این فقط یک سوم کارهای منه!!!


نامیدن یکی از کلاسها و یا اتاق های آموزشگاه به اتاق  محققان و پژوهشگران حجاب

- تهیه چارت راهنمایی حجاب با اولویت های اجرایی در قالب فعالیت و نوآوری در آموزش  تنوع و مشارکت در پرورش     ،  بهسازی و بهره وری در امکانات

- بازدید از مدارس موفق با هماهنگی قبلی جهت تبادل نظر و تجربه در جلسه مستمر کیفی همکاران

  -   ارزشیابی مستمر همکاران بر اساس فرم ایمان صداقت رفتار شایست  -  استفاده از قانون جاذبه به جهت شناخت دانش آموزان از توانایی های خود و اعتماد و خود باوری

       -  تهیه گاهنامه توسط کادر مدرسه

       - تهیه پوشه ثبت نام با چاپ آیین نامه انضباطی

        - اجرای طرح هلال احمر  امداد و کمکهای اولیه با هماهنگی سازمان دانش آموزی

       - استفاده از آیین نامه ها  دستور العملها بخشنامه ها و شرکت در جلسات مسئولین در اداره مدرسه

       -  فراهم کردن بستر اعتماد به نفس  احساس رضایت انگیزه و عشق بر اهداف شغل معلمی

       -  اجرای طرح تکریم در سه مرحله

     -  توجه به مدیریت زمان

     - استفاده از مدیریت مشارکتی

     - منسجم نمودن و قاب کردن برنامه های ناحیه 2 از سال ...........تا.............

     - تعیین روز ملاقات اولیا با مدرسه

     - توجه به شعار با هم تفکر کنید به هم تذکر دهیم و از هم حمایت کنیم

     - هم سو و هم جهت کردن وظایف و فعالیت های واحد آموزشی جهت رسیدن به اهداف سازمان

     - توجه مدیر به وظایف محوله از جمله امور دانش آموزی امور مالی اولیا همکاران تعمیر و  تجهیز کارگاه و آزمایشگاه امور مربوط به سازمان ها و نهادهای متعدد جامعه و شوراها

-          انجام صحیح هزینه ها دریافت و تنظیم اسناد مالی

    -    فراهم کردن زمینه بازدید دانش آموزان از دبیرستان های فنی حرفه ای   کار دانش   رشته ریاضی فیزیک   علوم تجربی فرهنگ و ادب

یک مدیر کار آمد کارها را خوب واگذار می کند.

  هر کلاس درس یک مدرسه

چون کلاس اولین و آشنا ترین مکان برای رشد و تعالی و تربیت است بنابر این در راستای مدرسه بی نقص باید با برنامه ریزی دقیق از این مکان جهت رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده نمود چون بزرگترین دانشمندان پزشکان مهندسان فضانوردان و........... درهمین کلاس ها پرورش یافته اند بنابر این باید به این مکان مقدس توجه نمود .

  تامین و تجهیز امکانات کلاس که به مثابه یک مدرسه است به کتابخانه و سایر امکانات مورد نیاز با توجه به دروس مربوطه

-  تهیه شناسنامه هر کلاس – نام کلاس- تعداد دانش آموزان – متراژ کلاس ها – نام دبیر

-  نصب تابلوی حضوروغیاب روی دیوار هر کلاس با عنوان  نام کلاس – زنگ – تاریخ و اسامی غایبین

-  تخصصی نمودن کلاس ها بر اساس هر درس (برای اولین سال تحصیلی )

- نمادین کردن کلاس های درس

-  زیبا سازی فضای کلاس ها با همکاری دبیران و دانش آموزان

- تشکیل کمیته های مختلف کلاس های درسی 1- کمیته تربیتی  (پرورشی – ورزشی – بهداشت – کتابدار) 2- کمیته تحقیق و پژوهش ( ریاضی – علوم – حرفه و فن ) 3- کمیته ادبی ( ادبیات – هنر – زبان) 4- کمیته دین و زندگی ( علوم اجتما عی – و علوم دینی )

- هر کلاس محل تحقیق – آزمایش – مطالعه – تفکر – باتوجه به رشته درسی

-  توجه بیشتر اولیا از طریق انجمن پایه ای برای کلاس های درس

-  تهیه کتابخانه اختصاصی هر کلاس

- احساس مدیریت و مسئولیت پذیری بیشتر دبیران دانش آموزان نسبت به کلاس درس یعنی مدرسه

- هر کلاس درس یعنی دانش آموز  معلم  اولیاء  سرانه و کمکهای آموزشی   تحقیق و پژوهش   

- درراستای طرح مدرسه بی نقص تهیه پلاکارد تحت عنوان مدرسه محققان و پژوهشگران حجاب

- تهیه تابلوی خدا قوت به اولیاء معلمان و دانش آموزان

- تهیه تابلوهای دانش آموزی به نام های تابلوی قرآنی ( معرفی سوره های قرآنی  پند ها و اندرزهای قرآنی و .......... )  و تابلوی خلاقیت و نوآوری ( ایده ها  و خلاقیت ها و نوآوری های دانش آموزان و گاها" کادر مدرسه )  تابلوی بهداشتی ( مسائل مربوط به سن بلوغ وتغذیه و نکات بهداشتی و . ... )

- اجرای طرح صلوات و حفظ جزء سی ام قرآن کریم  و آیةالکرسی

- تقسیم بندی دروس جهت تقسیم وظایف آموزشی و پرورشی تحت عنوان چهار کمیته تحقیق و پژوهش دین و زندگی و ادبی و تربیتی با وظایف عمومی و تخصصی و اعضای مشخص با نظارت مدیر و معاون

- برگزاری مسابقات علمی آموزشگاه بر اساس کمیته ها

-  تعیین روزهای ملاقات اولیائ محترم با عوامل اجرایی و دبیران در روزهای یکشنبه ( پایه دوم )  دوشنبه ( پایه اول ) سه شنبه (پایه سوم )

- اجرای طرح مشاوره  محرمانه با دانش آموزان اولیاء و دبیران دانش آموزان مشکل دار اخلاقی  علمی روحی و روانی شناسایی شده بر اساس فرم تهیه شده در این راستا

- برنامه ریزی برای تبادل نظر وتجربه همکاران با مدارس موفق و خاص و مدارس روستایی در انتقال جلسه ارتقاء کیفی مستمر به آن مدارس یا میزبانی از مدارس دیگر به عنوان مثال : تشکیل جلسه ارتقاء اموزش گاه های ......و.......

- تهیه گاهنامه به سرپرستی مدیر و تمامی همکاران و انجمن و اولیاء

- طرح جلسات شورای ارتقاء  روزانه

- برنامه ریزی جهت اجرای طرح تلاشگر

- برنامه ریزی و اجرای طرح حمایت از دانش آموزان بی بضاعت تحت عنوان صندوق برکات المحسنین و استفاده از یک صندوق جهت کلاس های فوق برنامه موارد پزشکی   پوشاک  و تغذیه روزانه  این دانش آموزان باحفظ شخصیت  

- اجرای طرح شناسایی و تهیه  سبدهای تهدید  فرصت  قوت  ضعف  با طراحی سبد

- تشکیل کلاس های فوق برنامه ( مشاوره بهداشتی  تربیتی  درس زبان)

- برنامه ریزی اجرای طرح تکریم  در سه مرحله مهر  اسفند  اردیبهشت  ( اهدای هدایایی مانند  دفترچه  قرآن  بروشور  گل  کتاب  و.... )

- تهیه دفتر یادمان مدیر با مطالب متنوع تا سال 93/92

- تهیه چارت مدرسه با اولویت های آموزشی اداری مالی

- دعوت از کارشناسان و متخصصین تعلیم و تربیت ( همکاران اداره آپ ناحیه 2  و اولیا ) در شورای ارتقاء مستمر

- برنامه ریزی جهت اردوی یک روزه دانش آموزان و معلمان

- ارزشیابی مستمر همکاران بر اساس فرم اختصاصی ایمان  صداقت  رفتارشایسته در راستای پروژه مدرسه بی نقص

- اجرای طرح بازدید مدیر ( رهبر آموزشی )  و معاونین و نماینده معلمان از کلاس ها به جهت خدا قوت و قدردانی

- برنامه ریزی و اجرای دو طرح کارنامه سفید و خط قرمز به خط سبز کارنامه

- اجرای طرح من می توانم   پله های ترقی را با توکل به خدا  تلاش و کوشش  برنامه ریزی  ودر نظر گرفتن حوادث پیش بینی نشده طی نمایم و آینده خوبی داشته باشم

- اجرای طرح شمارش معکوس جهت آموزش مدیریت زمان درس خواندن قبل از امتحان

- طرح صرفه جویی و حساب بانکی دانش آموزان

-  تهیه فرم شناسایی دانش آموزان برتر درسی  تلاشگر  خلاق و مبتکر  مشکل دار درسی اخلاقی   فعالیت گروهی و کلاسی   پرورشی

-  برنامه ریزی و اجرای بازدید علمی  آموزشی  فرهنگی دینی دانش آموزان به همراه دبیران مربوطه به دبیرستان های فنی حرفه ای  کارو دانش  رشته  ریاضی فیزیک  علوم تجربی  فرهنگ و ادب      ------------  مسجد جامع   قبا   سرای سالمندان   مکان های دیدنی  مانند  آبیدر  موزه   خانه کرد  کتابخانه  دانشگاه کردستان و علوم پزشکی 

- طرح تقدیر از همکاران فعال  بر اساس فرم ارزشیابی مستمر و نظر شورای مدرسه  انجمن اولیاء  و شورای دانش آموزی

-  تهیه  پوشه ثبت نام با چاپ آیین نامه انضباطی

- اجرای مسابقه متن بدون نقطه معنی دار در بین دانش آموزان و همکاران

- اجرای طرح دعای خیر توسط مدیر روز شنبه  هدیه مدیر  سه شنبه   توصیه مدیر  پنج شنبه  به دانش آموزان  و همکاران و معرفی و ارجاء به یکی از سوره های قرآن

- تهیه فرم انتقاد  پیشنهاد  و نظرات  تشکر و تذکر  به اولیاء  و معلمان  و دانش آموزان در جلسات مختلف آموزشگاه به جهت ارزیابی از عملکرد آموزشگاه  حذف  نواقص و تقویت موفقیت ها

- استفاده از قانون جاذبه و افکار مثبت و خارج نمودن افکار منفی به جهت تفکر  اعتماد به نفس  خود باوری احساس مسئولیت در دانش آموزان و انجام عملی این طرح در درس ریاضی و کسب نتیجه مثبت یعنی یادگیری مطلب آموزش داده شده در حد  نود هشت درصد دانش آموزان بعد از ارزشیابی

- شناخت کامل از تمام همکاران جهت برخورد صحیح در موقعیت های مختلف از طریق روابط دوستانه و انسانی

- برنامه ریزی برای تجهیز کارکنان  الف ) مشخص کردن اهداف کنونی و هر گونه تغییر احتمالی      ب) مشخص کردن تعداد کارکنان که به منظور دستیابی به اهداف و تقسیم وظایف    ج) مشخص کردن فواصل موجود بین آنچه که هست و آنچه که نیاز داریم  د)  اقدامات پیشنهادی برای رشد کیفی و کمی آموزشی کاهش افت تحصیلی  

- غنی نمودن ساعات بیکاری دانش آموزان از طریق تشکیل کلاس هلال احمر  آزمون   آموزش قرآن  آموزش مهارت های زندگی و فوق برنامه

- اجرای برنامه های شاد و تاثیر گذار

- بررسی  صندوق انتقادات و پیشنهادات و جواب به صورت کتبی و جمعی و محرمانه

- حضور مدیر در برنامه های صبحگاه و ظهرگاه و بیان مطالب در زمینه های مهارت های زندگی  سن بلوغ  پندو اندرز و طرح سوالات به صورت مسابقه و دادن جوایز

-  آموزش توان "نه گفتن" و ضعیف النفس نبودن در موقعیت های مختلف جهت جلوگیری از انحراف

-  حضور مداوم و کامل در مدرسه

- آشنایی با تواناییها و مهارتها و انگیزه کارکنان محیط آموزشی و استفاده به موقع از آن

- طرح آیینه معلم جهت خود ارزیابی

- تشکیل جلسه و تبادل نظر بین دانش آموزان موفق سنوات گذشته این مدرسه و دبیرستان های خاص با دانش آموزان امسال

- دعوت از پزشک بهداشت محل جهت غربالگری دانش آموزان و ارجاع به مراکز مربوطه

- بیان مطالب کلاس های ریاست محترم اداره در جلسه ارتقاء روزانه جهت آگاهی و استفاده کلیه همکاران

- تشکیل جلسات متعدد برای توجیه و هدف و فواید طرح مدرسه بی نقص

- معرفی کتابهای جدید و مناسب در زمینه تعلیم و تربیت

-  طرح قله موفقیت ( صعود به کوه های مایان و...) از معدل بالا به پایین و نصب در تابلوی هر کلاس

-  تهیه کارنامه سفید قبل از هر نوبت

   * هر تغییر موجب بهبود نمی شود اما هر بهبودی نیازمند تغییر است

- ثبت خریدهای مورد نیاز در دفتر حسابداری مخصوص هر کلاس

-  تحویل اموال مورد نیاز از مدیرو ثبت در فرم اموال

- تهیه بروشور توسط هر معلم در حوزه کاری خود

- شناسایی استعدادها  مشکلات درسی و اخلاقی   برتر بودن در فرم تهیه شده

- تشکیل جلسه با دبیران هم رشته خود جهت تبادل نظر

- برنامه ریزی برای مسابقات علمی فرهنگی هنری و امتحانات نوبت با مدارس همجوار

- زیبا سازی کلاس توسط معلم با همکاری دانش آموزان

-  تشویق دانش آموزان باعناوین مختلف وهماهنگی دفتر

- بازدید علمی  فرهنگی هنری دینی با هماهنگی دفتر آموزشگاه

- اجرا و استفاده از روشهای نوین در تدریس

-  تشکیل جلسه انجمن پایه ای

- انجام کلیه فعالیت ها به صورت کمیته ای تحقیق و پژوهش  دین و زندگی  فرهنگی ادبی

- بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان از طریق نوار  بازدید  تحقیق و آزمایش

- برانگیختن حس رقابت مثبت برای به دست آوردن نکات قوت

- معرفی دانش آموزان ضعیف جهت شرکت در کلاس های فوق برنامه

- مقایسه هر دانش آموز با خودش وتقدیر به صورت های مختلف

- دادن اختیار به دانش آموزان جهت اظهار نظر پیشنهاد و انتقاد 

- توجه به انتظارات و درددلهای دانش آموزان و اولیاء

- اجرای طرح های مختلف جهت درگیرکردن دانش آموزان به تفکر و عمل و خلاقیت و نوآوری تا حفظ کردن

- جلوگیری کردن از ترک تحصیل و افت تحصیلی

- معرفی کتابها و مجلات و نشریه های جدید توسط معلمان و مدیر

-  بررسی مصوبات جلسات انجمن شورای دانش آموزان که نیاز به تصمیم معلمان دارد

- آشنایی با بخشنامه های ارسالی اداره و امضاء آن

- نمایش فیلم های آموزشی تربیتی

- آشنایی با روش تدریس همکاران با یک دیگر

"  همه ماوظیفه داریم با دقت به وجدان خدمت کنیم وبه تعهداتمان متعهدانه عمل کنیم تا لحظه ای که کار می کنیم با تفکر، توان، تعلق،خدمت کنیم.

هر مربی یک الگوی اخلاقی

اگر معلمی نتواند آشفتگی را با مهر پدرانه و مادرانه خود به صلح و صفا و آرامش تبدیل نکند هیچ وقت در کار خود موفق نخواهد بود مربیان می توانند اثربخش ترین افراد باشند و به ایجاد رفتار و اندیشه های نو و مثبت در دانش آموزان منجر شود و باعث موفقیت و آرامش آنها گردد.

- آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی

- تشکیل کمیته تربیتی مدیر معاون پرورشی مربی بهداشت ورزش کتابدار

- توجه به فعالیت های ورزشی از جمله مسابقات 

- تشکیل شورای دانش آموزی  بسیج  هلال احمر 

- توجه به آشنا کردن جوانان با لذت یا انس با خدا و تقویت ارتباط با او

- آموزش تهیه دفتر یادمان برای دانش آموزان

-  برگزاری مسابقه در مورد نام آموزشگاه ( حجاب ) به صورت ابتکاری ( بروشور نقاشی عکس مقاله طراحی و .....

- برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی  هنری

- تهیه و استفاده تابلوی تربیتی  قرانی و خلاقیت و نوآوری در راستای طرح

- اجرای طرح حجاب و عفاف

- توجه به امر به معروف و نهی از منکر

- نوشتن توصیه های هفتگی با عناوین مختلف توسط مدرسه ودانش آموزان

-   برنامه ریزی حفظ جزسی ام قرآن و آیةالکرسی

- تهیه بروشورهای مختلف تربیتی

- آموزش روش ها و فنون مفید درس خواندن که مانع بروز خستگی در دانش آموزان شود ( بروشور )

- مشاوره و دلسوزی با دانش آموزان مشکل دار

- توجه به تخیلات و تصورات دانش اموزان در راستای دو طرح  "من می توانم پله های ترقی را طی کنم " من می توانم نه بگویم و ضعیف النفس نباشم

- اهمیت و توجه به نظرات و یشنهادات دانش آموزان

- آموزش دوست یابی

- آموزش مهارتهای زندگی

- تدارک برپایی نمایشگاه دهه فجر

- بازدید از مکان های دینی و فرهنگی مانند مسجد جامع  خانه کرد موزه

- اجرای طرح هد سر به خصوص خارج از مدرسه  

- آموزش اظهار نظر و کنفرانس

- آموزش شهر ما خانه ما

- شناسایی دانش آموزان مشکل دار که دارای افت تحصیلی و مسائل اخلاقی هستند و یافتن راهکارهای مناسب با همکاری خود دانش آموز اولیاء و پیگیری مداوم مدیر

- آموزش توان "نه گفتن" در شرایط خاص 

- نوشتن پیام و تراکت در مورد نماز کتابخوانی  و ایام و مناسبت های مختلف

- در معرض دید قرار دادن فعالیت های دانش آموزان

- ارائه موضوعات مختلف تحقیق به دانش آموزان از جمله  حجاب

- برگزاری مسابقه متن بدون نقطه

- برگزاری نشست های مختلف با دانش آموزان به صورت کمسیون

- آموزش مولوی شناسی

-آموزش توقف ممنوع

-آموزش خوب دیدن  خوب شنیدن  و خوب گفتن

- تشویق دانش آموز ممتاز و تلاشگر هر کلاس با تهیه یک قلک نزد نماینده دانش آموزان و یکی از دبیران به صورت ماهانه

- نوشتن روز و ماه و سال به صورت شمسی و قمری و حوادث مهم آن روز و بیان مطالبی در مورد حوادث آن روز توسط دانش آموزان

- تهیه سوال و اجرای آزمون توسط شورای دانش آموزی

-اجرای طرح صلوات در مدرسه و شب پنج شنبه و جمعه  هر شب صد صلوات به صورت لیست اسامی دانش آموزان – تاریخ خوانده شده و نخوانده شده و هر ماه جوائز قرآنی به کسی که بیشترین امتیاز را کسب کرده است

- اهداء جوائزی مانند سجاده  کتاب قرآن  دعا  و کتاب های تربیتی

- اجرای طرح هلال احمر در قالب آموزش جوانان  امداد کمک های اولیه

- تشویق دانش آموزانی که وسایل پیداشده را تحویل دفتر دهند و در جلسه انجمن و اولیاء آن دانش آموز تشویق می شوند .

- تهیه غذای گرم توسط کمیته تربیتی یک بار در هفته ( عدس – سیب زمینی –ساندویج ماکارونی )

- نوشتن مطالب مهم مانند گلچین ادبی روزنامه  حدیث هفته 

-  آموزش روش های موفقیت

- معرفی کتاب های مخصوص سن راهنمایی

-غنی سازی زنگ تفریح با مسابقات طناب کشی  مطالعه کتاب های غیر درسی و خواندن مطالب جذاب تابلوها

- نشست شورای مدرسه در مورد دختران نسل جوان و جلوگیری از انحراف آنها تحت عنوان چه باید کرد  چه راهکارهایی باید داشت   چگونه برنامه ریزی کنیم و چگونه اعتماد و خود باوری را در آنها تقویت کنیم و از چه وسایل پیشرفته استفاده نماییم

-  تهیه دو مرحله آش نذری با همکاری معلمین و دانش آموزان و اولیاء

معلم زندگی اش را در افکار و اعمال شاگردانش ادامه می دهد و این نتیجه زندگی و سهم کوچک ولی فنا ناپذیر وی است

-  تشکیل انجمن پایه ای برای اولین سال

-  تهیه فرم نظر خواهی جهت تنظیم برنامه سالانه

- دعوت از کارشناسان تعلیم و تربیت  تغذیه و روان شناس در جلسات

- شناسایی تخصص اولیا براساس فرم تهیه شده و استفاده از آن در مواقع ضروری جهت مشارکت در خانه دوم فرزندان خود

- تعیین روز ملاقات اولیا با مدرسه براساس پایه در سه روز

- برنامه ریزی جهت کلاس آموزش خانواده

-  دعوت از انجمن در شورای مستمر کیفی

-  حضور اولیا در بازدید های دانش آموزان

- تعیین سه کار گروه آموزشی،عمرانی و بهداشتی

- آشنایی انجمن با آیین نامه های مربوطه به خصوص وظایف شوراها و آیین نامه امتحانات

- همکاری اولیا در زمینه کارهای عمرانی و آموزشی مانند نصب کابینت کلاس ها  لوله کشی  و تهیه کاغذ

- سخنرانی انجمن در جلسات انجمن پایه ای و عمومی

- همکاری اولیا در زمینه تحویل کارنامه نوبت اول

- تحویل کارنامه ماهانه به اولیا

- مشاوره با اولیا به صورت خصوصی در مورد مسائل و مشکلات خانوادگی  درسی و اخلاقی  با توجه به اعتماد به مدرسه

-آگاهی اولیا به نحوه استفاده از رسانه مانند ماهواره ، موبایل، اینترنت  و نوارهای مختلف

- همکاری اولیا در زمینه تهیه آش نذری ماه محرم  و کمک به غزه

- تهیه مواد غذایی و تنقلات توسط اولیاء جهت تغذیه دانش آموزان بی بضاعت

- تقبل هزینه کلاس فوق برنامه تعدادی از دانش آموزان بی بضاعت توسط اولیا

          "همکاری نزدیک اولیاء و مربیان می تواند خانه و مدرسه را به مرکز تربیت و تزکیه واقعی تبدیل کند ."

" دانش آموزان مواد خام امروز و محصول فردا هستند.

- تشکیل کمیته های مختلف دانش آموزی گروهی کارکردن 

-آموزش استفاده صحیح از وسایلی مانند: اینترنت ، ماهواره ، سی دی 

- اجرای طرح حجاب و ضرورت اهمیت موضوع و معرفی سوره هایی که به حجاب اشاره نموده است ( تهیه بروشور  پلاکارد  تابلو دفترچه  آلبوم و ... )

-آشنایی دانش آموزان با آیین نامه انضباطی  و امتحانات و مقررات مدرسه

-  شناخت استعدادهای موجود در دانش آموزان و به کار گیری جهت شکوفایی  از بالفعل به بالقوه درآوردن

- شناخت مشکلات جسمی و روحی روانی و معرفی به مراکز مربوطه

-  ایجاد رابطه دوستانه و حفظ تکریم از دانش آموزان

- برنامه ریزی اردوی یک روزه  دانش آموزی همراه با معلمان خود

- استفاده از نظرات دانش آموزان در تدوین برنامه سالانه مدرسه

-  آموزش روش مطالعه صحیح

- تصویرسازی ذهنی و تجسم عینی

- فراگیری آداب و رسوم اجتماعی

- تشویق بهترین کلاس ها در راستای امر به معروف و نهی از منکر

- آموزش رایانه در آموزشگاه

منتظر بمانید  اما معطل نشوید  ،

تامل کنید اما متوقف نشوید ،

قاطع باشید اما لجباز نباشید ،

صریح باشید اما گستاخ نباشید  ،

بگویید« آری» اما «حتما"» نگویید

بگویید« نه »اما نگویید «ابدا"»

"هر آمدنی را رفتنی  هر انتصابی را عزلی"

"خوشا به حال آنانکه در طاعت خالق و در خدمت مخلوقند" 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"خدایا من را یاری فرما که بتوانم این بار امانت را که

اداره آموزش و پرورش  طرقبه شاندیز به من محول نموده به خوبی نگهداری نماییم و به دور از هرگونه حرص و طمع دنیوی وخطا و لغزش به سرمنزل مقصود برسانم و موجبات زندگی دنیوی خود را با توکل به تو ای بخشنده مهربان فراهم نمایم           امین یا رب العالمین "مطالب مشابه :


چگونه سخنرانی کنیم ؟

مشارکت انجمن اولیا - چگونه سخنرانی کنیم ؟ - همکاری ومشارکت انجمن اولیا ومربیان - مشارکت
نکاتی برای برگزاری مفید جلسات انجمن اولیا و مربیان

1- انجمن اولیا بعد از صدا و سیما جزو مهمترین گروههای سخنرانی های طولانی مسئولین اداره
انجمن اولیا و مربیان

این محیط باید از یافته های روان شناسی مدد گرفته و بی هیچ حرف و سخنرانی انجمن اولیا
متن کامل سخنان آقای علیرضا توسلی نماینده ی انجمن در جلسه ی شورای معلمان مجتمع

انجمن اولیاومربیان مجتمع امام خمینی (ره) - متن کامل سخنان آقای علیرضا توسلی نماینده ی انجمن
این فقط یک سوم کارهای منه!!!

مشارکت انجمن اولیا - این فقط یک سوم کارهای منه!!! - سخنرانی انجمن در جلسات انجمن پایه ای و
پیشنهادات ما برای بالا بردن حجاب و عفاف آموزشگاه:

مشارکت انجمن اولیا 1- ترتیب دادن برنامه های سخنرانی وجلسات پرسش و پاسخ برای اولیا و
انجمن اولیا و مربیان

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه شهید پس از سخنرانی جناب آقای جوکار، لوح
اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

مدرسه راهنمایی هیأت امنایی فضیلت - اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان - اداره آموزش و پرورش
برچسب :