پروفایل بفرونیوزی ها

بفرونیوز پنجره ای است به دنیای زیبایی که اعضای آن در جای جای کشور به هم می پیوندند و با مطالب زیبایشان در زمینه های مختلف و تضارب افکار به پر بار شدن آن می افزایند.اینجا تمرینی است برای آینده ای که به دستان شما هر چه زیباتر ساخته خواهد شد.(دکتر حاج حسین برزگر)   دوستان بفرونیوزی ما: --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

نام:دکتر حاج حسین برزگر بفروئی

نام پدر:محمدعلی

 

تاریخ تولد:دهم فروردین پنجاه

مکان زندگی:اهواز

مدرک:دکترای داروسازی

شغل:داروساز

 

شماره تماس:09166046030

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

نام:دکتر مختار زرفتن

نام پدر:لطف الله

تاریخ تولد:سی ام شهریور پنجاه

مکان زندگی:امیر آباد میبد

مدرک:پزشکی عمومی

شغل:پزشک

 

 

شماره تماس:09133527705

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

نام:محمدابراهيم نيكونژاد نام پدر:محمود تاریخ تولد:ششم فروردین پنجاه

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:فوق ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي

شغل:آموزگار

 

شماره تماس:۷۷۳۷۶۷۸-۰۹۱۳۲۵۱۰۲۷۴

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:مجید برزگر بفروئی(دبیر)

نام پدر:غلامرضا

 

تاریخ تولد:؟؟پنجاه و یک

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک: لیسانس دبیری ادبیات عرب دانشگاه تهران وفوق لیسانس علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)دانشگاه پیام نور مرکز تهران

شغل:معاون پرورشی دبیرستانهای میبد 

 

شماره تماس:

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

---------------------------------------------------------------------------------

 

نام:علیرضا رضوانی بفروئی

نام پدر:فرهاد

تاریخ تولد:ششم شهریور هفتاد

مکان زندگی:شهرک وحدت بفروئیه

مدرک:کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک(دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان)

شغل:دانشجو

 

شماره تماس:09398524652

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:مصطفی مصطفایی بفروئی

نام پدر:جمال

تاریخ تولد:دوازدهم دی پنجاه و شش

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:کارشناسی مهندسی سرامیک

شغل:مدیر آزمایشگاه کارخانجات کاشی ارم اردکان

 

 

شماره تماس:09132570846

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

---------------------------------------------------------------------------------

نام:محمدرضا برزگربفروئی

نام پدر:حبیب الله

تاریخ تولد:دوم فروردین چهل و نه

مکان زندگی:اسدآباد بفروئیه

مدرک:دیپلم تجربی

شغل:کارمندشبکه بهداشت و درمان اردکان

 

 

شماره تماس: ۰۹۱۳۶۰۸۳۰۸۹

 

 

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

نام:محمد سلمانی بفروئی

نام پدر:محمدرضا

تاریخ تولد:بیستم بهمن هفتاد و دو

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه بقیه الله تهران

شغل:دانشجو

 

 

شماره تماس:

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

نام:سعید برزگر بفروئی

نام پدر:محمدحسن

تاریخ تولد:یازدهم اسفند شصت و چهار

مکان زندگی:امیرآبادمیبد

مدرک:کارشناسی نرم افزار

شغل:دبیر-دانشجو

 

 

شماره تماس:

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

نام:محمود برزگر بفروئی

نام پدر:حاج حبیب الله (بقال)

تاریخ تولد:یکم فروردین شصت و شش

مکان زندگی:امیرآباد

مدرک:کاردانی هوشبری

شغل:تکنسین بیهوشی بیمارستان ضیائی اردکان

 

شماره تماس:09138603586

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

نام:مهدی سعادت

نام پدر:حبیب الله

تاریخ تولد:هشتم مرداد پنجاه و شش

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:لیسانس ادبیات

شغل:دبیر آموزش و پرورش میبد

 

شماره تماس:09132510397

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

نام:یاسر عسکری(همسفر)

نام پدر:ناصر

تاریخ تولد:بیست و سومآبان هفتاد و یک

مکان زندگی:محله فاطمیه بفروییه

مدرک:دانشجوی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اهواز(جندی شاپور)

شغل:دانشجو

 

شماره تماس:

 

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

نام:محمدعلی برزگر بفروئی

نام پدر:حبیب الله

تاریخ تولد:بیستم فروردین هفتاد و سه

مکان زندگی:فعلا بیرجند

مدرک:دانشجوی رشته برق مخابرات دانشگاه بیرجند

شغل:دانشجو

 

شماره تماس:

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:امین برزگر بفروئی

نام پدر:محمود

تاریخ تولد:

مکان زندگی:تهران

مدرک:مهندسی عمران

شغل:

 

 

شماره تماس:

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:مجید برزگر بفروئی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ تولد:

مکان زندگی:فعلا تهران

مدرک:دانشجوی مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران

شغل:دانشجو

 

 

شماره تماس:

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:ابوالفضل برزگربفروئی

نام پدر: محمدعلی( حاج احمد اکبر جواد)

تاریخ تولد:نهم مرداد هفتاد

مکان زندگی:شهرک وحدت بفروئیه

مدرک:دانشجوی سال چهارم رشته ریاضی محض دانشگاه یزد

شغل:دانشجو

 

 

شماره تماس:09136720375

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:محمد شفیعی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ تولد:

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:کارشناسی مهندسی شیمی

شغل:کنترل فولاد عرفه اردکان

 

 

شماره تماس:

 

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:ابراهیم شفیعی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ تولد:

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:مهندسی مکانیک طراحی جامدات

شغل:مهندس ناظر شرکت گاز

 

 

شماره تماس:

 

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:داود برزگر بفروئی

نام پدر:محمرضا

تاریخ تولد:

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:دیپلم برق صنعتی

شغل:محصل

 

 

شماره تماس:

 

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:علیرضا برزگر بفروئی

نام پدر:حسین

تاریخ تولد:بیست و چهارم بهمن هفتاد و دو

مکان زندگی:تقی آباد بفروئیه

مدرک:دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه كاشان

شغل:دانشجو

 

 

شماره تماس:09371102365

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:وهب احمدی بفروئی

نام پدر:

تاریخ تولد:

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:دانشجوی مهندسی برق قدرت

شغل:دانشجو

 

 

شماره تماس:

 

 

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:مهدی پوراکبری بفروئی

نام پدر:حبیب الله

تاریخ تولد:

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:کاردانی مکانیک

شغل:کارمند فولاد عرفه

 

 

شماره تماس:

 

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

---------------------------------------------------------------------------------

نام:سید محمد موسوی

نام پدر:سید علی اکبر

تاریخ تولد:بیست و هفتم شهریور شصت و هفت

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:کارشناسی آی تی

شغل:آزاد

 

 

شماره تماس: ۰۹۱۳۸۶۰۶۸۹۳

 

 

پست الکترونیک:

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 ---------------------------------------------------------------------------------

 

نام:اسماعیل سعادت

نام پدر:محمدرضا

تاریخ تولد:شصت

مکان زندگی:بفروئیه

مدرک:کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

شغل:مسئول کتابخانه عمومی الزهرا بفروئیه

 

شماره تماس:

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

 

نام:محمد مهدی برزگر

نام پدر:محمد رضا

تاریخ تولد:پانزده  اردیبهشت 1376


مکان زندگی:بفروئیه

 

مدرک:در حال تحصیل

شغل:محصل

شماره تماس:09363592256

پست الکترونیک:[email protected]

اطلاعات بیشتر(کلیک کنید)

 ---------------------------------------------------------------------------------

نام: علیرضا برزگر بفروئی نام پدر: رضا علی تاریخ تولد:30 اردیبهشت 1366 مکان زندگی: تهران مدرک: دانشجو فوق لیسانس نانوتکنولوژی پزشکی(علوم پزشکی تهران) شغل: کارمند شبکه بهداشت و درمان تهران پست الکترونیکی:[email protected] وب سایت:nanomedicine.blogfa.com

 

 

خانم های بفرونیوزی:---------------------------------   نام:مهناز بهجتی اردکانی

نام پدر:عباسعلی

تاریخ تولد:اول مرداد شصت و نه

---------------------------------------------------------------------------------     تکمیل خواهد شد.....

 

 


مطالب مشابه :


پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان یزد

پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان یزد - ورزشی لینکستان http://link1.blogfa.com ili 1-2- باشگاه فولاد
آشنایی با تعدادی از شاعران اردکان

آشنایی با تعدادی از شاعران اردکان یزد در سطح کشور درگذشت و در تخت فولاد به
پروفایل بفرونیوزی ها

مدیر آزمایشگاه کارخانجات کاشی ارم اردکان محض دانشگاه یزد. فولاد عرفه اردکان
آدرس و معرفی دانشگاههای غیرانتفاعی یا غیردولتی سراسر کشور

استخدام نیروهای نظامی و صنعتی فولاد . جهاد دانشگاهی اردکان یزد.
مواد قالبگیری،چسب،افزودنی ها

ماسه های گرگان ،رشت،گرمسار،اردکان یزد،حسن آباد قم،عین آباد ،محلات و اطراف یزد فولاد
اسامی برندگان مسابقه خلعت غدیر

اردستان 9 زهرا نادری عباسعلی اردستان 10 منور خدایی نظر اردکان 11 یزد 110 فاطمه فولاد شهر
برچسب :