لباس شب و نامزدی

لباس شب و نامزدی

از الگوی اولیه بالاتنه کنترل شده جلو و پشت آماده نمائید.

1- از الگوی اولیه بالاتنه کنترل شده جلو و پشت آماده نمائید.

2- پنس سرشانه را دو برابر کرده و روی الگوی اصلی ببندید.

3- بلندی خط آکاردمان را مشخص کرده و 3 الی 4 سانت به آن اضافه نموده و گشادی آکاردمان را کنترل کنید تا الگو لقی نداشته باشد.

4- بازی یقه را مطابق شکل تعیین کرده و بلندی حلقه آستین را نیز مانند درس شماره یک تعیین کنید.

5- از خط مرکزی جلو ( cm 5/3-3 ) داخل شده و برش را به خط آکاردمان وصل نمائید.

6- هلالی دکلته جلو و پشت را رسم کنید.

7- از خط آکاردمان تا باسن بزرگ را روی الگوی جلو و پشت مشخص کرده، ساسونهای این قسمت را روی الگو مطابق درسهای قبلی ببندید، این فاصله را به قسمتهای مساوی تقسیم کرده و به آن اوازمان دهید.

8- تکه پایین دامن را اوازمان داده و به صورت نیم کلوش برای قسمت پایین دامن اصلی استفاده کنید.

9- برای درست کردن الگوی قسمت رویه دامن، الگو را از خط باسن بزرگ جدا کرده، قسمت جلوی الگو را کامل کنید و از خط پهلو به قسمت پشت الگو بچسبانید و دامن را با اوزمان گشاد کنید. از خط کمر مانند شکل ( 20-15 ) خارج شوید و هلالی به قسمت پایین لباس وصل کنید ( مانند شکل )

تذکر 1: پس از رسم دکلته و هلالی آن، پنس کنفورماسیون را بسته و این پنس را به خط برش منتقل می‌کنیم.

تذکر 2: قطعات الگو را از همدیگر جدا می‌کنیم و سپس خط آکاردمان تا خط باسن بزرگ و یا کمی بالاتر از باسن بزرگ را از الگو جدا کرده مانند شکل شماره‌گذاری نموده و اوازمان می‌دهیم.

تذکر 3: در موقع اوزمان دادن قطعات موردنظر، کنترل کمر کرده و ساسونها را روی الگوی جلو و پشت ببندید.

تذکر 4: پس از دادن اوزمان قسمتهای موردنظر را چین سوزنی می‌دهیم.

تذکر 5: بلندی خطوط ( CD – EF ) در قسمت جلو و ( C´D´ – ´E´F‌ ) در قسمت پشت را اندازه بزنید که بعد از چین سوزنی دقیقاً دوباره همین اندازه‌ها را بدست آورید و به هر یک از خطوط ( 2 الی 3 ) اوزمان دهید.

تذکر 6: بعد از بستن پنس پهلو در خط کمر، کنترل قد پهلو را انجام دهید. ( تا قد لباس تغییر نکند )

10- طریقه جدا نمودن قطعات الگو از همدیگر و دادن اوزمان به دامن اصلی:

* پس از اوزمان دادن خط پای دامن و خط کمر را مجدداً آرایش می‌کنیم.

11- طریقه درست کردن قسمت رویه دامن اصلی:

* پس از اوزمان دادن خط کمر و پای دامن احتیاج به آرایش مجدد دارد.

* دقت کنید در صورت تمایل می‌توانید به دراپه دامن نیز اوزمان دهید.

طریقه دوخت

1- برای قسمت زیر لباس آستری را آماده نمائید.

2- به تکه شماره 1 لایی چسبانیده و روی دولای بسته پارچه برش بزنید.

3- قسمت شماره 2 و 3 الگوی جلو را از نقاط موازنه بهم وصل کرده سپس به تکه شماره 1 وصل کنید.

4- قسمت شماره 4 را که اوزمان داده و چین‌کش نموده بودید، به اندازه الگوی اصلی در آورید و در قسمت موردنظر دوخت بزنید.

5- دامن اصلی و دامن رویه را مشترک به تکه شماره 4 وصل کنید.

6- لبه دامن را دوخت گردونه زده و در قسمت پهلو کمی رو به قسمت جلوی الگو در یک نقطه مانند مدل جمع کرده و شکل دهید.

7- با استفاده از سنگدوزی و گلهای پارچه‌ای لباس را تزئین نمائید.

مقدار پارچه مورد نیاز:

2/5 – 2 متر پارچه ساتن عرض cm 150 ( بستگی به گشادی پایین دامن اصلی دارد )

5/3 متر پارچه حریر عرض cm‌ 120مطالب مشابه :


آموزش سنگدوزی

آموزش سنگدوزی. طرح مورد نظر را با کاربن یا کاغذ روغنی روی پارچه یا لباس منتقل می‌کنید
آموزش سرمه دوزی حروف روی ترمه

* سنگدوزی روی لباس عروس و حاشیه های قابل استفاده برای لبه ی آستین و دور یقه ، تک بوته های
آموزش دوخت لباس شب و نامزدی2

مزن لباس شقایق 5- مدل لباس را مطابق شکل، روی الگو طراحی فنر با استفاده از سنگدوزی روی آن
لباس عروسهای سفید سفید

لباس سفید - لباس عروسهای سفید سفید - همه چیز برای مراسم ازدواج و جشن عروسی
آموزش سنگدوزی

آموزش سنگدوزی. را روی کاغذ روغنی رسم کرده و روی پارچه یا لباس با سوزن فیکس کرده و خطوط طرح
آموزش ساخت گل های پارچه ای

مزن لباس شقایق 2- اتوی درفش را روی اجاق گاز حرارت دهید آموزش سنگدوزی. عکس لباس 5.
طراحی یقه

طراحی اندام و لباس - طراحی یقه - طراحی اندام و لباس امتداد یقه روی دو شانه باید مساوی باشد .
لباس شب و نامزدی

مزن لباس شقایق 2- پنس سرشانه را دو برابر کرده و روی الگوی 7- با استفاده از سنگدوزی و گلهای
برچسب :