کتاب زبانشناسی همگانی دکتر خیرآبادی

امروز رفته بودم کتاب زبانشناسی بخرم. توی کتابفروشی ویرایش جدیدتر زبانشناسی همگانی انتشارات کتابخانه فرهنگ رو دیدم که آقای خیرآبادی تالیف کردند. توجهم رو جلب کرد که ببینم چه تغییراتی داشته. مقدمه اش رو باز کردم و دیدم یه آماری مربوط به سال‌های گذشته آزمون ارشد وجود داره و بعد از نام بردن از وبلاگ ما از آقای بنادکی تشکر کرده بود. واقعا خیلی خوشحال شدم که کاری بسیار کوچک برای داوطلبان زبانشناسی انجام دادیم که در این کتاب هم از وبلاگ نام برده شده. اتفاقا این طور که نظرات دیگران رو خونده بودم ظاهرا اکثرا از این کتاب راضی بودند. من همی همیشه اون رو به کنکوری‌ها توصیه می‌کنم و حتی چهار ستاره هم بهش دادم. همه اینها به نام آقای بنادکی هست که امیدوارم هر کجا هست سلامت و موفق باشه.

نمی‌دونم در یکی دو سال گذشته هم این طور بوده یا نه اما اگر می‌دونستید از ما نام بردند شده چرا به من نگفتید؟


مطالب مشابه :


اخلاق پزشکی

دکتر خیرخواه . ، دکتر پارسیان راجع به پروژه دوره پزشکی عمومی نکاتی را به سمع خواهند رسوند.
نمونه سوالات امتحانی(برگرفته از خط سفید)

دکتر علی محمدی گروه زبان انگلیسی مازندران محمد جواد نصرالهی عبدالحسین امیدی دکتر خیرخواه
منابع آزمون دکتری سراسری

زبان و زبان‌شناسی (دکتر نیکو خیرخواه) لذت زبان‌شناسی (محمد زمانی) دکتر مشکوه الدینی:
بارم بندی درس زبان انگلیسی متوسطه و پیش دانشگاهی

دکتر علی محمدی گروه زبان انگلیسی مازندران محمد جواد نصرالهی عبدالحسین امیدی دکتر خیرخواه
معرفی کتاب

فاطمه خیرخواه. * نظریه ها و فنون مشاوره --- نویسنده :روزماری تامسون --- ترجمه : خانم دکتر
تاریخچه یومی هودر ایران

آقای محمدرضا خیرخواه از فعالین عرصه ی جهانی زبان اسپرانتو، در سفری به ژاپن با دکتر سایونجی
خادمین بی ادعا (3)(دکتر حشمت الله عبدالهی)

دکتر عبدالهی و سعادت و سلامت مردمان فدا شده است، دکتر عبدالهی انسانی فرزانه و خیرخواه و
کتاب زبانشناسی همگانی دکتر خیرآبادی

زبان شناسی همگانی - کتاب زبانشناسی همگانی دکتر خیرآبادی - (دکتر نیکو خیرخواه)
دکتر سيد حسن هاشمي( بیست و چهارمین رئیس دانشکده )

مشاهیر ایران - دکتر سيد حسن هاشمي( بیست و چهارمین رئیس دانشکده ) - معرفی مشاهیر و چهره های
برچسب :