تست درصد عاشقی

صادقانه جواب بدهيد! پايين سوالات را نخوانيد، تستتان خراب مي شود!


1. به سمت خانه ي دوست پسر/دوست دخترتان در حرکت هستيد. دو راه براي رسيدن به آنجا پيش روي شماست. يکي راهي مستقيم است که شما را خيلي زود به مقصد خواهد رساند اما خيلي خسته کننده است. راه ديگر خيلي طولاني تر از راه اول است اما جالب و سرگرم کننده است، و حوصله تان هم سر نخواهد رفت. شما کدام راه را براي رسيدن به دوست پسر/دوست دخترتان انتخاب مي کنيد؟


2. در راه به دو بوته ي گل رز برخورد مي کنيد، يکي پر از گل هاي رز قرمز و ديگري پر از گل رزهاي سفيد است. تصميم مي گيريد که 20 شاخه از اين گل ها براي دوستتان بچينيد. اين گل ها را مي توانيد از هر ترکيبي انتخاب کنيد. حال بگوييد چه تعدادي قرمز، چه تعدادي سفيد، يا اينکه همه را سفيد و همه را قرمز انتخاب مي کنيد؟

 
3. سرانجام به مقصد مي رسيد. يکي از اعضاي خانواده ي دوستتان در را براي شما باز ميکند. مي توانيد از او بخواهيد که دوستتان را صدا کنند، يا اينکه خودتان براي صدا کردن او مي رويد؟


4. به سمت اتاق دوست پسر/دوست دخترتان مي رويد، ولي کسي آنجا نيست. تصميم مي گيريد که گل ها را همانجا بگذاريد. آنها را روي تختخواب مي گذاريد يا روي طاقچه ي پنجره؟


5. بعد زمان خواب فرا مي رسد. شما و دوست پسر/دوست دخترتان در اتاقهايي مجزا مي خوابيد. صبح وقتي که زمان بيدار شدن مي رسد، به اتاقش مي رويد تا ببينيد چه مي کند. وقتي به اتاقش مي رسيد، او خواب است يا بيدار؟


6. حالا وقت برگشتن به خانه رسيده است. باز بگوييد که براي برگشت کدام راه را انتخاب ميکنيد، راه کوتاه اما ساده، يا راه طولاني ولي سرگرم کننده را؟


و اما جواب ها.....


1. راه نمايانگر حالت عاشق شدن شماست. اگر راه کوتاه را انتخاب کنيد، يعني اينکه خيلي زود و به آساني عاشق مي شويد. اگر راه طولاني را انتخاب کنيد، شما براي خودتان زندگي مي کنيد و زود در دام عشق گرفتار نمي شويد.


2. شمارش تعداد گل هاي قرمز نمايانگر ميزان دَهِش شما در رابطه تان است، و تعداد گل هاي سفيد نمايانگر توقعات شما از طرف مقابل است. اگر 18 شاخه گل قرمز و 2 شاخه گل سفيد انتخاب کنيد، يعني در رابطه %90 دهش داريد و درعوض فقط %10 توقع داريد.


3. اين سوال نمايانگر رفتار شما در برخورد با مشکلاتي است که در رابطه تان پيش مي آيد. اگر از اعضاي خانواده مي خواستيد که دوستتان را صدا کند، يعني فردي هستيد که از ايجاد مشکلات در رابطه احتراز مي کنيد و درصورت وقوع مشکل، اميدواريد که به خودي خود حل شود. اما اگر خودتان براي صدا کردن دوستتان مي رويد، يعني فردي رک و راست تر هستيد و براي حل مشکلات فوراً اقدام مي کنيد.


4. محلي که براي گذاشتن گل ها انتخاب ميکنيد، نمايانگر ميزان علاقه ي شما براي ملاقات کردن دوست پسر/دوست دخترتان است. اگر گل ها را روي تختخوابش بگذاريد يعني دوست داريد او را زود به زود ببينيد. اما اگر آنها را روي طاقچه ي پنجره بگذاريد يعني دوست نداريد او را مداوماً يا زياد ملاقات کنيد.


5. اين سوال نمايانگر نگرش شما به شخصيت طرف مقابلتان است. اگر ببينيد که خواب است، شخصيت دوست پسر/دوست دخترتان را مي پسنديد و او را همانطور که هست دوست داريد. اما اگر ببينيد که بيدار است، شما مي خواهيد که دوستتان براي شما تغيير کند.


6. راه برگشت به خانه نمايانگر اين است که چه مدت در رابطه ي عشقيتان مي مانيد. اگر راه کوتاه را انتخاب کنيد، يعني خيلي ساده و زود از کسي دل مي کنيد و رابطه تان را بر هم مي زنيد. اما اگر راه طولاني تر را انتخاب کنيد، طولاني تر در رابطه هايتان ميمانيد


مطالب مشابه :


سنجش میزان عشق / سنجش عشق / فال عشق/محاسبه درصد عشق

فالستان|فال و طالع بینی|تاروت|فال ورق - سنجش میزان عشق / سنجش عشق / فال عشق/محاسبه درصد عشق
تست درصد عاشقی

فریادی در سکوت - تست درصد عاشقی - هر چه می خواهم غمت را دردلم پنهان کنم سینه می گوید که من تنگ
تست سنجش ميزان عشق

روانپزشكي - تست سنجش ميزان عشق - " به نام خداوند بخشنده ي مهربان " - بانك اطلاعات روانشناسي .
تست عشق

تست عشق. جوابها : و 2 رز سفيد انتخاب کرديد بدين معناست که شما 90 درصد محبت مي کنيد و 10 درصد
تست عشق و مثلث عشق استرنبرگ

کلبه عشق - تست عشق که «شما دوست دارید عشق رمانتیک مبنای ازدواجتان باشد یا نه؟» ۹۰ درصد
برچسب :