.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.5/4

الف) کابینه چه کسی به کابینه سیاه معروف شد؟

الف) امین السلطان              ب) وثوق الدوله                ج) سید ضیاء طباطبایی       )

 

ب) رهبر ی مردم را در جریان نهضت تنباکو در تبریز کدام یک از علمای زیر بر عهده داشتند

الف ثقه الاسلام                       ب میرزاجواد مجتهد تبریزی               ج خیابانی                   د هیچکدام

 

پ) اولین روزنامه در ایران توسط کدام یک از افراد زیر انشار یافت

الف امیر کبیر                                       ب میرزا صالح شیرازی                  ج اقا خان نوری             د قائم مقام

برگ دوم سوالات  تاریخ معاص

ج) رضاشاه به سبب خصلتهای فردی و نظامی اش .............. را رکن و اساس حکومت خود قرار داد

الفـ اقتصاد                        ب ـ ارتش                       ج ـ فرهنگ                 د ـ هیچکدام

 

د)با تلاش و مجاهدت کدام مجتهد و روحانی مبارز اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد

الف شیخ فضل اله نوری   ب  طباطبایی                  ج اخوند خراسانی          د بهبهانی

ح) حزب جمعیت فداییان اسلام توسط کدام یک از شخصیتهای زیر بوجود امد

الف نواب صفوی           ب کاشانی          ج مدرس                     دمصدق

خ) کدام یک از موارد زیر از عوامل مهم استعفای مصدق از نخست وزیری در تیر 1331بود

الف  دادن وزارت جنگ                                                                           ب تبعید و مجازات عاملان درباری    د انتصاب وزرا

 

چ) قانون اساسی تدوین شده در زمان مظفالدین شاه دارای چند اصل بود

الف 52                       ب  78                 ج 151                        د 51

 

ژ) اگردولت ثالثی به خاک ایران تعرض کند انگلستان از کمک به ومساعدت به ایران دریغ نکندازمفاد کدام یک از معاهدات زیر است

الف مجمل                ب مفصل             ج تیلیست                       د فین کن اشتاین

 

سولات تشریحی:

 

چه عواملی موجب بروز دور دوم جنگ های ایران و  روسیه شد ؟75/

 

امیر کبیر در دوره صدرات خود چه اصلاحاتی و اقداماتی انجام داد؟ ذکر چهار مورد کافیست1

 

چه عواملی زمینه های انقلاب مشروطه را فراهم کرد؟1

 

 

در هنگام مهاجرت کبری چه خواسته های مطرح شد؟1

 

 

مردم کدام شهرها بر علیه استبداد محمد علی شاهی قیام کردند؟75/

 

دوره دوم مشروطیت چگونه اغاز شد و ویژگی اصلی ان را بنویسید؟5/

 

 

رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود چه اقداماتی انجام داد؟ 1

 

 

مهمترین اقدامات و اصلاحات رضا خان را فقط نام ببرید؟1

 

 

در اوایل سلطنت محمدرضا شاه چه احزابی در ایران تشکیل شد؟1

 

 

  عوامل شکل گیری کودتای 28 مرداد را بنویسید؟  1

 

ایمان داشته باش که محبت از ضعیفترین حافظه ها پاک نمی شوند .ویکتور هوگو

 

 

 مطالب مشابه :


سوالات درس تاریخ معاصر

هنرستان فنی و حرفه ای موفقیان ورامین - سوالات درس تاریخ معاصر - نمونه سوالات.
نمونه سوالات تاریخ معاصر 3

نمونه سوالات تاریخ معاصر 3. "نمونه سوالات هنرستان" سوالات حسابداری
سوال امتحانی

سوالات امتحانی نوبت اول درس تاریخ معاصر در سال تحصیلی 93 هنرستان : سوالات نوبت اول تاریخ
سوالات تاریخ معاصر

سوالات تاریخ معاصر نمونه سوال اخبار هنرستان علامه طباطبايي
سوالات تاریخ معاصر هنرستان دار الفنون نوبت اول دی 92

سوالات تاریخ معاصر هنرستان دار برگ دوم سوالات تاریخ نمونه سوال تاریخ ایران
نمونه سوال تاریخ معاصر ایران

نمونه سوالات نهایی درس تاریخ ایران و هنرستان کاردانش 17 نمونه سوال تاریخ معاصر
بانک سوالات

این وبلاگ با هدف استفاده دانش آموزان و همکاران هنرستان نمونه سوالات تاریخ معاصر
جزوه تاریخ معاصر

هنرستان فنی و حرفه ای موفقیان ورامین http://uplod.ir/5m6ah23w8gch/نمونه_سوالات_تاریخ_معاصر_ایران.docx.htm.
نمونه سوال تاریخ معاصر ایران نوبت دی ماه

نمونه سوال تاریخ معاصر تاریخ معاصر ایران سوالات تاریخی
برچسب :