‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ تاريخ، نحوه پرينت كارت ‌ و محل‌ رفع نقص كارت‌ شركت در آزمون  جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي مهرماه 1388

11/07/88 تاريخ درج خبر

 


مطالب مشابه :


نخستین مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم توانبخشی و بهزیستی مازندران افتتاح شد

نخستین مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم توانبخشی و بهزیستی علمی کاربردی قائمشهر دارند
مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم توانبخشی و بهزیستی مازندران

وبلاگ انجمن مدیران مراکز غیردولتی معلولین بهزیستی در قائمشهر علمی کاربردی
مرکز آموزش علمی کاربردی علوم بهزیستی و توانبخشی مازندران

مرکز آموزش علمی کاربردی علوم مرکز آموزش علمی کاربردی علوم بهزیستی و توانبخشی
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

دانشگاه جامع علمی بابل- آمل-‌محمودآباد-قائمشهر) جامع علمی کاربردی
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

دانشگاه جامع علمی بابل- آمل- محمود آباد- قائمشهر) سیمای دانشگاه جامع علمی کاربردی
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه
منابع نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 1390

دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و موسسه غیرانتفاعی فروردیت قائمشهر
گل و گیاهان زینتی

دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و موسسه غیرانتفاعی فروردیت قائمشهر
برچسب :