منابع کارشناسي ارشد مديريت

  دروس عمومي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- تئوري ها،مباني سازمان ومنابع انساني

1- مباني سازمان و مديريت                                       علي رضائيان

2- مديريت عمومي                                                  سيد مهدي الواني

3- مديريت منابع انساني                                            اسفنديار سعادت

4- مديريت رفتار سازماني                                        علي رضائيان

5- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم                        علي رضائيان

6- مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري ورفتارسازماني      علي اکبر افجه

7- مديريت منابع انساني                                             ميرسپاسي

8- رفتار سازماني                                                        رابينز(ترجمه اعرابي)

9- رفتار سازماني                                                        هرسي و بلانچارد

10- تئوري هاي سازمان                                             رابينز(ترجمه الواني)

11- طراحي و ساختار سازمان                                     ريچارد دفت

12-طراحي و برنامه ريزي نيروي انساني                       سيد جوادين

-زبان

1- زبان عمومي راهيان ارشد                                       سيداباذرنورحسيني

2- استراکچريا هر کتاب ديگري که قواعد گرامري را به خوبي تبيين کرده باشد.البته در اين بخش دايره وسيع واژه اي فردوتوانش کلي او در قرائت و فهم متون مختلف انگليسي (از قبيل داستان،رمان،روزنامه و موضوعات پراکنده ديگر) مي تواند بسيار موثر باشد

3- زبان تخصصي ،مقدماتي و پيشرفته                       ونوس

4  - زبان تخصصي مديريت                                   افجه و حسين متني(انتشارات سنجش و سنجش تکميلي)

رياضي و آمار

1_آمار و کاربرد آن در مديريت                               عادل آذر

2- رياضيات و کاربرد آن در مديريت ج 1و2       پورکاظمي

3- رياضيات و کاربرد آن در مديريت ج 1و2       صدقياني/ابراهيمي

اقتصاد

1- اقتصاد خردوکتاب2000تست آن                              محسن نظري

2- اقتصاد کلان و کتاب 2000تست آن                   محسن نظري

3- اقتصادکلان روز بهاني و اقتصاد خرد دومينيک سالواتره هم  مي تواند در اين مورد مفيد باشد

منابع تخصصي مديريت دولتي

1- ماليه عمومي                                                                             مهندس تقوي و ابوطالب

2- ماليه عمومي و بودجه                                                                   عزيزي

3- اصول و مباني نوين نظام بودجه بندي درايران                              موسي خاني

4- بودجه و برناريزي+مجموعه تست هاي کنکور سراسري و آزاد      داوود کياکجوري

5- اصول و کاربرد حسابداري دولتي درسازمان هاي غير انتفاعي       داووداقوامي وباباخاني

6- حسابداري دولتي و کنترل هاي ماليدولت                                    جعفرباباخاني

منابع تخصصي مديريت صنعتي

1- پژوهش عملياتي                                                          مهرگان

2- تحقيق در عمليات                                                          عادل آذر

3-پژوهش عملياتي                                                           عارفه فدوي

4- مديريت توليدوعمليات                                                 احمدجعفرنژاد

5- مديريت توليد                                                                الواني

منابع تخصصي مديريت بازرگاني

1- مديريت مالي                                                            جهانخاني وپارسائيان

2- مديريت مالي                                                             تهراني

3- مديريت مالي                                                             عبده تبريزي

4- مديريت بازاريابي        فيليپ کاتلر ترجمه روستا ،ونوس و ابراهيمي

5- بازاريابي و مديريت بازار                                          محب علي

 


مطالب مشابه :


مديريت رفتار سياسي در سازمان

مديريت رفتار سازماني،مهدي،ايران نژادپاريزي وديگران،تهران،انتشارات موسسه تحقيقات و
دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینز

رفتار سازماني پيشرفته رابينز مترجمين مديريت مي خواهد نتيجه يک اقدام خاص را حدس زده و در
منابع کارشناسي ارشد مديريت

4- مديريت رفتار سازماني رابينز (ترجمه الواني) 11- طراحي و ساختار سازمان
ليست منابع كارشناسي ارشد دانشگاه سراسري

3- رفتار سازماني دكتر 7- رفتار سازماني (تك جلدي) رابينز. 8- مديريت عمومي دكتر
فصل دهم كتاب آنتوني رابينز: رهبري

مباني رفتار سازماني رابينز: رهبري تكيه زدن برمسند مديريت .از آنجاكه به مدير حق
خلاصه کتاب سه جلدي رفتار سازماني رابينز

خلاصه کتاب سه جلدي رفتار سازماني رابينز مديريت فناوري سازماني رابينز که توسط
مديريت رفتار سياسي در سازمان

مديريت رفتار سازماني،مهدي،ايران نژادپاريزي وديگران،تهران،انتشارات موسسه تحقيقات و
مديريت رفتار سازماني- دكترابوالفضل بختياري- سحر زندي نژاد

مديريت رفتار سازماني مديريت رفتار سازماني/ نويسنده استيفن پي رابينز، مترجمان
تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و مديريت تعارض

رابينز استيفن مديريت رفتار سازماني(تحليل كاربردي، ارزشي از رفتار انساني). (چاپ اول)
برچسب :