مدارس هوشمند

مدارس هوشمند مدرسه فيزيكي است كه كنترل و مديريت آن مبتني بر فناوري اطلاعات، رايانه و شبكه مي باشد و محتواي اكثر دروس آن الكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظام آن هوشمند است. مدارس هوشمند محيطي  است كه جهت ايجاد محيط ياددهي – يادگيري و بهبود نظام مديريتي مدرسه و تربيت دانش آموز پژوهنده مبتني بر علم  نوين طراحي شده است.

 اهداف

  • رشد همه جانبه دانش آموزان ( ذهني ، جسمي ، عاطفي و رواني )
  • ارتقاء تواناييها و قابليتهاي فردي
  • تربيت نيروي انساني متفكر و آشنا به فناوري
  • افزايش مشاركت دانش آموز در جريان نوين  آموزشي


مطالب مشابه :


معلمان ، مدارس هوشمند و نیازهای سیستم اموزشی

مدرسه هوشمند - معلمان ، مدارس هوشمند و نیازهای سیستم اموزشی - معلم هوشمند
مدارس هوشمند

مدارس هوشمند. مقدمه. درقرن 21اکثرمشاغل به دانش و مهارتهای رایانه ای نیازخواهند داشت.
مدارس هوشمند به سبک ایرانی

مدارس هوشمند - مدارس هوشمند به سبک ایرانی - در همه جوامع امروزي فناوري اطلاعات به محور
مراحل هوشمند سازی مدارس

هوشمند سازی مدرسه بايد طی مراحل و فازهای تکاملی صورت گيرد . با توجه به ويژگی ها و شرايط هر
معلم در مدرسه هوشمند

مدارس هوشمند - معلم در مدرسه هوشمند - جامعه جهاني با سرعت به سمت اطلاعاتي شدن پيش مي‌رود و ما
مدارس هوشمند؟؟؟؟

مدارس هوشمند - مدارس هوشمند؟؟؟؟ - جامعه جهاني با سرعت به سمت اطلاعاتي شدن پيش مي‌رود و ما
پرتال هوشمند همگام

قابل توجه مدیران هومد جهت فعال سازی پرتال هوشمند همگام . در راستای هوشمند سازی مدارس
مدارس هوشمند

مدارس هوشمند مدرسه فيزيكي است كه كنترل و مديريت آن مبتني بر فناوري اطلاعات، رايانه و شبكه
مدارس هوشمند چیست ؟ Smart School

فناوری مدارس - مدارس هوشمند چیست ؟ Smart School - دستاوردهای هوشمندسازی و فناوری مدارس متوسطه
برچسب :